Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Asociace komerčních televizí uzavřela další dohodu o spolupráci, tentokráte s provozovateli úložiště Fastshare.cloud

V závěru loňského roku uzavřela Asociace komerčních televizí společně s TV Nova a FTV Prima dohodu s provozovateli služby Fastshare.cloud, společností Inside Invest, i s jejím bývalým provozovatelem, společností Fusion Media. Dohoda stanovuje podmínky mimosoudního narovnání, kdy provozovatelé úložiště Fastshare.cloud zajistí, aby se na jejich službě nevyskytovala autorsky chráněná díla členů AKTV, přičemž po splnění těchto podmínek ukončí komerční TV vysílatelé soudní a exekuční řízení. Součástí dohody je také úhrada nákladů na právní zastoupení TV Nova a FTV Prima v souvisejících sporech.

Komerčním TV vysílatelům sdruženým v Asociaci komerčních televizí se podařilo docílit další dohody směřující k vyšší ochraně jejich obsahu v online prostředí. Právní kroky komerčních vysílatelů vůči provozovatelům úložiště Fastshare.cloud vyústily v listopadu 2023 v uzavření mimosoudní dohody o narovnání.

Předmětem dohody je na straně úložiště Fastshare.cloud závazek, že přijmou technická opatření zabezpečující, že se na službě nebudou nacházet díla televizních skupin Nova a Prima a nebude je možné na ni ani nahrát, jak s účinností od 5. ledna 2023 požaduje autorský zákon. Seznam chráněných děl je průběžně aktualizován s ohledem na novinkové tituly nebo nové seriálové epizody. Kromě toho pak bývalý provozovatel služby Fastshare.cloud uhradil komerčním vysílatelům náklady na právní zastoupení a soudní výlohy, které jim při ochraně autorských práv na službě Fastshare.cloud vznikly. Televizní společnosti tak ve smyslu dohody následně ukončily soudní a exekuční řízení, které vůči bývalým i aktuálním provozovatelům Fastshare.cloud vedla.

„Po půlroční zkušební lhůtě nyní vidíme, že naše požadavky jako nositele autorských práv nejsou nijak přehnané a je možné je bez problému plnit tak, jako to dělají provozovatelé služby Fastshare.cloud. V tuto chvíli se na službě vyskytuje naprosté minimum našeho obsahu a pokud nalezneme naše díla, která nastavená filtrace zatím nezachytila, operativně komunikujeme a filtraci společně postupně zdokonalujeme,“ říká Klára Brachtlová, prezidentka Asociace komerčních televizí. „Internetové pirátství i nadále zůstává naší jasnou prioritou. Za nás tedy stále platí, že jsme připraveni jednat i s dalšími provozovateli internetových úložišť a společně nastavit takové podmínky a technická opatření, která zamezí nelegálnímu sdílení našeho obsahu,“ doplňuje Brachtlová.

Kromě aktivní právní ochrany autorských práv se Asociace komerčních televizí dlouhodobě zaměřuje také na osvětovou činnost. V rámci těchto aktivit provozuje informační stránku o autorských právech, která je k dispozici na adrese aktv.cz/copyright. Zájemci zde najdou slovníček s výkladem pojmů k tématu ochrany duševního vlastnictví, odpovědi na časté dotazy (FAQ) a také pravidelné aktuality zaměřené na internetové pirátství. K dispozici je i aktuální série článků k nové studii Porušování autorských práv online v Evropské unii, kterou zveřejnil Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).

O Asociaci komerčních televizí 
Asociace komerčních televizí zastupuje nejvýznamnější komerční vysílatele v České republice. Jejím cílem je hájit, podporovat a prosazovat jejich společné zájmy.

AKTV se aktivně podílí na přípravě národní i evropské legislativy vztahující se ke komerčnímu televiznímu vysílání, ochraně osobních údajů, novinářské práci či obchodním sdělením. Je partnerem pro orgány státní správy, unijní instituce i další stakeholdery. Jednou z hlavních činností AKTV je ochrana autorských práv svých členů a boj proti internetovému pirátství.

Vedle toho je AKTV aktivní i v podpoře televize jako reklamního mediatypu. Pro komunikaci se zadavateli reklamy a mediálními agenturami provozuje informační web ScreenVoice.cz a pravidelně pořádá oborové konference.

Zdroj a foto: www.AKTV.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *