Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Poznáte příznaky mrtvice? Až 70 % Čechů ne, přitom je to pro záchranu života klíčové

Cévní mozkovou příhodu (lidově mrtvici) v Česku každý rok prodělá zhruba 25 000 lidí. Přesto, že je Česko na vrcholu v kvalitě i dostupnosti léčby, je druhou nejčastější příčinou úmrtí a jednou z hlavních příčin dlouhodobé invalidity. Se snížením počtu případů souvisí včasné rozpoznání příznaků – a právě ty stále nezná velká část Čechů, proto se mnoho lidí dostává do nemocnice pozdě. Na příznaky mrtvice, její výskyt i prevenci upozorňuje Světový den proti mozkové mrtvici, který připadá na 15. května. U této příležitosti Nadační fond Čas je mozek připomíná dvě zásadní věci: nutnost rozpoznat notoricky známé i méně časté příznaky mrtvice a okamžitě zavolat 155.

Cévní mozková příhoda (CMP) neboli mrtvice nejvíce postihuje starší lidi nad 70 let, ale nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Ročně postihne zhruba 25 000 Čechů a mnoho z nich končí v invaliditě. Problém ale není v nedostatku pracovišť specializovaných na léčbu mrtvice – v České republice je jich zhruba 47. Bohužel až 70 % lidí stále nedokáže rozpoznat příznaky mrtvice, a proto nejedná včas – přitom čas hraje u mrtvice zcela zásadní roli. Nadační fond Čas je mozek dlouhodobě učí veřejnost rozeznat nejen její hlavní, ale i ty vedlejší.

Jak tedy mrtvici poznat?
Nejčastějšími příznaky jsou povislý koutek (ochrnutá polovina obličeje), oslabení či ochrnutí končetin na jedné straně těla a náhlá porucha řeči (pacient často zaměňuje slova a působí zmateně). K tomu se přidávají další příznaky jako brnění končetin, pocity na zvracení nebo bolesti hlavy. Pokud si nejsme příznaky jisti, můžeme zkusit test FAST:

  • F jako FACE (obličej): člověka požádáme, aby se usmál. Pozorujeme pokles koutku nebo očního víčka?
  • A jako ARM (paže): zvednu mu ruce do přepažení. Má problémy udržet obě paže ve stejné výšce?
  • S jako SPEECH (řeč): zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně?
  • T jako TIME (čas): pokud zaznamenáme alespoň jeden z příznaků, je třeba okamžitě volat 155.

Záchranáře je třeba volat i v případě podezření, čekat doma na „potvrzení diagnózy“ se rozhodně nevyplácí. Lékaři navíc varují před tím, aby se pacienti pokoušeli do nemocnice dostat svépomocí. Ztrácí se tak drahocenné minuty, přitom záchranáři přesně vědí, kam nemocného odvézt. „Ceníme si snahy všech, kteří při příznacích konají a snaží se vyhledat odbornou pomoc. Setkáváme se ale s tím, že když se lidé dostávají k pomoci po vlastní ose, často dorazí někam, kde nejsou na léčbu mrtvice zcela připraveni. Nejsnazší je v takovém případě zavolat záchrannou službu. Záchranáři už vědí, kam pacienta dopravit, a při podezření na mrtvici ho vždy dopraví do toho nejbližšího specializovaného centra, které je k léčbě mrtvice plně uzpůsobeno,“ říká doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

Účastnil se soutěží krásy, mrtvice ho postihla ve 42 letech
Mrtvice zasáhla také do života Radka Tomana, postihla ho ve 42 letech. Bývalý policista, nadšený sportovec a účastník mužských soutěží krásy se několik let po příhodě vrací zpátky do běžného života. Aktuálně se pohybuje na invalidním vozíku a má potíže s polykáním i mluvením, ale s pomocí logopedky a častých rehabilitací dělá velké pokroky. „Je strašně důležité nepřeceňovat své fyzické možnosti a naopak naslouchat řeči těla, zvlášť když vysílá varovné signály. A také poctivě se o sebe starat a chodit na preventivní prohlídky – nečekat, až bude pozdě,“ říká maminka bývalého policisty, která se o něj stará.

Čas je mozek
Nadační fond Čas je mozek funguje od roku 2015 a zastřešují jej Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP. Snaží se informovat širokou veřejnost o projevech mozkové mrtvice, jejích příznacích a prevenci. Pořádá nadační běhy, letos například v Ústí nad Labem, Špindlerově Mlýně a Mikulově, a další osvětové akce, sdílí příběhy pacientů, je aktivní na sociálních sítích. Díky zapojení odborníků zároveň pomáhá pacientům, kteří mozkovou mrtvici překonali, s návratem zpět do aktivního života a poskytuje podporu jejich rodinám i blízkým.

Zdroj a foto: www.casjemozek.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *