Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Technologie

Více než 58 % Čechů neví o rostoucím dopadu elektronického odpadu

Zatímco se svět připravuje na Den Země, společnost Swappie, největší evropská firma zabývající se repasováním iPhonů, upozorňuje na naléhavou potřebu informovat veřejnost o dopadech elektronického odpadu. Studie Organizace spojených národů odhaluje, že v roce 2022 bylo vyprodukováno rekordních 62 milionů tun elektronického odpadu, což je o 82 % více než v roce 2010; odhaduje se, že do roku 2030 se množství tohoto odpadu zvýší o dalších 32 % na 82 milionů tun.

Společnost Swappie provedla celoevropský komunitní průzkum[2] s cílem zjistit míru povědomí spotřebitelů o udržitelných návycích, uhlíkové stopě a dopadu elektronického odpadu na planetu. Výsledkem bylo zjištění, že je třeba zvýšit povědomí ve všech věkových skupinách, což poukazuje na rozšířenou neinformovanost o elektronickém odpadu a jeho důsledcích.

Celosvětově roční produkce elektronického odpadu stoupá o 2,6 milionu tun, a předpokládá se, že míra recyklace, která v roce 2022 činila 22,3 %, poklesne do roku 2030 na 20 %. Tento pokles je důsledkem toho, že snahy o recyklaci nedokážou držet krok s rychlým nárůstem produkce elektronického odpadu po celém světě.

Z průzkumu vyplynuly následující klíčové poznatky:

Propast v informovanosti:

  • 58,7 % respondentů nevědělo o předpokládaném nárůstu množství elektronického odpadu o 75 milionů tun do roku 2030, což odpovídá vyhození 1 000 notebooků každou sekundu.

Vlastní vliv na elektronický odpad:

  • Přibližně 25 % evropských respondentů správně odhadlo svou roční produkci elektronického odpadu. V České republice, kde je produkce elektronického odpadu poměrně nízká, a to 10-15 kg na obyvatele ročně, odhadlo správně svůj odpad na 10 kg 67,7 % respondentů.

Znalost emisí uhlíku z iPhonů:

  • Pouze 15,1 % českých respondentů správně určilo, že během prvního roku vypustí přibližně 82 kg CO2.

Starost o životní prostředí:

  • Navzdory nedostatečnému povědomí o elektronickém odpadu vyjádřila více než třetina respondentů značné obavy o svou uhlíkovou stopu a dopad na životní prostředí.
  • Na stupnici 1-5 ohodnotilo 35,6 % respondentů své obavy známkou 4 nebo 5, což znamená vysokou míru obav o jejich osobní ekologickou stopu.

Christoph Lau, manažer regionu střední a jižní Evropy ve společnosti Swappie, k průzkumu dodává: “Tato zjištění průzkumu podtrhují zásadní význam zvyšování povědomí o elektronickém odpadu a jeho škodlivých účincích na naši planetu. Je zřejmé, že mezi spotřebiteli existuje silná touha po informovanějším rozhodování, které by zmírnilo jejich dopad na životní prostředí – ale tím to nekončí. Ve Swappie se zavazujeme informovat stále více lidí o elektronickém odpadu a o tom, jak může každý člověk přispět k tomu, aby byl svět lepším místem.”

Společnost Swappie se i nadále věnuje environmentálnímu vzdělávání a udržitelnosti a jejím cílem je poskytnout každému  znalosti, které mu pomohou bojovat proti elektronickému odpadu a snížit emise uhlíku. V rámci svých iniciativ ke Dni Země představí společnost Swappie vzdělávací kampaně a zdroje, které pomohou jednotlivcům lépe pochopit a řešit problémy spojené s elektronickým odpadem.

Průzkum ke Dni Země realizovaný společností Swappie upozorňuje na naléhavou potřebu vzdělávání v oblasti elektronického odpadu, protože jeho produkce ve světě roste pětkrát rychleji, než bylo dosud evidováno.[1]

[1] The global E-waste Monitor 2024 – Electronic Waste Rising Five Times Faster than Documented E-waste Recycling: UN

[2]  Průzkum byl proveden prostřednictvím e-mailu v celé komunitě Swappie na různých trzích. Otázky se týkaly elektronického odpadu, uhlíkové stopy a individuálního vlivu.

Foto: archiv Shutterstock

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *