Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Azylový dům Českého červeného kříže v Kladně se dočká rekonstrukce

Azylový dům Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno projde brzy rekonstrukcí. V první fázi bude vybudována nová koupelna v půdních prostorách. Rekonstrukci zafinancuje společnost Procter & Gamble, která ve spolupráci s Českým červeným křížem podpořila již řadu projektů na pomoc znevýhodněným komunitám. A právě zlepšování podmínek ubytování v azylových domech je v této době naprosto zásadní. Zájem o azylové domy totiž roste a převyšuje současné kapacity, a to i kvůli rušení ubytoven.

Bytová krize dopadá i na ohrožené rodiny
České domácnosti se v posledních letech potýkají s řadou nebývalých potíží. Nejvýznamněji je zasáhla energetická krize a rekordní míra inflace, která se dotkla všech vrstev společnosti, přičemž nejvíce dopadla na ty nejzranitelnější z nás. Kromě vzrůstajících cen za potraviny, základní potřeby či dopravu se projevuje čím dál tím více také krize v oblasti nedostupnosti bydlení.

Vlastní bydlení nebo dostupné nájemné je nejen pro řadu mladých rodin nedosažitelnou metou. S nejhlubšími problémy se potýkají především sociálně slabé rodiny nebo jedinci. Nejvíce postižené však bývají matky samoživitelky a otcové samoživitelé.

Přibývá počet rodin v příjmové chudobě
Projekt Život k nezaplacení, který realizovala společnost PAQ Research ve spolupráci s Českým rozhlasem upozorňuje, že průměrná česká domácnost vynakládá za bydlení zhruba 29 % svých příjmů, což je o 6 % více než v roce 2021. Celkové výdaje na bydlení a potraviny se pak pohybují okolo 47 % veškerých příjmů. Ohrožené domácnosti za bydlení a potraviny vynaloží až 68 % příjmů.

Od roku 2021 navíc vzrostly náklady na bydlení výrazně i velmi ohroženým domácnostem v příjmové chudobě a rodinám s dětmi s příjmy pod medián. Podle projektu Život k nezaplacení vzrostl počet domácností s příjmem pod hranicí chudoby z 9-10 % během roku 2021 až na 17 % v březnu 2022. Zhruba 20 % domácností s dětmi a osob s nízkým vzděláním se nachází v příjmové chudobě.

Proto se společnost Procter & Gamble rozhodla ve spolupráci s Českým červeným křížem spustit rozsáhlý program na podporu rodin a dětí v nouzi. Prvním krokem bude investice ve výši 300 tisíc korun do vybudování nové koupelny v azylovém domě Oblastního spolku Českého červeného kříže Kladno (OS ČČK Kladno). V dalších fázích se plánuje vybudování nových ubytovacích prostor, konkrétně by se mělo jednat o dům s kapacitou 12 lůžek určený pro celé rodiny. Celková investice by se měla pohybovat okolo 3 milionů korun.

„Ve společnosti Procter & Gamble se neustále snažíme zlepšovat a usnadňovat každodenní život nejen našim spotřebitelům, ale pomáhat i místním komunitám a podporovat takové projekty, které mají smysl. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na bydlení a těžké životní situaci, ve které se nachází nejen ohrožené mladé rodiny, ale i samoživitelky či týrané osoby, které byly nuceny vyhledat pomoc azylových domů, jsme se rozhodli ve spolupráci s Českým červeným křížem podpořit azylový dům v Kladně. V první fázi proběhne rekonstrukce koupelny a v jednání je také rozsáhlá investice do vybudování nových ubytovacích prostor,“ dodává Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace ve společnosti Procter & Gamble.

Azylové domy jako záchranná síť pro samoživitelky, oběti domácího násilí i rodiny
V posledních letech roste zájem o ubytování v azylových domech – a to jak u maminek samoživitelek, tak celých rodin. To potvrzuje i Ing. Jan Protivínský, ředitel OS ČČK Kladno: „O ubytování v našem azylovém domě je dlouhodobě velký zájem. Ten vzrostl i v důsledku rušení místních ubytoven. Momentálně máme na čekací listině dalších 18 zájemců o ubytování – a to jsou jen ti, kteří to i přes naplněnou kapacitu zkusili a zeptali se. Ve skutečnosti může být ten zájem mnohem vyšší.“

Většinu klientů azylového domu OS ČČK v Kladně tvoří samoživitelky na rodičovské dovolené. Ty vyhledávají pomoc azylových domů po dobu rodičovské, z které nemohou ufinancovat vlastní bydlení. „Stává se také, že maminky s dětmi zůstávají v azylovém domě i poté, protože cenově dostupné bydlení se naskytne například v jiném a vzdálenějším městě, což by znamenalo výraznou změnu pro ně i jejich děti. Místo, aby tedy měnily dětem školu, školku, lékaře a podobně, řada z nich raději zůstává a vyhledává pomoc dalších azylových domů,“ doplňuje Ing. Jan Protivínský.

Poptávka po ubytování v azylovém domě dlouhodobě převyšuje současnou kapacitu. V posledních letech se zvýšila zmíněným rušením ubytoven a prodejem městských bytů.

Podle průzkumu společnosti SocioFactor s.r.o. vypracované v roce 2022 pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplývá, že za rok 2022 se v České republice nacházelo přibližně 270 tisíc osob v bytové nouzi. V azylových domech bylo ubytováno necelých 6 tisíc osob.

V Česku momentálně působí okolo 229 azylových domů. Data z roku 2021 hovoří o celkové kapacitě přes 7 200 lůžek.

Azylový dům OS ČČK Kladno pomáhá především rodinám s dětmi do 18 let věku, které se nalézají v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, žijí v nevyhovujících podmínkách nebo jsou ohroženy formou násilí.

Momentálně disponuje ubytovací kapacitou 20 lůžek, které tedy mohou využít rodiny s dětmi do 18 let věku, těhotné osoby či nezletilí rodiče.

Rekonstrukce azylového domu proběhne v několika fázích. V první fázi proběhne rekonstrukce koupelny ve výši 300 tisíc korun.

Zdroj a foto: Procter & Gamble

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *