Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Veřejné slyšení Be active aneb pohyb jako elixír života

V úterý 26. 9. se v historických prostorách Senátu Parlamentu ČR v rámci Evropského týdne sportu uskutečnilo – za hojné účasti veřejnosti, pro kterou byla akce zdarma – veřejné slyšení Be active aneb pohyb jako elixír života. Akci pořádal Senát ČR za odborné pomoci Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, České komory fitness a České asociace Sport pro všechny.

„Začlenit pohyb přirozeně do každodenního života je důležité nejen z hlediska estetického, ale především zdravotního, a to ve všech věkových skupinách, od dětí až po seniory. Proto jsme rádi, že se akce zúčastnili lidé z oboru fitness i mimo něj – naším cílem je informovat veřejnost o tom, proč je pohyb tak důležitý, jaké následky má jeho absence, a také chceme lidem zprostředkovat příklady dobré praxe, jak se začít hýbat,“ uvedla Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jež se ujala slova po uvítacím proslovu senátora Jiřího Růžičky, který se celoživotně věnuje aktivnímu životnímu stylu a podporuje ho.

Podle Karla Kováře, náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, by k realizaci této myšlenky pomohlo například vytvoření speciální pracovní skupiny a expertních týmů složených z odborníků, kteří by tato zásadní témata řešili. Na veřejném slyšení Be active aneb pohyb jako elixír života vystoupilo hned několik uznávaných kapacit s mezinárodním renomé:

MUDr. Martin Matoulek z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VŠTJ Medicina Praha se zaměřil na pravidelnou fyzickou aktivitu jako prevenci i lék. Pohybová aktivita je totiž podle něj jedním z nejefektivnějších a zároveň nejvíce podceňovaným lékem. Podle odborníků má prokazatelný pozitivní vliv na více než 25 základních onemocnění od osteoporózy, hypertenze, imunitního systému, cukrovky, obezity, přes sexuální funkce, artrózu a mnohé další. S úbytkem pohybové aktivity souvisí také nárůst počtu depresí a úzkostí. Účinnou možností, jak ulehčit „hlavě“, je podle expertů „překrvit“ jiný orgán – například sval nebo žaludek. Bohužel naše populace často volí tu druhou variantu a výsledkem je trvalý nárůst nadváhy a obezity.

Profesor Peter Řehoř z Centra pro sport Pacifického institutu ve Vencouveru seznámil veřejnost s možnostmi motivace k pohybu, protože ta podle něj hraje nejdůležitější roli. Podle aktuálních průzkumů v USA až 56 % lidí umírá na špatný životní styl, který si sami zvolili. Jednou z příčin je právě nedostatek pohybu. Nejen k tomu, jak se začít hýbat, ale hlavně, jak u pohybu vydržet dlouhodobě a pravidelně, slouží podle experta tzv. Pyramida motivace, která se vyvíjí spolu s jednotlivými stadii: víra ve výsledek (lepší vzhled, zdraví, síla, vytrvalost, vize, že se díky pohybu o sebe dokážete postarat), záměr začít s pohybem, první pokusy, z pohybu se stává návyk, přejímáte pravidelnou pohybovou aktivitu, cvičíte dlouhodobě a pravidelně.

Doc. RNDr. Petr Sedlák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy se ve své přednášce zaměřil na nedostatek pohybové aktivity, která je podle něj novodobým morem. Předškolní věk považuje za nejdůležitější období, které určuje kvalitu pozdějšího života jedince – fixují se posturální pohybové stereotypy a dítě si spontánní pohybovou aktivitou vytváří vzorce pohybu, které používá po celý zbytek života. Rodiče by proto měli vést děti již od raného věku k pohybové aktivitě – spontánní i řízené. Předškolák podle průzkumů potřebuje 3 až 4 hodiny neřízené a nejméně hodinu denně řízené pohybové činnosti. Nejnovější výzkumy dokonce poukazují na to, že zvýšené množství tukové tkáně před vstupem do puberty může u některých citlivých chlapců výrazně snížit jejich plodnost v dospělosti.

Primář MUDr. Petr Tláskal, vedoucí lékař Oddělení léčebné výživy Fakultní nemocnice Motol se zaměřil na zdravé stravování, protože – a tak se jmenovala jeho přednáška – Bez správné výživy to nepůjde, aneb ledničku nepřecvičíš. Češi žijí podle průzkumů déle, ale trápí je civilizační choroby. Proto je důležité vědět, jak svůj jídelníček změnit, jak jíst zdravěji, s čím to nepřehánět, a naopak vědět, co naše tělo potřebuje.

Jana Havrdová, prezidentka Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz představila veřejnosti projekty Česko se hýbe a Děti na startu, úspěšné celorepublikové projekty Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, jejichž prostřednictvím chtějí odborníci rozhýbat českou populaci a začínají těmi nejmenšími. Dnešní děti potřebují dostatek správného pohybu a tím je jednoznačně všeobecná sportovní příprava. Na kurzech Dětí na startu se cvičí podle speciálně vytvořené metodiky, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Dostane se jim základů gymnastiky, atletiky, míčových her – všeho, čemu se budou chtít věnovat, až na to budou připraveny. V minulém školním roce se do projektu Děti na startu v České republice zapojilo 6 159 dětí, které cvičí v téměř 200 střediscích, a ve všech krajích vznikají další, ať už v mateřských školkách, na základních školách nebo ve sportovních klubech.

MUDr. Luděk Mrázek, pediatr z Lázeňské léčebny Mánes v Karlových Varech se podělil o zkušenosti s programem Děti na startu v praxi tohoto zařízení. Ta se zaměřuje na dětská onemocnění, mezi nimiž je i obezita. Odborníci jim pomáhají bojovat s tímto hendikepem pomocí zdravé stravy, a díky tomuto celorepublikovému projektu také dostatečným pohybem podávaným zábavnou formou. Projekt si tady pacienti natolik oblíbili, že se do pohybových aktivit zapojily i starší děti.

Matti Lehtovirta ze společnosti Reima přinesl poznatky z Finska, kde děti tráví pohybem mnohem více času, a to zejména venku a za každého počasí. Finská společnost Reima podporuje nejen pohybovou aktivitu dětí, ale především to, aby se hýbaly venku. Odvést děti od všech možných obrazovek k zábavnému pohybu se jim daří mnoha osvětovými programy a především moderními technologiemi. Pro děti vyvinuli speciální pohybový senzor, který měří intenzitu a délku trvání jejich fyzické aktivity v průběhu dne. Data se načtou do mobilní aplikace, která je zdarma, a za odměnu si pak děti mohou zahrát na mobilu krátkou hru. Do projektu se mohou zapojit děti z celého světa, které ho samy vytvářejí.

Miroslav Zítko z České asociace Sport pro všechny promluvil o aktivním stárnutí a svou přednášku nazval Pohyb jako elixír života. Starší lidé jsou podle něj často tzv. sedaví, což je třeba změnit a ovlivnit jejich motivaci pro pohybové aktivity. Přidal také mnoho praktických doporučení, jak seniory motivovat k účasti na skupinových lekcích.

 

MUDr. Vlasta Syslová z České asociace Sport pro všechny se přidala se svými praktickými poznatky na téma senioři a pohyb. Nejméně 50 % pozitivních změn podle ní závisí na pohybové aktivitě, protože životní styl ovlivňuje kondici více než stárnutí. Stárnutí je přirozený proces, jen je třeba se na něj včas začít připravovat – právě i pohybovou aktivitou, která má vliv na soběstačnost, nezávislost, psychickou pohodu a udržování tělesné zdatnosti. Dobrá fyzická aktivita navíc pomáhá překonávat a lépe zvládat nejrůznější onemocnění, která se starším věkem přicházejí.

 

Romana Kolářová přišla s dalším pozitivním příkladem dobré praxe z Domova pro seniory Háje, kde se senioři hýbou rádi, a mají tady pro ně i spoustu netradičních sportovních aktivit, od Světového dne Parkinsonovy nemoci přes oblíbené kondiční cvičení po seniorský florbal nebo žonglování. Romana Kolářová velice vtipně přiblížila veřejnosti svět pohybu na příkladu pestrých praktických ukázek, protože cvičení je na tomto místě nedílnou součástí léčby.

 

David Huf je známý fitness trenér a kouč osobního rozvoje a také stojí za úspěšným projektem Sportovní hry seniorů. Akcí pro děti, mládež i dospělé je podle něj totiž hodně, ale pro seniory je jich velice málo. Stáří není nemoc a senioři si zaslouží pozornost, jen k tomu nemají tolik prostoru – mění to například projekt Sportovní hry seniorů, kde si mohou vyzkoušet nejrůznější sporty, najít, co je baví, a především získat nové přátele.

 

Partnery konference byly Nestlé Healthy Kids (program nutričního vzdělávání školních dětí, kde odborníci děti zábavnou formou seznamují se zdravou stravou i životním stylem) a Reima (finský výrobce outdoorového oblečení pro děti), která darovala 30 pohybových senzorů ReimaGo Lázeňské léčebně Mánes, aby tady děti ještě více motivovala k pohybu.

 

Zdroj: Fisaf.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *