Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem maligního melanomu. Přesto kontroly znamének ignorujeme!

Ročně u nás roste počet nových maligních melanomů kůže. Na základě dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky a Národního onkologického registru se ukazuje, že je melanom sedmým nejčastějším nádorem u nás. Přesto stále zanedbáváme prevenci. Důvody jsou podle dermatoložky MUDr. Elizabeth Pavlíčkové, PhD. z dermatologické kliniky Elizabeth Beauty Clinic jednoznačné. Patří mezi ně změna životního stylu, slabší ozonová vrstva, stárnutí populace nebo genetika.

Podle MUDr. Elizabeth Pavlíčkové, PhD. lidé tráví více času na slunci, často bez dostatečné ochrany proti UV záření. Týká se to i dovolených v exotických destinacích, opalování a outdoorových aktivit. Navíc slabší ozonová vrstva, která filtruje škodlivé UV záření, je tenčí, což zvyšuje riziko vzniku melanomu. Významnou roli hraje i stárnutí populace. S vyšším věkem přichází i vyšší riziko rozvoje kožních nádorů, včetně melanomu, protože slunečním zářením nahromaděné poškození kůže se projevuje klidně až po několika desetiletích. Díky moderním diagnostickým metodám, jako je digitální dermatoskopie, jsou však melanomy odhalovány v časnějších stadiích, což také přispívá k nárůstu počtu diagnostikovaných případů. V neposlední řadě hrají důležitou roli i genetické faktory: u některých lidí existuje totiž genetická predispozice k rozvoji melanomu.

Na kontrolu znamének chodí pravidelně jen 4 % českých mužů a 5 % českých žen
Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Pilulka.cz a výzkumné agentury Behavio, který byl realizován na reprezentativním vzorku 1 000 lidí. „V poslední době se povědomí o důležitosti preventivních prohlídek znamének zlepšuje a lidé, zejména z mladší generace, začínají dermatology navštěvovat. Díky tomu se zvyšuje šance na včasné odhalení a úspěšnou léčbu kožních onemocnění, včetně melanomu,“ zdůrazňuje dermatoložka MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD. Přesto z nasbíraných dat vyplývá, že jen 4 % českých mužů chodí na pravidelné kontroly znamének, 32% nechodí vůbec. Podobně alarmující čísla  jsou i u českých žen, kdy pravidelně chodí na kontrolu znamének pouze 5 % a na kontroly nechodí vůbec 34 %. Nejméně zodpovědní v pravidelných prohlídkách znamének jsou muži ve věku 55 až 64 let (3 %) a vdovci (0 %).

S rakovinou kůže se budeme častěji setkávat v nejbližších desetiletích
„Celosvětově pozorujeme stoupající trend výskytu nejen maligního melanomu, což je nejagresivnější forma rakoviny kůže, ale i nemelanomové rakoviny kůže. Tento trend budeme pozorovat pravděpodobně ještě v nejbližších desetiletích. Změnit to můžeme jen důslednými preventivními opatřeními, zejména ochranou před nadměrným působením slunečního záření. I když je kožních nádorů čím dál tím víc, úlohou dermatologů je jejich odhalení a rychlá léčba,“ zdůrazňuje Zuzana Murárová, dematoveneroložka z Národného onkologického ústavu v Bratislave

Kontrola znamének u dermatologa je důležitá při prevenci vzniku rakoviny kůže
Mezi nejrizikovější skupinu ohroženou tímto typem onkologického onemocnění patří lidé se světlou pletí, kteří se snadno spálí, mají přirozeně mnoho mateřských znamének nebo rodinnou anamnézu rakoviny kůže. Zvýšené riziko mají také osoby často vystavované UV záření (slunce nebo solária) a starší lidé.

V rámci prevence je také důležité dbát na samovyšetření znamének. MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD. zdůrazňuje, aby lidé doma při samovyšetření sledovali tzv. pravidla ABCDE:

A – Asymetrie: Znaménko není symetrické.
B – Okraje (borders): Okraje jsou nepravidelné nebo rozmazané.
C – Barva (color): Znaménko má více než jednu barvu nebo se barva mění.
D – Průměr (diameter): Znaménko je větší než 6 mm (velikost gumy na tužce).
E – Vývoj (evolution): Znaménko se mění v čase.

K lékaři byste se měli vydat, pokud zaznamenáte jakoukoli z těchto změn nebo máte nové, neobvyklé znaménko.

Čistění pleti, krém s ochranným faktorem či strava bohatá na antioxidanty – i to patří k prevenci
Důležité je také nezapomínat na ochranu před slunečním zářením, tedy používat opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, nosit ochranné oblečení a vyhýbat se pobytu na přímém slunci mezi 10. a 16. hodinou, kdy je UV záření nejsilnější. Pleť bychom si měli čistit alespoň dvakrát denně, měli bychom jíst stravu bohatou na vitaminy a antioxidanty a pít dostatek vody. V reálu se často setkávám s tím, že lidé často zapomínají na pravidelnou aplikaci opalovacího krému nebo používají nedostatečné SPF, nečistí si pokožku a někdy používají nevhodné produkty nebo si před spaním neodstraňují make-up,“ doplňuje dermatoložka.

„Zájem o přípravky určené k péči o kůži je nadmíru vysoký v průběhu celého roku, přitom poptávka po produktech proti spálení kůže extrémně roste právě v letních měsících, což je výborná zpráva. Oproti tomu výsledky průzkumu mezi obyvateli ukazují, že nejsme důslední v prevenci, respektive v pravidelné kontrole kůže a znamének u dermatologa,“ komentuje výsledky průzkumu s ohledem na prodeje z oblasti dermatologie Petr Kasa, spoluzakladatel Pilulka.cz.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *