Odhalte tajemství života na zemi! Co přinese budoucnost?

Právě obrovský neprobádaný prostor, kterým bezesporu kosmos je, vzbuzuje zájem, emoce a především otázky. Vždyť samotným postavením člověka v tomto nekonečném prostředí se zabývaly už i starověké civilizace. K tomuto tématu bylo natočeno nejen nepřeberného množství sci-fi filmů, ale i mnoho dokumentů s opravdovými odborníky. Takové v lednu přináší televizní stanice Spektrum.

Budoucnost? Možná na jiné planetě
Jednou ze základních otázek, kterou si kladou odborníci i laická veřejnost je, zda ve vesmíru existuje život a další obyvatelná planeta. V roce 2017 přišli astronomové NASA s novými informacemi a potvrdili, že bylo objeveno hned několik desítek planet v obyvatelné zóně. Aby do této zóny mohly být planety zařazeny, musí splňovat základní předpoklad ke vzniku života, nezbytností je voda v tekutém stavu. Nejvíce nadějí nyní vědci vkládají do planety KIO-7923.01. Ta odpovídá 97 % velikosti Země, svou hvězdu obíhá po dobu 395 dnů a povrch tvoří nejspíše ledová tundra. Její existenci objevil spolu s dalšími 19 planetami teleskop Kepler. Pokud se vše potvrdí, počet potenciálně obyvatelných exoplanet stoupne z 30 na 50.

Stephen Hawking řekl:
„Kdyby nás někdy navštívili vetřelci z jiné planety, myslím, že výsledek by byl podobný, jako když Kryštof Kolumbus poprvé přistál u amerického pobřeží.“

Jsme připraveni na změnu?
Životní podmínky na planetě Zemi se dlouhodobým působením člověka    i přírody mění. Ohrožují nás nejen nejrůznější onemocnění a epidemie, ale především klimatické změny a jejich vliv na přírodu. Stephen Hawking, významný britský teoretický vědec zastává názor, že lidstvo se za sto let bude muset přemístit na jinou planetu vhodnější k životu. Vědec se zamýšlí nejen nad praktickými otázkami meziplanetárního stěhování, ale třeba i nad psychickými aspekty, jaké by měli lidé splňovat, aby něčeho podobného byli schopni. Sledujte seriál Nový život ve vesmíru a seznamte se s názory proslulého vědce. To vše již 8. ledna od 20 hodin na televizní stanici Spektrum.

I ti nejmenší mají na zemi své místo
Než se ale život přestěhuje na jinou planetu, měli bychom maximálně chránit naší Zemi, její klima a zdejší přírodu. I ti nejmenší tvorové tu totiž mají pro náš život význam. To dokládá i dokumentární film Nejmenší zvířata na světě, který od 10 hodiny dopolední odvysílá 28. ledna televizní stanice Spektrum. Díky nejmodernější technice jsou v něm zachyceny životní strategie a peripetie třeba chameleona, jenž se vejde na špičku prstu či primáta velikosti malé myšky.

Od desíti k pěti
Právě působením člověka dochází nejen ke klimatickým změnám, ale také vymírání četných živočišných druhů žijících v divočině. Dokládá to například studie z časopisu Conservation Biology, která uvádí, že bez přičinění člověka by trvalo až 1 000 let, než by na Zemi vymřel jeden ptačí druh. My jsme naproti tomu za posledních 500 let přišli o celých 150 těchto druhů. A to je jen příklad. Říká vám snad něco koroun bezzubý, zebra kvaga, alka velká či vakovlk tasmánský? Mezi nejohroženější druhy dnes patří například nosorožec a tygr sumaterský, rys iberský nebo želva angonoka. O výpravě veterinářů za posledními 880 volně žijícími gorilami horskými vypráví dokumentární film Velké gorilí dobrodružství. Ten odvysílá televizní stanice Spektrum v premiéře 6. ledna od 10 hodin a v repríze 7. ledna od 8 hodin.

Věděli jste, že…
Stephen Hawking je od roku 1979 nositelem titulu Lukasiánský profesor matematiky na Univerzitě v Cambridge? Jeho dřívějším nositelem byl například Isaac Newton.

Zdroj:  www.amcnetworks.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *