Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Soutěž

Organizace Trénujeme s respektem pomáhá vyškolit první obránce práv sportovců

Nezisková iniciativa Trénujeme s respektem pomůže vyškolit certifikované obránce práv sportovců. Uchazečům o certifikovaný kurz Safeguarduing Officera, organizovaný Mezinárodním olympijským výborem nově nabízí podporu formou stipendia v plné výši školného.

V zahraničí je běžné, že na bezpečnost sportovců dohlíží tzv. Safeguarding Officeři. Tito odborníci vyškolení na problematiku bezpečného sportovního prostředí chrání sportovce i další účastníky sportu před obtěžováním či zneužíváním, edukují, pomáhají nastavovat etické a bezpečnostní standardy a samozřejmě řeší případné problémy. „Česko v tomto směru zatím zaostává. Neevidujeme, že by někdo s adekvátním vzděláním a kvalifikací tyto pozice zastával a aktivně vykonával,“ vysvětluje zakladatelka iniciativy Markéta Pluhařová.

Mezinárodní olympijský výbor organizuje roční dálkový kurz zakončený certifikací Safeguarding Officera, která je mezinárodně uznávaná. Iniciativa Trénujeme s respektem nabízí uchazečům, kteří splní všechny podmínky MOV, stipendium v plné výši školného, tj. 1650 GBP. „Kluby v Česku zatím nemají povinnost zaměstnávat osobu pověřenou safeguardingem. Jsme ale přesvědčeni, že tlak z mezinárodního prostředí si určité systémové změny vyžádá,“ dodává Pluhařová.

Žádost o stipendium Trénujeme s respektem mohou zájemci podat nejpozději do 14. července 2024 na webových stránkách www.trenujemesrespektem.cz/stipendium. Kompletní přihlášku ke

studiu u MOV následně podává uchazeč sám, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Kurz začíná v září 2024. K požadavkům MOV, které musí uchazeči o studium splnit, patří certifikát z angličtiny na úrovni C nebo vyšší a čistý trestní rejstřík. Společně s vyplněnou přihláškou pak musí dodat také motivační dopis a dvě profesní reference.

Iniciativa Trénujeme s respektem se soustředí zejména na ochranu těch nejzranitelnějších členů sportovní komunity – dětí a mladistvých. Vznikla letos v dubnu a zaměřuje na vytváření bezpečného, přátelského, férového a respektujícího sportovního prostředí. Jejím cílem je bojovat proti nejrůznějším formám obtěžování a zneužívání, vůči kterým není žádné, ani sportovní, prostředí imunní.

Tým Trénujeme s respektem tvoří současní i bývalí sportovci, rodiče, lékaři, psychologové a trenéři. Více najdete na webu www.trenujemesrespektem.cz.

Trénujeme s respektem z.ú. je sdružení bývalých i současných sportovců, lékařů, psychologů, trenérů a rodičů. Cílem organizace je aktivně bojovat proti negativním jevům ve sportu, s důrazem na ochranu dětí a mladistvých a vytvářet prostředí, kde jsou na prvních místech respekt a bezpečí.

Trénujeme s respektem z.ú. byl zapsán do obchodního rejstříku 26. 3. 2024. Ředitelkou organizace je Markéta Pluhařová, správní radu tvoří tři členové: lékařka Marie Skalská a sportovní psychologové Veronika Čech Baláková a Martin Macháček.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *