Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Cíle udržitelného rozvoje: Roste důraz na kvalitní vzdělávání, apel na ekonomickou stabilitu zůstává

Stále větší význam má pro českou veřejnost oblast kvalitního vzdělávání. Pro mladé do 29 let je to dokonce nejdůležitější oblast rozvoje české společnosti. Vyplývá to z aktuálního výzkumu postoje Čechů k Cílům udržitelného rozvoje (SDGs) realizovaného agenturou Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti. Česká republika se celosvětově v oblasti plnění SDGs umístila podle poslední Zprávy o udržitelném rozvoji 2023 na 8. místě a oproti předcházejícímu roku poskočila výše o 5 příček.

Znalost SDGs v české populaci je během posledních dvou let stabilní. Třetina Čechů má o nich alespoň základní povědomí, 61 procent o nich alespoň slyšelo. „Průzkum ukázal, že druhým nejčastějším zdrojem informací o SDGs jsou nevládní organizace a soukromý sektor. Ze své pozice se proto Asociace i její členové snaží udržitelnost do veřejného prostoru prosazovat různými cestami, třeba prostřednictvím prestižních Cen SDGs. Věříme, že povědomí o globálních cílech poroste,” řekla k výsledkům zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová.

V roce 2022 se na vnímání jednotlivých SDGs mezi Čechy podepsala válka na Ukrajině a nestabilní ekonomická situace. Dlouhodobě zůstává nejdůležitější osobní prioritou zdraví a kvalitní život, letos ale významně narostla důležitost vzdělání – a to jak osobní, tak apel na vládu, aby se této oblasti věnovala prioritně. „Jednoznačně platí, že vzdělávání je cestou k podpoře řešení mnoha problémů a témat, ať už jde o zdraví, udržení míru nebo zvyšování životní úrovně, a současně zásadní podmínkou pro spokojený a úspěšný život. Proto je tak důležité usilovat o zajištění kvalitního vzdělání dostupného pro všechny,” říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek.

„Podle názoru české veřejnosti by se měl vzdělávací systém více zaměřit zejména na podporu softskills jako je kritické myšlení, komunikační a kreativní dovednosti a také na podporu zvídavosti, která je silným hnacím motorem inovací. S rostoucí rolí moderních technologií a AI budou tyto dovednosti důležitější než kdy dříve,” říká Markéta Kneblíková, manažerka komunikace Ipsos.

Umíme hospodařit s vodou, snažíme se o rovnost mužů a žen
Podle veřejnosti v Česku úspěšně řešíme především cíle zaměřené na pitnou vodu a kanalizaci, rovnost mužů a žen nebo dostupné a čisté energie. Tento trend potvrzuje i Zpráva o udržitelném rozvoji, u všech těchto Cílů je Česká republika velmi daleko v jejich dosahování. Jediným zcela dosaženým cílem u nás zůstává boj s chudobou.

Asociace společenské odpovědnosti, která vnímání SDGs v Česku dlouhodobě sleduje, si je vědoma toho, že nejen ve vzdělávání posouvají společnost dopředu inovativní projekty firem,

organizací, škol nebo veřejné správy. I proto už sedmým rokem vyhlásila prestižní Ceny SDGs. Kategorii vzdělání doplní diverzita, rovnost a inkluze; inovace, technologie a cirkulární ekonomika; rozvojová spolupráce, mír a partnerství; změna klimatu a biodiverzita a mladý lídr. Letošní novinkou je zvláštní ocenění Kateřiny Fialkové, významné osobnosti české diplomacie, která náhle zemřela v roce 2022.

Do uplynulých šesti ročníků se přihlásilo přes 1500 projektů, samotné zapojení pro ně znamená zviditelnění, zvýšení důvěryhodnosti a reputace nebo nezávislé hodnocení od odborníků v daném oboru. Letošní přihlašování na webu www.cenysdgs.cz skončilo 30. dubna.

Zdroj a foto: SDGs 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *