Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Odborník radí: Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi?

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná. Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Kdo má nárok na pomoc v hmotné nouzi?
Zhruba třetina rodičů samoživitelů se nachází na hranici chudoby a občas potřebuje pomoc od státu. Málokterý rodič ale ví, o jaké dávky si může říci, zdali dosáhne na dané dávky a jestli vůbec na ně má nárok. Zde je přehled odpovědí na otázky týkající se hmotné nouze. „Hmotnou nouzí je označován takový stav, kdy jednotlivec či celá rodina nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb a tyto příjmy zároveň z objektivních důvodů nemůže vlastním přičiněním navýšit. Při posuzování nároku na dávky v hmotné nouzi jsou zohledňovány částky životního a existenčního minima, které určuje stát,“ vysvětluje Iveta Novotná. Aktuálně platné údaje lze kdykoliv nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pro vyplacení dávek v hmotné nouzi však musíte splnit dvě podmínky:

  • Máte opravdu málo peněz, nemáte majetek, který byste mohli prodat, ani třeba pohledávky, které byste mohli vymáhat.
  • Opravdu se snažíte nějaké peníze vydělat a svou tíživou situaci řešit.

Zákon také vymezuje, kdo v hmotné nouzi není. Jde například o osoby, které:

  • prokazatelně neprojevují snahu zvýšit příjem vlastním přičiněním.
  • nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost a nejsou vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem; s výjimkou: osoby starší 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, nezaopatřeného dítěte, osoby pečující o dítě do desíti let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I, osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující,
  • jsou vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítly vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání.

„Pokud tedy nejste zaměstnaní, nepodnikáte nebo nejste v evidenci úřadu práce, dávky vám nenáleží. Stejně tak o příspěvek můžete přijít ve chvíli, kdy na úřadu vedeni jste, ale nějakou nabízenou práci odmítnete,“ dodává Novotná.

Co je možné čerpat od státu?
Do systému pomoci v hmotné nouzi jsou řazeny celkem tři dávky:

  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení a
  • mimořádná okamžitá pomoc

Iveta Novotná dodává: „Základní dávkou je příspěvek na živobytí. Při posuzování nároku hraje roli celkový příjem rodiny, majetkové a sociální poměry rodiny a částky životního i existenčního minima. Vznik nároku je podmiňující i pro zisk doplatku na bydlení. Mimořádná okamžitá pomoc je poté vyplácena osobám, které se ocitnou v situacích, jež vyžadují okamžité řešení.“

Neziskové subjekty a veřejné služby
Jedním ze způsobů, jak se aktivně podílet na zvýšení vlastních příjmů a splnit tedy stanovené podmínky pro zisk dávek v hmotné nouzi, je výkon veřejné služby. Ta nahradila službu dobrovolnickou, která už nadále není považována za snahu o zvýšení příjmů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *