Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Děti

Den dětí: Jak zajistit dětem lepší budoucnost a finanční gramotnost

Den dětí je příležitostí nejen k oslavám, ale také k zamyšlení nad budoucností našich nejmladších. Rodiče mají dnes několik možností, jak mohou svým dětem pomoci ke snazšímu startu do života, například prostřednictvím pasivního investování a učení finanční gramotnosti.

Kapesné a náklady na výchovu dítěte
Podle aktuálních dostupných údajů z dotazování investiční platformy Portu dostávají české děti různou výši kapesného v závislosti na věku. Průzkumy ukazují, že děti ve věku 6–10 let obvykle dostávají kapesné v rozmezí 100–200 Kč měsíčně, zatímco děti ve věku 11–15 let pak 200–500 Kč měsíčně. U starších dětí ve věku 16–18 let se kapesné může pohybovat mezi 500–1000 Kč měsíčně.

Celkové náklady na výchovu jednoho dítěte do 18 let věku se odhadují na přibližně 1 milion korun. To znamená, že rodiče v průměru měsíčně investují kolem 4 600 Kč na zajištění základních potřeb dítěte, včetně stravy, oblečení, vzdělání a dalších výdajů. Tato částka se samozřejmě může lišit v závislosti na životním stylu rodiny a místě bydliště.

Investování pro lepší budoucnost
Nejste si jisti, jestli má cenu dávat dětem peníze stranou? Počet rodičů, kteří myslí na budoucnost svých dětí, postupně roste. Více než dvě třetiny rodičů svým dětem spoří na snazší start do života. Je však důležité seznámit se s nabídkami produktů, které současný trh nabízí. Děti si mohou dovolit dlouhodobý horizont, který nahrává investování. Je však důležité neskočit na vějičku zdánlivě vysokých zisků, které mohou v budoucnu přinést nepříjemné překvapení.

„Pravidelné investování i menších částek může díky složenému úročení přinést značné zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Například investice 500 korun měsíčně, při zohlednění průměrného ročního výnosu akciových trhů za 30 let, může po 18 letech přinést dítěti více než půl milionu korun,“ vysvětluje Marek Pokorný, analytik Portu. Mezi tradiční formy spoření pro děti patří stále stavební spoření, které podle dotazování Portu využívá více než polovina rodičů. Další populární variantou jsou dětské spořicí účty. Výhodou těchto konzervativních produktů je nízké riziko ztráty vložených prostředků, na druhou stranu ale nabízejí nízké výnosy, které dlouhodobě nedokážou pokrýt inflaci. Rodiče by proto měli zvážit i alternativu investičních produkt, které mají potenciál vyššího zhodnocení, obvykle kolem 8-10 % ročně, i když s vyšším rizikem. Dlouhodobý investiční horizont, který děti mohou u investování využít, však obavy z rizika krátkodobých výkyvů na trzích významně snižuje.

Obliba dětských investičních účtů je vysoká
Koncem loňského roku zjišťovala investiční platforma Portu, zda rodiče svým dětem spoří nebo investují. Více než 60 % dotazovaných odpovědělo, že dětem peníze stranou odkládají. Ať už pro jejich snazší start do dospělého života, na bydlení nebo studia. Částka, kterou v průměru odkládají na dětské investiční nebo spořicí účty, se pohybuje v rozmezí 500 až 1 000 korun měsíčně.

Portu nabízí dětské investiční účty od roku 2019 a tyto účty se těší velké oblibě mezi rodiči. „Na Portu evidujeme celkem 16 273 dětských účtů, z toho přibližně čtvrtinu zakládaly ženy, které svým dětem investují. Průměrná zainvestovaná výše na jeden dětský účet je přes 61 tisíc korun. Je povzbudivé vidět, že většina rodičů přemýšlí o budoucnosti svých dětí a snaží se jim, pokud je to možné, odkládat nějaké peníze stranou,“ doplňuje Pokorný. Asi 60 % rodičů, kteří prostřednictvím Portu investují dětem do dětského účtu, tak činí pro jedno dítě. Další třetina pak má založeny účty pro dvě děti. „Investovat vyšší částky svým dětem si mohou dovolit ti, kteří jich mají méně. Rodiny s více dětmi mají logicky volných finančních prostředků méně. I tak je ale vhodné založit investiční účet každému z nich, což umožňuje volit různé investiční strategie pro každé z dětí v závislosti na jeho věku a potřebách,“ vysvětluje Marek Pokorný, analytik Portu.

Podle Pokorného je Mezinárodní den dětí ideální příležitostí k zamyšlení se nad finanční budoucností svých potomků. Rodiče mohou využít jednoduché a efektivní řešení, jak svým dětem zajistit lepší start do života a postupem času je nechat do světa investování nahlédnout a zapojit se. Například u investiční platformy Portu lze dítěti zřídit vlastní přístupové údaje, aby mohlo samo nahlédnout do svého investičního portfolia nebo si může na svůj investiční účet posílat peníze z brigád či kapesného a sledovat, jak vložené prostředky postupně rostou. Díky pravidelnému investování mohou děti získat nejen určitou finanční nezávislost při vstupu do samostatného života, ale i cenné znalosti o finanční gramotnosti, které jistě v průběhu života ocení.

O průzkumu:
Průzkum byl realizován v srpnu 2023 prostřednictvím online platformy Instant Research agentury Ipsos. Dotazování se zúčastnilo 1010 mužů a žen ve věku 18-55 let.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *