Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Sledování uhlíkové stopy: pouhá 2 % emisí spojených s prodejem potravin a dalšího zboží jsou pod přímou kontrolou obchodníků, za 98 % emisí stojí dodavatelé a spotřebitelé

Evropské sdružení obchodníků EuroCommerce společně s konzultační firmou Oliver Wyman vypracovalo studii, která mapuje emise od surovin pro výrobu potravin a dalšího zboží přes výrobu a prodej až po emise zákazníků, spojené s nákupy.

„Cílem všech zodpovědných firem i jednotlivců je omezovat svou uhlíkovou stopu. Aby bylo možno tyto snahy hodnotit, začínají se v Evropě sledovat uhlíkové stopy firem v celém dodavatelském řetězci. Jde o emise z vlastní činnosti, tzv. scope 1, z energií, které firma využívá pro svou činnost, tzv. scope 2, a emise dodavatelů a zákazníků, tzv. scope 3,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR), a dodal: „Plných 98 % emisí uhlíku v sektoru obchodu jsou tzv. scope 3 emise, tedy emise přímo produkované dodavateli a spotřebiteli obchodovaných výrobků. Naopak díky úsporným technologiím a moderní logistice tvoří vlastní emise obchodů pouhá 2 % všech emisí z oblasti výroby, prodeje a spotřeby potravin i dalšího zboží.“

Přestože ročně odvětví obchodu zaznamená 1,6 gigatun CO2, což se rovná jedné třetině evropské uhlíkové stopy, pouze 2 % tvoří emise označované jako scope 1 a 2, tedy emise vzniklé v důsledku přímého provozu nebo spotřebované energie. Naopak scope 3 emise jsou nepřímé a vznikají v důsledku činností výrobců a zpracovatelů v hodnotových řetězcích a také například v důsledku energie spotřebované po nákupu výrobku třeba na odvoz nákupu domů nebo na chlazení potravin v ledničce.

Studie, která zkoumá uhlíkovou stopu evropských obchodních hodnotových řetězců, poukazuje na některé klíčové překážky bránící v dosažení uhlíkové neutrality. Zároveň shrnuje hlavní doporučení pro omezení emisí v celém výrobním a prodejním řetězci, stejně jako potřebné investice do udržitelné mobility, infrastruktury, průmyslu, zemědělství, potravinářských systémů či oběhového hospodářství. Zaměřuje se na čtyři klíčová pododvětví: potraviny a nápoje, zdraví a kosmetiku, oděvy a textil a na spotřební elektroniku a domácí a kutilské potřeby.

Přestože obchodníci dosáhli v poslední době významného pokroku ve sledování a snižování vlastních emisí a řada z nich se již blíží dosažení klimatické neutrality vlastního provozu, zjištění studie zdůrazňují, že pro dosažení skutečné uhlíkové neutrality je třeba zvýšit investice na úrovni celého dodavatelského řetězce a emise důrazně omezovat už při produkci základních surovin, zejména v zemědělství.

Dalším klíčovým závěrem studie je potřeba lépe sladit evropskou a sektorovou metodiku kvantifikace scope 3 emisí a určit, kde je možné je snížit. „V ČR na společné metodice spolupracujeme se zemědělci, s potravináři i s ministerstvem zemědělství tak, aby bylo vykazování emisí co nejjednodušší a abychom omezili administrativní zátěž, která se sledováním emisní stopy souvisí. Čím přesnější informace o uhlíkové stopě jednotlivých částí produkce budeme mít, tím jednodušší bude rozhodnout, kam investovat, aby se uhlíková stopa dodavatelů co nejvíce omezila,“ konstatoval T. Prouza.

Studie uvádí celkem osm faktorů úspěchu, které urychlí cestu k uhlíkové neutralitě:

  1. harmonizovaná metodika pro výpočty scope 3 emisí,
  2. lepší přístup k datům o dodavatelském řetězci a spotřebě,
  3. jasný a spolehlivý regulační rámec,
  4. rychlé rozšíření současných dekarbonizačních opatření,
  5. více technologických a infrastrukturních inovací,
  6. lepší přijímání udržitelných rozhodnutí ze strany spotřebitelů,
  7. sofistikované provozní modely společností, pokud jde o ESG,
  8. lepší spolupráce od jednoho konce hodnotového řetězce ke druhému.

SOCR ČR, který se přípravy studie v rámci EuroCommerce rovněž účastnil, si je spolu se svými členy dobře vědom výzev, které v této oblasti obchodníky v České republice čekají. Prioritním úkolem je nyní pokusit se nalézt jednotné postupy pro výpočet emisní stopy výrobků produkovaných v rámci tuzemského zemědělsko-potravinářského řetězce. Konkrétní spolupráci na tomto poli již SOCR ČR inicioval s Potravinářskou komorou ČR, se Zemědělským svazem ČR a s Ústavem pro zemědělskou ekonomiku a informace. „Vážím si ochoty našich parterů ke spolupráci. To, zda se v blízkém období podaří pilotně otestovat první sadu možných řešení, záleží i na přístupu státu, jehož spolupráce, včetně finanční účasti, bude pro úspěch projektu klíčová. Bez jednotné metodiky nebude jakákoliv snaha o vykazování emisí a jejich následné snižování důvěryhodné. Proto je třeba aktivní a konstruktivní přístup všech, kterých se tato problematika týká,“ shrnul T. Prouza.

Celá studie EuroCommerce a Oliver Wyman je dostupná na tomto odkazu: NET ZERO GAME CHANGER – Tackling the hidden carbon footprint in European retail and wholesale value chains – EuroCommerce

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *