Oslavte „Světový den srdce“ v sobotu 29.9.2018

V sobotu 29. září 2018 mohou lidé na celém světě oslavit „Světový den srdce“. Jedná se o akci založenou v roce 2000 a organizovanou každoročně Světovou organizací srdce a Světovou zdravotnickou organizací. Tento rok je hlavní myšlenkou podpořit zdravý životní styl a sdílet mezi sebou informace, jakým způsobem lze srdce udržovat zdravé.

Podle zjištění Světové federace srdce jsou onemocnění srdce a mrtvice hlavními příčinami úmrtí na celém světě. Každoročně zabíjí v průměru kolem 17 milionů lidí, což je větší množství úmrtí než na nádorová onemocnění, HIV, AIDS a malárii dohromady.

Co můžeme pro své srdce udělat?
Rizikových faktorů průkazně spojovaných se srdečními onemocněními či mozkovou mrtvicí je celá řada. Některé z nich jsou neovlivnitelné – například věk, genetické faktory, mužské pohlaví, rodinná anamnéza. Existuje ale poměrně vysoké množství faktorů ovlivnitelných, jako jsou zdravá strava, pohyb, redukce nadváhy (kterou je možné ovlivnit i snížením krevního tlaku či nekuřáctvím). K dalším ovlivnitelným faktorům patří i ty měřitelné pomocí biochemických vyšetření. Ta nám poskytují důležitou informaci o míře rizika rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. Některá biochemická vyšetření jsou k tomuto účelu přímo určená.

Vyšetření tzv. lipidového profilu:

  • Vyšetření hodnot celkového cholesterolu – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice.
    • Vyšetření hodnot LDL – (tzv. „špatný cholesterol“) – zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem.
    • Vyšetření hodnot HDL – (tzv. „dobrý cholesterol“) – zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.
  • Vyšetření hodnot triacylglycerolů forma tukových částic sloužících jako zdroj a sklad energie.

Z hodnot lipidů lze vypočíst i různé aterogenní indexy, které rámcově informují o míře rizika. Existují ale i další faktory prokazatelně související s nebezpečím onemocnění cév i srdce a spolu s lipidovými faktory vedou k ateroskleróze cév a ztrátě pružnosti cévní stěny. Je to zejména vyšetření hladin krevního cukru, které může signalizovat případné onemocnění cukrovkou (diabetes), společně s vyšetřením glykovaného hemoglobinu (HbA1c), ukazujícím, jak organismus zvládl regulovat hladinu glukózy v uplynulých cca 2 měsících. Patří sem i vyšetření hladin homocysteinu, jehož zvýšená hladina je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy.

„Pokud se více rizikových faktorů vyskytuje společně, nebezpečí výrazně vzrůstá. Zejména nebezpečná je kombinace faktorů změny lipidového profilu, poruchy metabolismu krevního cukru, vyššího krevního tlaku a obezity označované jako metabolický syndrom. Ten představuje zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění i zvýšené riziko diabetu v dospělém věku. Vyšetření rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění provádíme dnes v laboratořích nejen na žádost lékaře, ale i na žádost pacienta za přímou úhradu. Zájem o vyšetření na žádost pacienta v posledních letech stále stoupá, lidé si nutnost prevence a péče o zdraví uvědomují,“ uvádí MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Jak se připravit k odběru krve k laboratornímu vyšetření?
Odběr se provádí nalačno ze žilní krve, většinou ráno. Pacient by neměl odpoledne a večer před odběrem jíst tučná jídla, večeře by měla být přibližně 1012 hodin před odběrem. Ráno před odběrem pak nesnídat, nekouřit, je dobré vypít tak ¼ litru vody či neslazeného čaje. Obecně lze říci, že laboratorní vyšetření na žádost pacienta v laboratořích jsou dnes cenově dostupná, například u uváděného lipidového profilu činí cena vyšetření včetně odběru krve průměrně asi 240 Kč. Výsledky laboratorních vyšetření i s jejich vyhodnocením laboratoří jsou v současné době dostupné do druhého dne a lze je získat zabezpečenou cestou i elektronicky.

Zdroj: Skupina EUC

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *