Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zábava

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, nejen to nabízí nová výstava Alžběty Josefy a Aleny Kotzmannové v  The Chemistry Gallery

V pražské The Chemistry Gallery je nově k vidění expozice Spherical Light, která je společnou výstavou umělkyň Aleny Kotzmannové a Alžběty Josefy a vychází z autorské i vzájemné inspirace. Výstava v Hale 40 v Holešovické tržnici potrvá do 4. 8. 2024.

Podmnožinu „inspirace“ zastupují díla tematizující vztah vnitřního a vnějšího světa prostřednictvím fenoménů světla, soustav základních prostorových elementů, prostorové situovanosti, orientace a atmosféry, na základě, kterých jsou tyto vztahy vnímány. Důležitým rozměrem projektu SPHERICAL LIGHT je průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, který svým vědomím a smyslovým vnímáním vstupuje do oblasti zkušenosti jako takové. Ta se v procesu individuálního i kolektivního poznávání proměňuje a osciluje mezi známou a odvrácenou stranou, mezi tím, co bylo osvojeno a tím, co setrvává ve své skrytosti a cizorodosti. Lidské nástroje poznání vykazují určité principy, které pro vzdálené a nedostupné jevy používají jazyk, který má východisko v tom, co je známé, osvojené, zabydlené.

„Základními intuitivními principy výstavy, která propojuje výrazové světy obrazu, fotografie a objektové instalace, jsou tedy modelová situace (motiv Slunce), analogie (navigační světla – majáky), metafora (motivy jazyka, srdce, kapky, očí) a mystifikace (motiv vodopádů), na jejichž pozadí se poznání osvětluje a zakulacuje (odkaz na sférické světlo jako metaforu vhledu či prozření), nebo zůstává prostoupeno hypotézami a tajemstvím,“ popisuje ředitel The Chemistry Gallery Petr Hájek.

Alžběta Josefy:
Alžběta Josefy (*1984) se ve své tvorbě soustředí na předmětnost. Ne však kvůli předmětům samotným, jako spíše kvůli příčinám, které vedou k jejich utváření. Prostřednictvím malby nachází ve stvořených tvarech další vrstvy, a v těch zas pátrá po jejich švech a vzorech. Organické, buněčné útvary, které tímto způsobem znázorňuje, vycházejí z fascinace lidským organizmem a jsou utkány z mnoha malých částí, které dohromady dávají jeden celek. I zobrazení anorganických forem v jejím podání vyzařuje jistou živost a tělesnost. Charakteristické je pro ni hledání podoby v procesu malby samotné. Pohlcující iluzi vytváří pomocí principu, kdy obraz prosvětluje – vymývá nanesenou vrstvu barvy. Výsledkem je obraz, který všechny tyto fáze citelně obsahuje.

Alena Kotzmannová:
Alena Kotzmannová (*1974) studovala na UMPRUM v Ateliéru tvorby konceptuální a intermediální u profesorky Adély Matasové, a v Ateliéru fotografie u docenta Pavla Štechy. Následně absolvovala doktorské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Koncept a multimediální přístup vystihují její práci s fotografií, kterou vystavuje v dialogu např. s videem nebo samotným prostorem, v němž vytváří site-specific instalace. Namísto digitální manipulace využívá manipulaci samotného obrazu: snaží se zachycovat viděné pohledem jiné doby nebo odkrývat utajené vrstvy prostředí. K fotografickému médiu přistupuje podvědomě, intuitivně. Tematicky zůstává věrná zachycování fenoménu času či časovosti, pro její tvorbu je příznačný opakovaný návrat k přírodním, architektonickým nebo geometrickým motivům (např. série Cyclone nebo Quartz). V projektu Spherical Light pracuje v jedinečných exemplářích ručně manipulovaného nebo dotvářeného obrazu s použitím fotografovaného motivu, čímž popírá základní charakter multiplikovatelnosti klasické fotografie. Hlavním motivem je světlo jako nehmotný prvek orientace v krajině, světelné zdroje, odrazné plochy nebo vodní tříšť, která záření odráží, rozkládá a zároveň pohlcuje. Fotografie Aleny Kotzmannové stojí na pomezí snu, reality a fikce. Paměť, asociace a představivost je zásadní jak pro její tvůrčí metody, tak pro vnímání jejích děl.

Spherical Light – Alžběta Josefy & Alena Kotzmannová
The Chemistry Gallery, Hala 40, Holešovické tržnici, Bubenské nábř. 306, Praha 7

Zdroj a foto: https://www.thechemistry.art/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *