Pomůže v boji s koronavirem Vitamin D?

Vitamin D vzniká přímým účinkem slunečního záření (UVB) na kůži, přijímáme jej také ve stravě (z mořských ryb, vaječných žloutků, mléka, sýru) nebo jako vitaminové doplňky. Jeho účinky na lidské zdraví jsou velmi široké, reguluje hladiny vápníku a fosforu v krvi, má příznivý vliv na funkci a výkon srdečního svalu i kosterních svalů, prevenci a průběh diabetu II. typu, průběh léčby některých nádorových onemocnění, hypertenzi, prevenci autoimunitních chorob.

V současné době bude asi každého nejvíce zajímat vliv vitaminu D na řádnou funkci imunitního systému. „Je prokázáno, že nízké hladiny vitaminu D v krvi jsou spojeny se zvýšeným rizikem virových a bakteriálních respiračních onemocnění, výskytu astmatu i tuberkulózy. Vitamin D má zásadní roli v mechanismu spouštění obrany organizmu a stimulaci imunitní odpovědi,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc., odborný ředitel EUC Laboratoří.

Zjištění, že dostatek vitaminu D je klíčový pro aktivaci některých populací bílých krvinek – T lymfocytů a dalších složek buněčné imunity, patří k významným objevům. V případě nedostatku vitaminu D tyto buněčné elementy nejsou schopny „být v dobré formě“ a zajistit řádnou obranu organizmu, navíc také nedovedou řádně zvyšovat svoje počty, což je pro výsledek boje s infekčními agens podstatné.

„Studie vyhodnocující data 11 000 účastníků ze 14 zemí v roce 2017 a další jasně prokázaly, že vitamin D snižuje riziko onemocnění respiračními infekcemi (většinou způsobené bakteriemi a viry), zvyšuje hladiny mikrobiálních peptidů – přírodních substancí s efektem antibiotik v plicích. Důležitý je i jeho protizánětlivý efekt,“ popisuje MUDr. Podroužek a dodává: „Výsledky korelovaly se známými fakty výskytu těchto infekcí v zimních a jarních měsících, kdy jsou hladiny vitaminu D nejnižší. Zejména u skupiny s velmi nízkými hladinami vitaminu se výskyt respiračních infekcí po suplementaci vitaminem D zmenšil velmi výrazně.“

Stále proto roste okruh odborníků, kteří připisují zimní a jarní infekce způsobené viry a bakteriemi oslabení funkce imunitního systému nedostatkem vitaminu D, jehož zásoby vytvořené v letních slunných dnech se již vyčerpaly a nebyly adekvátně doplněny přísunem vitaminu ze stravy či suplementací vitaminovými přípravky.

Vitamin D „ze slunce“ lze v našich českých podmínkách získat jen část roku. Asi od poloviny září do poloviny dubna, vzhledem k nízkému úhlu dopadajících paprsků, je UVB složka slunečního záření pohlcena ozónovou vrstvou či se od ní odráží. Pro případné opalování je ale vždy nutné pamatovat na to, že v posledních letech došlo k zvýšení výskytu kožních nádorů. Ty jsou připisovány právě vlivu přímého slunečního záření na kůži nechráněnou např. opalovacím krémem. Dnes kožní lékaři říkají, že jakákoli dávka ultrafialového záření kůži zatěžuje, je proto třeba být opatrný.

Doplnění vitaminu D stravou (např. mořské ryby a výrobky z nich, vaječný žloutek, mléko, tvaroh, sýry), není obecně v našich podmínkách dostatečné. Údaje Státního zdravotního ústavu (SZÚ) ukazují, že jen 1 % naší populace je schopno takto doplnit vitamin D, poměrně neutěšený stav byl zjištěn i pro dětskou populaci. V měření více než 400 dětí (SZÚ 2016) mělo na jaře optimální hodnoty vitaminu D jen 14 %. Proto je zjevně potřeba doplňovat hladiny vitaminu D substitucí vitaminovými přípravky.

Zdá se ale, že význam doplňování vitaminu D se již v současné době tolik nepodceňuje. V EUC Laboratořích běžně měříme hladinu 25-hydroxyvitaminu D, jednu z forem vitaminu D (s doporučením i bez doporučení lékaře za přímou platbu), v krvi. Oproti situaci například před dvěma lety se dnes daleko častěji setkáváme s výsledky optimálních hladin vitaminu D. Zájem o vyšetření je poměrně značný, stále více lidí se již svému zdraví více věnuje.

„Respirační infekce jsou celosvětově významnou příčinou nemocnosti a úmrtí, i mimo období pandemie koronaviru. Nedostatek vitaminu D zvyšuje pravděpodobnost respiračního onemocnění poškozením imunitních funkcí. Suplementace vitaminem D je přitom bezpečná a není drahá, takže snižování počtu respiračních infekcí touto formou je velmi efektivní,“ dodává MUDr. Podroužek. I když odborníci varují, že význam vitaminu D u infekce koronavirem (Covid 19) ještě nebyl prokázán vzhledem k příliš krátkému času pro takovou studii, lze přesto obecně předpokládat, že i zde by mohl mít vitamin D pozitivní efekt.

Zdroj: www.euc.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.