Naučte děti zásadám bezpečného chování v provozu!

Dítě vnímá provoz zcela jinak než dospělí. Neuvědomuje si všechna nebezpečí. Do 12 let má navíc oproti dospělému zúžené periferní vidění. Vnímá předměty před sebou přibližně v úhlu 30° a není tedy schopno reagovat na nebezpečí přicházející ze strany. Jejich bezpečnost ale můžeme ovlivnit správnou výchovou v provozu a dodržováním několika zásad.

Děti napodobují dospělé
Děti, a to i ty větší, napodobují své rodiče. Dělají to, co děláme my. „Budeme-li chodit na červenou, naše dítě ji také nebude respektovat. Vběhne do silnice bez ohledu na to, zda má zelenou, nebo červenou. Stejně tak bude přecházet mimo přechody, budeme-li to s ním dělat my. Ušetřená vteřina ve chvíli, kdy spěcháme a nechceme dojít k nejbližšímu přechodu, i když nám to do 50 metrů dokonce nařizuje zákon, může znamenat, že se nám naše dítě jednou ze školy nevrátí,“ varuje Olga Boučková z oddělení Besip TSK, a. s. Měli bychom tedy, zvláště u menších dětí, od první chvíle s nimi chodit tak, jak se má. Naučit je cestu do školy i v okolí bydliště, kam si chodí hrát. Přecházet zásadně po přechodech, v nejlepším případě po těch se světelnou signalizací. Neměli bychom volit tu nejrychlejší a nejkratší cestu, ale tu nejbezpečnější.

Kdy pustit dítě samotné do školy?
„Je to různé a záleží na prostředí. Je-li to uprostřed sídliště, kde se dítě nesetkává se složitými situacemi a nepřechází přes významnější komunikace, může to být už třeba ve druhé třídě. Ale pokud například cesta vede přes víceproudou komunikaci nebo komunikaci, kde jezdí tramvaje, nenecháme dítě samotné chodit třeba až do druhého stupně,“ radí Olga Boučková. Právě víceproudé silnice jsou pro děti značně nebezpečné. Děti jsou velmi důvěřivé a nenapadne je, že když jim řidiči v jednom pruhu zastaví, ten ve druhém to udělat nemusí. Naučme je tedy na těchto komunikacích přecházet až ve chvíli, kdy mají jistotu, že všechna přijíždějící auta zastavila. Naučme je, že je důležitý oční kontakt s řidičem, aby měly jistotu, že o nich ví, a že skutečně zastavuje, a do vozovky ať vstupují, až když auto skutečně stojí.

Nezapomínejte na reflexní prvky
Ačkoliv reflexní prvky nejsou ve městech povinné, měli bychom jimi děti a jejich věci vybavovat vždy, když jdou ven. Reflexní prvky totiž upozorňují na děti v tmavých místech nebo naopak tam, kde řidiče oslňují například odlesky vozovky po dešti nebo výloh. Na trhu je mnoho variant, které mohou sloužit i jako módní doplněk – reflexní náramky, odrazky, nálepky, pásky, reflexní plyšová zvířátka a další. Můžete je snadno umístit na oblečení nebo na batoh.

Bezpečně autem i MHD
Řada rodičů své ratolesti vozí do školy či na kroužky dnes a denně autem. Nastávají situace, kdy se rozhodneme, že na „těch pár metrů“ dítě převezeme bez autosedačky, protože jsme ji třeba nechali ve druhém autě. To je velké riziko. Nejvíce nehod se totiž stává v nejbližším okolí našich domovů. Dítě bez autosedačky i při malé rychlosti velmi snadno narazí hlavou do okna či sloupku auta a úrazy hlavy bývají ty nejvážnější a s nejtragičtějšími následky. „Pokud své dítě vozíte autem, dbejte na to, aby mělo v případě potřeby vhodnou autosedačku a použilo bezpečnostní pásy. Zákon ukládá použití autosedačky vždy, pokud dítě váží méně než 36 kilogramů a je menší než 150 centimetrů. Děti by měly z auta vystupovat vždy směrem k chodníku, aby se omezilo riziko vběhnutí do silnice,“ doporučuje Veronika Vošická Buráňová, krajská koordinátorka BESIP MD. V hromadném dopravním prostředku by se děti měly za jízdy držet a po vystoupení ideálně počkat, až odjede, a teprve poté silnici přejít.

Zeptali jste se nás na otázky k dětské bezpečnosti v provozu na které nám odpověděla Barbora Lišková z TSK Praha
Vyrážíme s dětmi na kolo, ale nejsou ještě všichni zdatní cyklisté. Jak jízdu a trasu nejlépe uzpůsobit?
Trasu své cesty vybírejte ideálně podle nejméně zkušeného a zdatného člena výpravy, nejlépe stezky vyhrazené pro jízdní kola, kde hrozí menší riziko kolize s automobily. Je dobré mít také na paměti, že chodník (s výjimkou dětských cyklistů do 10 let), je určený pouze pro chodce, pokud zde není takzvaně smíšený provoz, což je vždy vyznačeno dopravním značením a v ideálním případě i piktogramy na chodníku. Na vozovce i na cyklostezce jeďte vždy vpravo, a přitom dodržujte bezpečný odstup od překážek a ostatních cyklistů či účastníků provozu. Nikdy nejezděte vedle sebe, vždy pouze za sebou a s rozestupy. Nejméně zkušeného člena výpravy držte vždy uprostřed. Vyjížďka na silnici nesmí být jízdou v pelotonu.

Kdy mohou malí cyklisté do provozu?
Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně. Od 10 let mohou jezdit na kole v silničním provozu samostatně. Je však nutné děti dostatečně poučit o bezpečnosti provozu a pustit je na kolo samotné až ve chvíli, kdy si budete jisti, že znají pravidla silničního provozu, mají přehled o důležitých dopravních předpisech a zvládají jízdu na kole bez problémů. Nezapomínejte ani na cyklistickou helmu, která je u dětí povinná, a dobře viditelné oblečení, nejlépe s reflexními prvky.

Kdy je možné pustit dítě samotné na cestu do školy?
Je to různé a záleží na prostředí. Je-li to uprostřed sídliště, kde se dítě nesetkává se složitými situacemi a nepřechází přes významnější komunikace, může to být už třeba ve druhé třídě. Ale pokud například cesta vede přes víceproudou komunikaci nebo komunikaci, kde jezdí tramvaje, nenecháme dítě samotné chodit třeba až do druhého stupně. Právě víceproudé silnice jsou pro děti značně nebezpečné. Děti jsou velmi důvěřivé a nenapadne je, že když jim řidiči v jednom pruhu zastaví, ten ve druhém to udělat nemusí. Naučte je tedy na těchto komunikacích přecházet až ve chvíli, kdy mají jistotu, že všechna přijíždějící auta zastavila. Naučte je také, že je důležitý oční kontakt s řidičem, aby měly jistotu, že o nich ví, a že skutečně zastavuje, a do vozovky ať vstupují, až když auto skutečně stojí.

Zdroj: Besip TSK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.