České obce marně bojují s rostoucí spotřebou vody. Pomoci by jim měly vodoměry napojené na Internet věcí!

Spotřeba pitné vody v loňském roce stoupla v průměru o půl litru na jednoho člověka v domácnosti. Stalo se tak i přes extrémní sucho a s ním spojená omezení týkající se využití vody. Tuzemské obce v tomto směru často svádějí marný boj. Řešení pro ně představují moderní radiové vodoměry, které lze monitorovat a odečítat prostřednictvím internetu věcí (IoT). Obce díky tomu mohou mít maximální přehled o spotřebě všech uživatelů v reálném čase a postupně spotřebu vody snižovat, i díky eliminaci takzvaných černých odběrů.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) v loňském roce spotřeboval každý Čech v průměru 89,2 litru vody na den. Jednalo se tedy o 0,5 litru více než v roce 2017. Spotřeba vody postupně roste už od roku 2013 i přes skutečnost, že Česko v poslední době trápí výrazné sucho. To ještě před polovinou července podle serveru Intersucho.cz zasáhlo prakticky celé území republiky, situace by se přitom měla podle předpovědi zopakovat i koncem třetího červencového týdne. „Stoupající spotřeba je zarážející o to více, že řada obcí v souvislosti se suchem vydává rámcová omezení týkající se využití vody, například zakazují napouštění bazénů či používání dešťové vody pro zalévání zahrad. I přesto však spotřeba pitné vody stoupá,“ uvedl Ivo Winkler ze společnosti ENBRA, která obcím poskytuje komplexní systémy dálkových odečtů vody.

Sledování spotřeby v reálném čase
Podle něj je jedním z účinných řešení právě pro obce využití moderních technologií. Ty spotřebu vody umožňují důkladně monitorovat a ve finále ji tak výrazněji snížit. „Základem je systém radiového odečtu vodoměrů, u kterého je možné sledovat naměřené hodnoty na dálku. Nejefektivnějším řešením pro samotné obce je pak radiový odečet vodoměrů prostřednictvím sítí IoT pomocí interního nebo externího radiového modulu. Díky tomu tak mohou spotřebu vody sledovat v reálném čase,“ doplnil Winkler.

Systém funguje tak, že díky připojení radiové komunikace k internetu se data o spotřebě odesílají na zvláštní server. Tam se průběžně ukládají a přístup k nim mají i konkrétní uživatelé, ať už se jedná o provozovatele vodovodu či samotné spotřebitele. Všichni tak mohou důkladně prozkoumat svoji spotřebu v jednotlivých hodinách, dnech, týdnech či měsících či ji porovnat s jinými obdobími. Zároveň díky tomu mohou přizpůsobit i své chování a postupně svoji spotřebu vody snižovat. „V minulosti jsme v několika obcích realizovali systém dálkových odečtů s obousměrnou rádiovou komunikací. Díky extrémně pozitivní zpětné vazbě od vedení obcí se tak nyní hodláme zaměřit i na implementaci IoT do systému odečtů. V současnosti tak pracujeme na pilotních projektech, například v areálu Mendelovy univerzity v Brně,“ řekl Winkler.

Eliminace černých odběrů při boji se suchem
Klíčovou výhodu má toto řešení v období extrémního sucha zejména pro vedení obcí. „Tím, že k datům má přístup i samotný provozovatel vodovodu, může sledovat, zda například nedochází k porušování omezení, které se týká používání vody v období sucha. Může pak následně také lépe vymáhat postih vůči danému hříšníkovi,“ doplnil Ivo Winkler. Dalším velkým plusem je pak eliminace takzvaných černých odběrů či odhalení úniků z důvodu havárie potrubí. Podle dat ČSÚ se totiž ztráty vody v potrubní síti v ČR drží již několikátým rokem pod úrovní 17 procent. I toto zneužívání totiž systém dokáže evidovat, a to včetně konkrétního času a místa, kde k odběru došlo.

Podle Winklera by mělo být prioritou nejen českých domácností spotřebu vody snižovat, respektive využívat vodu účelně a neplýtvat. O to větší by pak měla být snaha v souvislosti s aktuálním suchem. „Pokud tedy budou mít obce účinný nástroj, který jim umožní spotřebu vody nejen detailně monitorovat, ale také ji snížit a motivovat k tomu i jednotlivé uživatele, bude to jeden z prvních výrazných kroků správným směrem,“ uzavřel vedoucí technického oddělení společnosti Enbra.

Zdroj: ENBRA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.