Kdy dochází ke zbavení rodičovských práv?

Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti. 

Zbavení rodičovských práv se pak řadí mezi nejtvrdší zásahy do vztahu rodiče s dítětem a mělo by se k takovému kroku přistoupit jen v krajních případech. Výjimečné opomenutí v péči o dítě nebo ojedinělý problém k zbavení rodičovských práv nestačí. Musí jít o opravdu závažné důvody, které by ohrožovaly fyzický nebo psychický stav dítěte.

„Ke zbavení rodičovských práv dochází v případech, kdy jeden z rodičů vážným způsobem zanedbává péči o dítě, případně ji nějakým způsobem ohrožuje. Dochází k němu v případě, kdy nutnost zbavení rodičovských práv převáží nad právem dítěte na rodinný život,“ dodává ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná.

Podle § 44 zákona o rodině zní celé rozhodnutí následovně: Zneužívá-li rodič svou rodičovskou zodpovědnost nebo její výkon nebo ji závažným způsobem zanedbává, soud jej rodičovské zodpovědnosti zbaví. Dopustil-li se rodič úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu své dítě mladší patnácti let použil, popřípadě se dopustil trestného činu jako spolupachatel, návodce či pomocník k trestnému činu spáchanému jeho dítětem, soud vždy posoudí, zda tu nejsou důvody pro zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.

„Trestným činem zde můžeme chápat opuštění dítěte, také pohlavní zneužívání, ohrožování výchovy…,“dodává Novotná.

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu krajní řešení, soud k takovému případu přistupuje obezřetně a posuzuje, zdali je tento krok opravdu nutný. Je-li to jen trochu schůdné, soud raději přistupuje k úpravě nebo omezení styku s dítětem, kdy je u společných setkání přítomný například asistent. Ke zbavení rodičovských práv také nedochází v případě, kdy je rodič dlouhodobě v zahraničí nebo například vykonává trest odnětí svobody. Jeho rodičovská práva mohou být pouze pozastavena.

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.
Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Zdroj: VašeVýživné.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.