Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

O možnosti darovat krev i krevní plazmu ví téměř všichni Češi, přesto je dárců krevní plazmy nedostatek

Krevní plazmu jsou ochotni darovat dva ze tří Čechů, k darování samotnému se alespoň jednou odhodlala čtvrtina z nich. Dnes je Světový den dárců krve, což je oblast, která je Čechům blízká. Podle exkluzivního průzkumu společnosti BioLife o možnosti darovat krev a krevní plazmu ví 93 % obyvatel Česka. Více než dvě třetiny jsou také ochotny darovat krevní plazmu a to ve 39 % pravidelně, ve 30 % alespoň jednorázově v případě urgentní potřeby. Průzkum byl realizován ve spolupráci s agenturou IPSOS.

„Krevní plazma je nezbytná pro léčbu pacientů v nemocnicích a pro výrobu často nenahraditelných léků, například pro léčbu vzácných onemocnění, jakými jsou hemofilie, imunodeficience primární, ale taktéž sekundární navozené například onkologickou diagnózou či samotnou terapií rakoviny. Celkově platí, že přibližně osm z deseti lidí potřebuje někdy v životě léčbu pomocí krevní plazmy či z jejích derivátů. Darování krve a krevní plazmy, které jsou zcela nezastupitelné, proto pomáhá zachraňovat lidské životy,“ říká MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař v dárcovských centrech BioLife v Ústí nad Labem a Mostě.

Z exkluzivního průzkumu společnosti BioLife ve spolupráci s agenturou IPSOS vyplynulo, že ambici darovat krevní plazmu má 69 % Čechů, a naopak tuto možnost kategoricky odmítá jen 14 % obyvatel Česka. Většina dotázaných nepotřebuje žádnou specifickou motivaci (34 %), pro ostatní je to finanční kompenzace (31 %), blízkost darovacího místa (23 %) či nefinanční kompenzace, například ve formě stravenkové či dárkové poukázky (21 %). Průzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 550 lidí.

Počet dárců krevní plazmy klesá
„Těší nás, že povědomí o darování je u nás vysoké, stejně jako ochota Čechů se do něj zapojit. Bohužel zároveň s tím platí, že v Evropě máme dlouhodobý nedostatek krevní plazmy pro akutní péči i výrobu léků. Nejsme soběstační a jsme závislí na dovozu plazmy ze Spojených států. Počet lidí, kteří jsou na plazmě životně závislí, roste, a počet pravidelných dárců, obzvlášť po covidu, naopak klesá,“ vysvětluje MUDr. Kohoutek.

Krevní plazma se využívá jak v akutní medicíně, tak ve farmacii. U mnoha onemocnění, často těch vzácných, jsou léky z plazmy zatím jedinou možností terapie pro pacienty. Na světě existuje kolem 8 000 vzácných onemocnění, na něž potřebuje léčbu přes 30 milionů Evropanů. Léčivé přípravky získané z plazmy tzv. frakcionací hrají zásadní roli v léčbě hemofilie, imunodeficience a dalších onemocnění.

Terapie odvozené z plazmy mají významný přínos, mohou prodloužit život, zlepšit kontrolu průběhu onemocnění a zvýšit kvalitu života pacientů. Počet pacientů, kteří mohou benefitovat z těchto léků roste, počet dárců však nikoliv. Existují tak obavy o nedostupnost léků právě kvůli nedostatku plazmy – jejich nezbytné složky.

Kdo může darovat krevní plazmu?
„Krevní plazmu lze získat pouze darováním od zdravého dárce, jenž je v dobrém psychickém i fyzickém stavu. Podmínkou je věk od 18 do 60 let a hmotnost nejméně 50 a nejvíce 150 kg. Darovat lze na více místech. V nemocnicích, transfúzních stanicích, pobočkách Červeného kříže či ve specializovaných centrech,“ vysvětluje MUDr. Kohoutek a dodává: „Při darování krevní plazmy se na rozdíl od odběru tzv. plné krve odebírá pouze její část, plazma, a krev se vrací dárci. I proto lze plazmu darovat podstatně častěji než tzv. plnou krev. Zároveň ale stále platí, že darování krevní plazmy podléhá nejpřísnějším kvalitativním i hygienickým standardům, aby byla zajištěna ochrana jak dárce, tak samotné krevní plazmy.“

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *