Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Fresenius Medical Care rozšiřuje podporu domácí dialýzy o osm specializovaných regionálních center, zájem pacientů v ČR stále roste

Fresenius Medical Care v osmi městech v České republice spouští spádová pracoviště, specializovaná na podporu pacientů na domácí dialýze při náhradě funkce ledvin. Pacienti všech 26 stávajících dialyzačních středisek Fresenius Medical Care mají možnost se léčit jakoukoliv z domácích terapií už dnes. „Soustředění péče o domácí pacienty do regionálních center zvyšuje erudici a zkušenost ošetřujícího personálu,“ vysvětluje MUDr. Katarína Nehézová, primářka mělnického dialyzačního centra. Kromě Mělníku, pražské Krče, Mostu, Nymburku a Mariánských Lázní se připravuje spuštění soustředěného programu domácí dialýzy v Brně, Pardubicích a Benešově. Novodobou domácí hemodialýzu v České republice spustil jako první právě Fresenius Medical Care, a to před osmi lety v roce 2016. Aktuálně je domácí hemodialýzou v ČR léčeno kolem 100 pacientů, z toho asi 70 pomocí systémů společnosti Fresenius Medical Care.

Přestože zájem pacientů roste a jde o celosvětový trend, má Česká republika ve využívání domácích dialyzačních metod stále velké rezervy. „Může za tím být pořád ještě malá informovanost pacientů závislých na náhradě funkce ledvin, ale i určitá obava z převzetí péče o sebe sama do vlastních rukou,“ říká Hana Kubánková, vedoucí dialyzačních středisek Fresenius Medical Care. Přístroje pro domácí terapie jsou moderní, malé a jednoduché pro obsluhu. Výhody, které přináší pacientům, jsou přitom obrovské – a to nejen pro pohodlí a časovou flexibilitu v léčbě, ale i zlepšení zdravotního stavu pacientů. Zároveň odpadá nutnost dojíždění na dialyzační středisko několikrát týdně. „Individuálně nastavená dialyzační léčba v domácím prostředí totiž poskytuje lepší kardiovaskulární stabilitu, menší únavu po terapii, volnější dietní režim a často i menší množství nezbytné medikace,“ vysvětluje výhody domácí léčby dr. Nehézová.

Domácí dialýza se stále více využívá nejen přímo v samotném bydlišti pacientů, ale také v pečovatelský domech nebo alzheimer centrech. S požadavkem na domácí dialýzu může přijít nejen již dlouhodobě dialyzovaný pacient, ale také nemocný, jehož náhrada funkce ledvin teprve čeká. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti domácí terapie může učinit lékař – specialista na kterémkoliv z 26 středisek Fresenius Medical Care. V případě zájmu o domácí dialýzu má pacient možnost výběru mezi domácí hemodialýzou, hemodiafiltrací nebo peritoneální dialýzou. Kromě osobní preference pro výběr konkrétní metody se při volbě metody zvažují pacientovy medicínské předpoklady, psychická připravenost a rovněž domácí zázemí při návštěvě technika. Domácí dialýzu tak lze po splnění všech podmínek a po důkladném proškolení zahájit přibližně do dvou měsíců, často i dříve.

Zdroj a foto: Fresenius Medical Care

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *