Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Do třiceti let u nás bude chybět až 35 tisíc sester. Co dělat, aby neodcházely „za lepším“? Pomůže prestiž a podpora

V květnu si každoročně připomínáme Mezinárodní den sester u příležitosti narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nachtigalové. Jak by se asi tato pokroková Angličanka dívala na svůj milovaný obor dnes? Pravděpodobně skepticky. Klesající počet zdravotních sester je toho důkazem. Ze škol vychází čím dál méně absolventů a 14 % personálu je v důchodovém věku. Mezi organizace, které aktivně pomáhají sestrám při jejich náročné profesi, patří Nadační fond EUC Elucidate. Podporuje nejen sestry zdravotnické skupiny EUC, ale zasazuje se i o rozvoj zdravotnického vzdělávacího systému.

Podle posledních údajů se v České republice práci všeobecné sestry věnuje přes 80 000 lidí. Více než 11 000 z nich je starších 60 let, za pár let tedy odejdou do důchodu[1]. Statistiky varují, že v roce 2050 u nás bude chybět až 35 000 sester.[2] Jak z tohoto začarovaného kruhu ven?

Prestiž – krásné, ale i náročné povolání
Profese sestry vyžaduje dlouhou teoretickou, ale i praktickou přípravu. Všeobecná sestra dnes musí mít vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a celý svůj profesní život se neustále vzdělávat. Je to nejen fyzicky, ale i psychicky nesmírně náročné povolání. Sestry nesou velikou zodpovědnost za pacienty, musí být empatické a zvládnout i náročné stresové situace. Současně pracují v úzké součinnosti s lékaři, vykonávají řadu sofistikovaných úkonů, včetně ovládání složitých přístrojů a technologií. „Povolání sestry je náročné a obětavé. Krásné, ale současně extrémně náročné. Jsme si toho vědomi, a proto se jim v EUC snažíme jejich práci zpříjemnit. A to nejen tím, že jim na našich klinikách vytváříme ty nejlepší možné podmínky k práci tak, aby jejich profesní a soukromý život byl v rovnováze. Tímto bych chtěl zároveň ze srdce poděkovat všem našim sestrám, radiologickým asistentům a laborantům za oddanou péči o naše pacienty, která nám pomáhá naplňovat naše společné hodnoty,“ říká MUDr. Michal Bednář, MBA, předseda představenstva a generální ředitel zdravotnické skupiny EUC. Možným řešením situace je také motivovat ke studiu více absolventů středních škol a rovněž navýšit kapacity míst na vysokých školách právě pro studium nelékařských oborů.

Pomocná ruka první české nadace, která pomáhá zdravotním sestrám
„EUC Nadace Elucidate již tradičně podporuje zdravotní sestry i ostatní nelékařský zdravotní personál a celkově se zasazuje o zlepšení života všech zdravotníků v ČR, jak v profesním, tak osobním životě. Nadační fond EUC Elucidate je historicky první českou nadací, která pomáhá zdravotním sestrám. Průběžně pomáhá těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo řeší své osobní zdravotní problémy. Loni to byla například finanční pomoc kolegovi, který v důsledku požáru přišel o veškeré vybavení bytu nebo sestřičce samoživitelce s vážně nemocným dítětem, které nemůže chodit, příspěvkem na nákup automobilu,“ vysvětluje Ing. Jan Blaško, MBA, zakladatel a předseda správní rady Nadačního fondu EUC Elucidate, a doplňuje: „Nadace podporuje také ty, kteří si chtějí zvýšit svoji profesní kvalifikaci dalším studiem, účastí na odborných kurzech nebo konferencích. Pokračuje i spolupráce se středními a vyššími zdravotnickými školami, kterým nadace pomáhá s nákupem pomůcek pro odborné praxe studentů anebo přispívá na vstupy na výstavy s odbornou tematikou. Rozjíždí se také možnosti praxe studentů a studentek v rámci skupiny EUC.“

V praxi v EUC se budoucí sestřičky setkávají se širokým spektrem zkušeností a možností pro profesní a osobní rozvoj. Nabízí pestrou škálu pracovišť a oddělení, na kterých mohou absolvovat svou praxi. Budoucí sestřičky mají příležitost pracovat s různými typy pacientů a získat zkušenosti v různých oblastech zdravotnictví. Během své praxe se mohou zapojit do různých činností, včetně poskytování přímé péče pacientům, podávání léků, asistence při diagnostických a terapeutických procedurách, a také edukace pacientů a jejich rodin.

Podpora vzdělávání i vyšší kompetence
Zdravotní sestry by mohly v budoucnu rozšiřovat své kompetence a pacientům například předepisovat chronické medikace. Česká asociace sester (ČAS) požádala odborné společnosti o spolupráci při definování činností, které by mohly převzít vyškolené zdravotní sestry. Zájem mají především sestry, které pracují na jednotkách intenzivní péče nebo anesteziologicko-resuscitačním oddělením.[3] „To, jakou poskytujeme péči, záleží na celém týmu, tedy i na sestrách. Dbáme na jejich vzdělávání a kariérní růst, proto jednoznačně podporujeme i rozšiřování kompetencí všeobecných sester, které na našich klinikách pracují. Významnou roli hrají sestry v triáži, každodenním chodu oddělení, edukaci a péči o chronicky nemocné pacienty. V EUC si sestry mohou vyzkoušet široké spektrum zákroků i práci na nejrůznějších pracovištích, kde je každodenní činnost pestrá a různorodá – od operačních sálů, přes centra hojení chronických ran, spánkové a funkční laboratoře, mamografická centra až po domácí péči. Práce na specifických pracovištích jako jsou centra hojení chronických ran vyžaduje odborné znalosti a dovednosti v dané oblasti. Sestra musí absolvovat speciální kurz, aby poté uměla sama (i bez pomoci lékaře) zhodnotit stav rány a pečovat o ni. Těší nás i nárůst mužů v oboru ošetřovatelství. Současně nám záleží na tom, aby profesní a osobní život našich zaměstnanců byl v rovnováze, což je stěžejní předpoklad proti syndromu vyhoření. Věřím, že práci našich nelékařských zdravotnických profesionálů oceňujeme každodenně, nejen na Mezinárodní den sester,“ uzavírá PhDr. Jan Šlajs, Ph.D., DiS., LL.M., ředitel divize EUC klinik.

[1] https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2415002
[2] https://www.tribune.cz/zdravotnictvi/na-vseobecnou-sestru-by-mel-studovat-dvojnasobek-lidi/
[3] https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/01/vyssi-kompetence-sester-jednani-se-dari-mnozi-lekari-jsou-pro/

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *