Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Národní muzeum otevírá v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur výstavu Vietnam blízký a vzdálený

V Náprstkově muzeu se v úterý 30. dubna otevírá nová výstava s názvem Vietnam blízký a vzdálený. Ta přiblíží návštěvníkům tradiční vietnamskou kulturu a dlouhou historii této země, ale i aktuální moderní Vietnam. Zároveň představí příběh početné komunity žijící v České republice, vzájemné vztahy obou kultur a problematiku společného soužití.

„Výstava Vietnam blízký a vzdálený představuje na české poměry jedinečný projekt, na kterém odborníci Národního muzea spolupracovali společně se samotnou vietnamskou komunitou, a to jak s jednotlivci, tak i s česko-vietnamskými organizacemi. Proto věřím, že výstava přinese návštěvníkům autentický zážitek a osvětlení různých stránek vietnamské historie, ale především také představu o současné vietnamské kultuře a utváření a fungování vietnamské komunity v České republice. Výstava zároveň reflektuje aspekty vzájemného soužití a podněcuje dialog a porozumění mezi různými kulturami,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

První část výstavy s názvem Vietnam vzdálený seznámí návštěvníky Náprstkova muzea s historií a kulturou této země, a především prostřednictvím dobových fotografií a infografik s mapami akcentuje kontrast mezi tradičním a moderním Vietnamem. Připomene střídání dynastií, období kolonizace, věčný boj o nezávislost i složité 20. století včetně dlouhotrvajícího konfliktu, který byl provázen řadou válečných zločinů.

Druhá část výstavy s názvem Češi a Vietnam je zaměřena na vztahy mezi oběma zeměmi a české objevování oblasti Vietnamu a Indočíny. Zejména prostřednictvím exponátů nejen ze sbírek Náprstkova muzea představí výstava základní přehled vývoje vztahů a způsob, jakým byl Vietnam prezentován československé a české veřejnosti. Mezi předměty denní potřeby a dekorativními předměty, jako jsou šperky, oděvy a doplňky, jídelní pomůcky pro tradiční stolování, hudební nástroje, hračky či sošky především s náboženskými motivy si budou moci návštěvníci prohlédnout také Národním archivem ČR zapůjčenou dochovanou deklaraci vzniku Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu, která byla jako slavnostní oznámení předána československé vládě a v 60. letech rozhořela válku ve Vietnamu, do které se zapojily také Spojené státy americké.

Třetí část výstavy s názvem Vietnam blízký nabídne pohled na vietnamskou menšinu žijící v České republice, a kromě symbolických předmětů obsahuje rozsáhlou multimediální sekci. Ta zahrnuje audio a video rozhovory s pamětníky či osobnostmi vlastní minority, která nechá návštěvníky nahlédnout do aktuálních témat, jako jsou rasismus či perspektiva českého vnímání a s nimi spojené stereotypní představy o vietnamské komunitě nebo sociální změny ve společnosti a na ně navazující střet tradic a modernity.

Výstava Vietnam blízký a vzdálený bude v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur na pražském Betlémském náměstí otevřena až do konce příštího roku.

Zdroj a foto: www.nm.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *