Přímost za každou cenu? Fenoménem se stává aplikace Tellonym

Zdravá sebedůvěra patří k předpokladům spokojeného života. Jen díky ní se dá ustát, že nás média a sociální sítě denně konfrontují s iluzí dokonalého světa, kde jsou lidi za každých okolností krásní a styloví. U dospívajících ale může budování sebeúcty narušit i jedna nevhodně formulovaná, i když dobře míněná rada. Není potom těžké domyslet si, jaké škody napáchá cílené ubližování. Právě v této souvislosti se stále častěji zmiňuje potenciální škodlivost platformy Tellonym, jejíž oblíbenost mezi mladými stále roste.

Jedná se o aplikaci dostupnou na webu nebo mobilních telefonech, jejímž prostřednictvím si uživatelé navzájem kladou otázky. Přidanou hodnotou je podle tvůrců skutečnost, že na rozdíl od jiných sociálních sítí, můžete zprávy posílat i anonymně – vzniká tak prostor pro upřímné názory.

Nezodpovězené otázky nikdo další neuvidí. Pokud se ale uživatel rozhodne odpovědět, otázka i s odpovědí se veřejně zobrazí na jeho profilu. Tellonym navíc umožňuje propojení s dalšími populárními aplikacemi, jako jsou Instagram anebo Snapchat. Mladí uživatelé si většinou neuvědomují možná rizika a naopak vítají, že se jimi zveřejněné informace dostanou k co nejširšímu okruhu lidí.

Noví přátelé, ale i šikana
Tvůrci Tellonymu prohlašují, že platforma vám pomůže porozumět sobě, ostatním i světu. Díky anonymitě snadněji překonáte sociální úzkost a navážete kontakt se zajímavými lidmi. Zmírní se vaše obavy z odmítnutí a vyznáte city svojí tajné lásce. Vhodně kladené otázky vám odhalí netušené informace o vašich přátelích. A navíc, konečně zjistíte, co si o vás lidé skutečně myslí.

Recenze uživatelů z celého světa nejsou zdaleka tak růžové. Zaznívají stížnosti na přílišnou negativitu, krom běžných otázek se uživatelé často setkávají i s výhružkami, urážkami a nevhodnými nabídkami. Odborníci, ale i rodiče si s obavami všímají, že platforma Tellonym bývá zneužívána k šikaně a sexuálním útokům, a to i přes veškerá ujišťování od tvůrců, že nevhodné chování odsuzují a aktivně proti němu bojují.

Sebedůvěra v ohrožení
Tellonym se zdánlivě snaží odlišit od ostatních sociálních sítí, kde záleží především na popularitě a počtu „like“. Na oficiálních stránkách se přímo zmiňuje, že klade větší důraz na smysluplnou konverzaci než na sledování ideálů krásy.

Ve výsledku je však obsah tvořen konkrétními uživateli. A někteří v recenzích aplikace suše konstatují, že se sprostými či zraňujícími zprávami je třeba počítat. Mladý člověk se o sobě může dozvědět věci, které mu do očí nikdo neřekne, ale za jakou cenu? Tvrdé poznámky dokážou sebedůvěrou mladého člověka pořádně otřást. „Oběti přehnané upřímnosti v období dětství, vykazují zvýšený sklon k depresím, mají pochybnosti o sobě, své hodnotě a trpí pocity méněcennosti i v dospělosti,“ potvrzuje psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove Mária Tóthová Šimčáková.

Zdravé sebevědomí je úzce spojeno se schopností mít rád sám sebe, svoje tělo. Toho se dá ale jen těžko dosáhnout, pokud je dítě svými vrstevníky neustále anonymně upozorňováno na skutečné anebo domnělé nedostatky. Klíčovou úlohu by proto při zocelování sebedůvěry měli hrát rodiče. Užitečné rady, jak na to, najdete například v příručce Sama sebou anebo na webu dove.com/sebeduvera.

Foto: archiv DOVE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.