Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Táboroví vedoucí mohou čerpat volno navíc. Letos dostanou však nižší odměnu

Již několik let mohou táboroví instruktoři, vedoucí či zdravotníci dostávat v práci kromě dvou týdnů neplaceného volna také týden volna placeného. I když náhradu mzdy dostanou od zaměstnavatele, plátcem je stát, který částku zpětně refunduje. Jaké jsou podmínky pro její získání?

Na rozdíl od loňska je letos jasně definováno, že dětmi a mládeží jsou myšleny všechny fyzické osoby mladší 26 let, takže nárok na příspěvek může získat po splnění podmínek třeba i trenér. Podle zákona 321/2023 Sb. mohou dostat příspěvek zaměstnanci, kteří vykonávají na táborech či sportovních soustředěních tyto posty: vedoucí a jejich zástupci pro hospodářské a zdravotní záležitosti; Oddíloví vedoucí, vychovatelé, instruktoři a zdravotníci.

„Pokud požádáte zaměstnavatele o třítýdenní pracovní volno nad rámec své dovolené, protože jedete jako instruktor na sportovní soustředění, měli byste od něj dostat zelenou. Nemusí vám vyhovět pouze tehdy, pokud by mu v tom bránily vážné provozní důvody,“ říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Co musíte splnit?
Být zaměstnancem s klasickou pracovní smlouvou. OSVČ a brigádníci pracující na dohodu o provedení práce na příspěvek nárok nemají.

Doložit soustavnou, bezplatnou a minimálně rok trvající práci s dětmi nebo mládeží. Jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež, podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje.

Mít potvrzení o práci s dětmi od oprávněného pořadatele akcí. Tím musí být právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku, která má uvedenou jako hlavní činnost práci s dětmi a mládeží a existuje minimálně pět let.

Jak se počítá výše náhrady od 1. ledna 2024
„Za jeden týden volna, kdy zaměstnanec pracuje s mládeží, má také nárok na odměnu. Tu dostane od zaměstnavatele, kterému ji proplácí stát. Zatímco ještě minulý rok mohli zaměstnanci s vysokými příjmy za týden práce na dětském táboře získat skoro 40 tisíc korun hrubého (39 306 Kč, tedy loňská průměrná mzda), letos budou mít kvůli změně výpočtu za stejné období nárok pouze na čtvrtinu. Nejvyšší možná náhrada, kterou můžete za týden dostat, je totiž nově 9756 korun,“ říká Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Částka se sice stále odvíjí od průměrné hodinové mzdy, ale zaměstnancům s vyššími příjmy se do ní nezapočítává celý výdělek. Její výše je omezena jednou stočtyřiasedmdesátinou průměrné mzdy.  Pro rok 2024 to dělá 243,90 Kč za hodinu.  Náhrada mzdy se vyplácí podle délky vaší týdenní pracovní doby. Pokud pracujete na celý úvazek, máte nárok na 40 hodin, u polovičního úvazku na 20.

Příklad: Petr pracuje na plný úvazek jako mistr ve strojírenském podniku a pobírá měsíční plat ve výši 44 tisíc korun hrubého. Loni, kdy se mu do odměny táborového vedoucího započítával celý reálný průměrný výdělek, který v jeho případě činil 275 Kč za hodinu, dostal za týden práce na táboře 11 000 Kč (40 hodin x 257 Kč). Letos však bude jeho odměna omezena na 243,90 korun za hodinu a dostane pouze letošní strop, který činí 9756 korun.

Pokud někdo pobírá méně než 243,90 korun za hodinu, například rovných 200 korun, bude se mu počítat jako náhrada tato částka. Za týden na táboře tedy dostane 8000 korun (40 x 200 Kč). V případě polovičního úvazku při této hodinové sazbě pouze 4000 korun.

Povinnosti zaměstnavatele
„Zaměstnavatel by vám sice mohl vyplatit víc, ale z vlastní kapsy. Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení by mu totiž částku nad stanovený limit neproplatila. Žádost o proplacení příspěvku neboli refundaci si musí zaměstnavatel podat na ČSSZ nejpozději do šesti měsíců poté, co byla náhrada mzdy zúčtována. V žádosti je potřeba doložit, že náhradu mzdy opravdu vyplatil a v jaké výši,“ dodává Tomáš Pavlíček z portálu Prace.cz.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *