Soudní výkon rozhodnutí vs. exekuční vymáhání výživného

Vymáhání dlužných alimentů bývá pro mnoho rodičů velmi náročné. Váhají totiž, jakou cestou se za znovuzískáním výživného vydat. V takovém případě se nabízejí dvě varianty – soudní výkon rozhodnutí nebo exekuční vymáhání výživného.

Právě tyto dvě možnosti – pomoc soudu nebo exekutora – jsou vlastně jediné cesty, jak se k výživnému dostat, pokud ústní dohoda s bývalým partnerem nefunguje tak, jak by měla.

Soudní výkon rozhodnutí
„U soudního výkonu rozhodnutí se rodič vymáhající výživné obrací přímo na soud, který o výživném naposledy rozhodoval,“ říká ředitelka programu VašeVýživné.cz Iveta Novotná a dodává: „Soud následně určí srážky ze mzdy, nebo zabavení peněz z bankovního účtu – vždy je však možné zvolit pouze jednu z možností a oprávněný rodič musí sám poskytnout veškeré potřebné informace.“ V opačném případě může zažádat soud o zaslání výzvy povinnému, který by měl následně chybějící informace doplnit, v praxi však tento postup příliš dobře nefunguje.

Výhody

 • Rodič spolupracuje přímo se soudem, který rozhodoval o výživném – není nutné jednat s nikým dalším.
 • Soudní výkon rozhodnutí je pro oprávněného v každém případě bezplatný.
 • Veškeré vymožené peníze jsou předány oprávněnému rodiči.

Nevýhody

 • Vždy je možné postihnout pouze jeden finanční zdroj – příjem povinného, nebo bankovní účet.
 • Protože je možné volit pouze jednu variantu, v praxi dlužník často finanční prostředky skrývá nebo ukončí stávající pracovní poměr, aby nemohly být provedeny srážky.
 • Oprávněný musí samostatně poskytnout informace o zaměstnavateli povinného či o bankovních účtech.
 • Pokud dojde ke ztrátě zaměstnání, srážky ze mzdy není možné dále uplatňovat a nový finanční zdroj není aktivně vyhledán.

Exekuční vymáhání výživného
„Vymáhá-li rodič výživné exekuční cestou, činí tak za pomoci exekutora. Ten na základě návrhu na nařízení exekuce žádá soud o pověření k jejímu provedení. Exekutor následně samostatně lustruje majetek a může postihnout i více finančních zdrojů současně,“ vysvětluje Iveta Novotná.

V praxi to vypadá následovně: Je potřeba sepsat návrh na nařízení exekuce a k tomu rodičům bezplatně pomůže program VašeVýživné.cz, kde po celou dobu mají k dispozici advokáta, který je v exekuci zastupuje.

Výhody

 • Exekutor samostatně lustruje majetek a příjmy povinného, oprávněný nemusí dodávat žádné informace.
 • Je možné postihnout více finančních zdrojů současně (příjmy ze zaměstnání, bankovní účty, movitý i nemovitý majetek).
 • Pokud dojde ke ztrátě postižitelného finančního zdroje, jsou aktivně vyhledávány další možnosti.
 • Exekutor vyvíjí stálý nátlak na dlužníka, díky čemuž je exekuce nejefektivnějším a nejúspěšnějším řešením.
 • Veškeré náklady na vedení exekuce i odměna exekutora jsou účtovány dlužníkovi a vymáhány nad rámec dlužného výživného – se zvyšujícím se dluhem poté narůstají i náklady, což může dlužníka motivovat k rychlejší úhradě dluhu.

Nevýhody

 • Náklady na vedení exekuce a odměna exekutora mají při vymáhání přednost před samotným dlužným výživným – v běžné praxi je tak nejprve vymáhána odměna, až poté dochází k vymáhání dlužného výživného (s programem VašeVýživné.cz však část peněz získáváte už od samého začátku řízení).
 • V případě neúspěšné exekuce jsou oprávněnému rodiči účtovány náklady exekučního řízení, které je povinen uhradit (s programem VašeVýživné.cz však rodič neplatí žádné náklady ani v případě neúspěšného řízení).

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.  Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Zdroj: VašeVýživné.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.