Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Naučte se bránit a zvyšte si své sebevědomí!

Říkejte, že chodíte na sebeobranu, a dříve nebo později (spíše dříve) se někdo ušklíbne a jízlivě se zeptá, jestli teď jako přeperete stokilového chlapa. Nejspíš nepřeperete. A ani to není cílem výuky sebeobrany. Tím je zvýšit vaše šance ubránit se v případě napadení, tedy odrazit útok hned v jeho počátku dostatečně na to, abyste získali prostor na útěk. Nebo, a to ideálně, naučit vás, jak v maximální možné míře útoku předejít. Jak říká Radim Pavelka z organizace Sebeobrana Praha: „Učíme něco, co paradoxně doufáme, že nebude potřeba využít.“

Bohužel ale často je. Pravděpodobnost, že se stanete terčem útoku, není úplně malá. O případech fyzického násilí, a tedy vlastně důvodech, proč se učit bránit, slýcháme dnes a denně v médiích a mnozí z nás se s agresory bohužel setkávají i ve svém nejbližším okolí. Trénink sebeobrany ale není nutné brát jako nutné zlo. Má spoustu přínosů…

Zvyšuje sebevědomí
Jako veškerá sportovní aktivita, také trénink sebeobrany působí pozitivně na psychiku. Jak upozornil mimo jiné Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc. (a ten věděl, o čem mluví, zabýval se mimo jiné psychologií zdraví a pozitivní psychologií obecně): „Pozitivní vliv může mít cvičení na zlepšování depresí, na snižování úrovně úzkosti, zvyšování kladného sebehodnocení a posilování psychiky v boji se stresem.“ A zejména na rozvoj sebedůvěry má trénink sebeobrany pochopitelně značný vliv.

Radim Pavelka

„Cvičenec sebeobrany zná limity svých schopností, uvědomuje si vztah mezi příčinou a důsledkem chování v sebeobranné situaci, což mu v mnoha situacích pomáhá udržet si ´chladnou hlavu´. Naučí se, jak nebýt snadnou obětí, a to se nám může hodit i v běžném životě, kdy řešíme i jiné konflikty, než ty fyzické,“ vysvětluje Radim Pavelka.

Není žádným tajemstvím, že sebevědomí je atraktivní. Pokud nám pomáhá přitahovat ten druh pozornosti, o který stojíme, tak hurá. V opačném případě vám sebedůvěra pomůže zvládnout konfliktní situaci a mnoho potenciálních útočníků může koneckonců samotná skutečnost, že působíte sebejistě, od útoku na vás odradit.

Zlepšuje kondici
Hlavní roli hraje v sebeobraně rychlost. Využití momentu překvapení, rychlá a správná reakce dokáží pravé zázraky. Z fyziky víme, že výsledná síla je součin hmotnosti a rychlosti. Proto úder drobné dívky provedený maximální rychlostí a přesností může být stejně silný, jako průměrný úder těžšího muže,“ vysvětluje Radim Pavelka. Vše však vyžaduje trénink. Tím také postupně zlepšujete další složky své kondice – vytrvalost, sílu a koordinační schopnosti.

Zvýšíte svou obratnost, orientační a rytmickou schopnost a naučíte se udržet stabilní polohu při měnících se podmínkách. „Trénink sebeobrany pomáhá naučit se lépe a rychleji reagovat na podněty a snáze si osvojovat nové pohyby,“ upřesňuje Radim Pavelka. „Můžete se naučit lépe kontrolovat vlastní pohyb a adaptovat se na měnící se podmínky. To pomáhá nejen rychleji a správněji reagovat na útočníka, ale obecně tak můžete zlepšit svou schopnost reagovat optimálně na různé podněty prostředí.“ A to vše se hodí v mnoha běžných životních situacích, třeba když potřebujete včas zareagovat na jedoucí auto, letící předmět proti nám nebo chytit padající dítě.

A co si budeme povídat, hlavní motivací ke sportovní aktivitě bývá často regulace tělesné hmotnosti a formování postavy. Sebeobrana samozřejmě není fitness a vypracování žádoucích křivek rozhodně není hlavním smyslem jejího nácviku, ale při tréninzích určitě neztloustnete, jelikož se jedná o cvičení zpravidla střídající se intenzity. Seznámení s technikou se pochopitelně cvičí zvolna, ale jakmile na vás „nastoupí“ speciálními chrániči vybavený instruktor, ač chcete či ne, budete se snažit dostat ze situace co nejrychleji. A právě takové střídání intenzity cvičení skvěle funguje na zlepšování kondice.

Pomáhá lépe poznat sebe sama
Při profesionálně vedeném tréninku sebeobrany vám žádné nebezpečí nehrozí, přesto si otestujete vlastní reakce na situace, s jakými se – doufejme – v běžném životě často nesetkáváte. Zjistíte, co dokážete zvládnout, kde jsou vaše hranice a možná v sobě objevíte netušené předpoklady k rozvoji.

V intenzivní podobě to pak umožňují speciální semináře s realistickým nácvikem sebeobranných situací. Tzv. „modelovky“, jak je nazývá Sebeobrana Praha, která semináře pořádá několikrát za rok, probíhají tak, že vás profesionální instruktoři sebeobrany v intenzivní lekci seznámí se základními pravidly jednání v situacích ohrožení napadením. Pomohou vám osvojit si jednoduché obranné techniky a také způsoby, jak se pokud možno z vyhroceného konfliktu lidově řečeno „vykecat“, aby k fyzickému střetu vůbec nedošlo. Následně si vyzkoušíte své reakce v terénu při simulacích napadení.

Tato zkušenost vám umožní vyzkoušet si v bezpečí, jaké je být napaden a jak dokážete reagovat na různé konfliktní situace. Osvojíte si základní dovednosti a techniky a vyzkoušíte si jejich uplatnění v modelových situacích. Být připraven a nenechat se zaskočit je základním předpokladem úspěšného zvládnutí situace napadení. A koneckonců to platí pro krizové životní situace obecně.

Je to zábava
Když si vyberete ten správný kurz, nemusíte se bát, že vás na tréninku sebeobrany čekají suchopárné výklady, přísně se tvářící instruktoři a tísnivá atmosféra, nebo že se ztrapníte, když vám něco hned nepůjde. Naopak, trénink sebeobrany není jen mnohostranně přínosný z praktického hlediska, ale s vhodným přístupem instruktora to může také být skvělá zábava, při které navíc potkáte spoustu zajímavých lidí.

V organizaci Sebeobrana Praha, která nabízí výuku sebeobrany v pravidelných kurzech na různých úrovních a pořádá také mimořádné jednorázové akce různého zaměření, například působí zkušení profesionálové, lektoři z Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. A patří mezi ně lidé s bohatými zkušenostmi a úspěchy na poli bojových sportů.

V týmu Sebeobrana Praha působí třeba Adam Zdobinský, aktuálně nominovaný na Nejúspěšnějšího sportovce Děčínska za rok 2017 v kategorii karate pro své úspěchy na ME JKA v Holandsku, kde jeho kata tým získal zlato, a na MČR, kde bral stříbro. Hlavní instruktor a jednatel Sebeobrana Praha z.s., vedoucí oddělení úpolových sportů a garant výuky bojových sportů na UK FTVS, Radim Pavelka, pak má v oblasti bojových sportů více než 20letou praxi. A je spoluautorem publikace „SEBEOBRANA – Nebuďte snadnou obětí!“, společně s druhým hlavním instruktorem Sebeobrany Praha, Jaroslavem Stichem, odborným asistentem na UK FTVS a absolventem Policejní akademie ČR.

Aktuálně Sebeobrana Praha vypsala nový kurz sebeobrany pro začátečníky, který začíná v lednu, ale přihlašovat se do něj lze již nyní. A vzhledem k tomu, že je počet účastníků kurzu pro udržení vysokého standardu tréninku limitován, je radno s rezervací místa neváhat. Při přihlášení do 23. 12. navíc získáte jako bonus zmiňovanou knihu o sebeobraně.

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
​Hlavní instruktor, jednatel Sebeobrana Praha

 • vedoucí oddělení úpolových sportů na UK FTVS
 • garant výuky bojových sportů na UK FTVS
 • držitel 4.DAN karate shotokan, 1.DAN jiujitsu
 • diplomovaný trenér I.třídy karate a sebeobrany
 • garant Trenérské školy karate
 • garant Trenérské školy Instruktor sebeobrany
 • kondiční trenér, žáci AC Sparta Praha
 • praxe v oblasti bojových sportů 20 let

Mgr. Adam Zdobinský
Instruktor, Sebeobrana Praha

 • mistr Evropy karate JKA 2008, 2009, 2012. 2017
 • vícemistr světa karate WKC 2011
 • držitel 2.DAN karate shotokan
 • trenér I.třídy karate
 • instruktor sebeobrany
 • fitness trenér, fitness poradce
 • osobní kondiční trenér
 • učitel bojových sportů na UK FTVS
 • trenér mládeže v klubu karate

Zdroj a foto: Traga.cz – Adam Zdobinský, Sebeobrana Praha / Persum – Radim Pavelka 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *