Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Nadkrokevní izolace: jednoduchý a účinný systém pro snížení tepelných ztrát domu

Správná tepelná izolace střechy je klíčová pro snížení celkových tepelných ztrát domu, proto se vyplatí do ní investovat. K tepelné izolaci střešních prostor se tradičně využívá prostor mezi krokvemi.

S rostoucími požadavky na zateplování se ovšem stává izolace na výšku profilu krokve (15 – 20 cm) nedostačující. Optimálním řešením tohoto problému je doplnění nebo nahrazení mezikrokevní izolace souvislou nepřerušovanou nadkrokevní izolací.

Použití nadkrokevní izolace má několik zásad, jednou z nich je například statika. „Montáž nadkrokevní izolace musí být dimenzována podle úhlu sklonu střechy, materiálu pláště a klimatických podmínek. Svou roli hraje i vzdálenost kotvení, velikost a hustota kontralatí a hloubka kotvení,“ říká Martin Trešl ze společnosti Austrotherm CZ, jenž dodává nadkrokevní izolaci EPS a EPS NEO, polystyrenové desky s polodrážkou umožňující nadkrokevní izolaci šikmých střech bez snížení obytné velikosti podkroví.

Další věcí, která se nemůže opomenout jsou tepelné parametry: tloušťka tepelné izolace musí být stanovena na základě tepelně technického posouzení. Česká národní norma stanovuje požadavek na součinitel prostupu tepla v konstrukci šikmé střechy na U = 0,16-0,20 W/m2K, doporučená hodnota činí: 0,10-0,18 W/m2K. Zaizolování i nad krokvemi navíc eliminuje tepelné mosty a zajišťuje efektivní izolaci střešní konstrukce, neboť dojde k vytvoření souvislé a nepřerušované vrstvy. „Střešní konstrukce navíc musí být větraná, aby bylo zajištěno dostatečné odvádění vlhkosti a vodní páry,“ doplňuje Martin Trešl. Při výběru tepelněizolačních materiálů pro konstrukce nad krokvemi je také klíčové, aby měly dostatečnou mechanickou pevnost. Produkty určené pro tuto aplikaci musí mít pevnost v tlaku nejméně 150 kPa při 10% stlačení (deformaci).

„Nadkrokevní izolace EPS je správnou volbou pro novostavby, ale i pro domy procházející rekonstrukcí. Její vlastnosti přispívají k energetické účinnosti budov, na kterou se v současné době klade stále větší důraz. Za jednoznačný přínos nadkrokevní izolace lze označit fakt, že se jedná o souvislou izolaci po celé ploše, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů a zajištění energetické účinnosti střešní konstrukce. Nadkrokevní izolace nepřináší benefity pouze v exteriéru, kladné dopady lze nalézt i v interiéru, kde dochází k získání většího užitkového prostoru a umožnění pohledového řešení krovu,“ uzavírá Trešl z Austrotherm CZ.

Zdroj a foto: www.austrotherm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *