Tepelné čerpadlo = úsporné a ekologické teplo

Pokud přemýšlíte, jak zajistit vytápění domu, které bude ekologické a zároveň spolehlivé a finančně nenáročné, ideální řešení představuje tepelné čerpadlo. V současnosti je možné nahradit jím bez potíží i stávající málo úsporný kotel bez nutnosti výměny celé vytápěcí soustavy. Do konce roku vám navíc na pořízení či instalaci tepelného čerpadla může významně přispět stát díky programu kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám.

Silným argumentem pro pořízení tepelného čerpadla je nejen úspornost a ekologičnost, ale také spolehlivost, snadná obsluha a nenáročná údržba. Kromě tepla přitom zajistí také ohřev vody nebo chlazení.

Víte, že?
Přechod od kotle k tepelnému čerpadlu znamená změnu na zcela ekologické řešení. Již není spalováno žádné palivo ani plyn a energie se získává obnovitelným způsobem. Tepelná čerpadla obecně snižují emise CO2 o 70 %!

Obnovitelné zdroje
Na jakém principu tepelné čerpadlo pracuje? Odebírá teplo z okolního prostředí a využívá je k vytápění, ohřevu užitkové vody či chlazení. „Okolním prostředím“ a tedy zdrojem tepla může být vzduch, voda či země. Jednotlivé typy tepelných čerpadel se dále rozlišují podle způsobu, jakým se odebrané teplo dostává do objektu – zda prostřednictvím ohřátého vzduchu nebo vody. V praxi se tak setkáme s těmito typy tepelných čerpadel: země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch.

Teplo ze vzduchu
Nejrozšířenější jsou v našich zeměpisných šířkách tepelná čerpadla typu vzduch-voda, a to díky dostupnosti zdroje, snadné instalaci i panujícím klimatickým podmínkám zajišťujícím spolehlivou funkčnost bez ohledu na roční období. Ta je zajištěna až do teplot -15 °C. Klesnou-li teploty pod tuto hodnotu, vytápění nebo ohřev vody obvykle zajišťuje záložní elektrický zdroj tepla, kterým je obvykle tepelné čerpadlo vybavené. Existují ale již tepelná čerpadla, která nabídnou funkčnost bez větších omezení až do venkovních teplot -28 °C a omezují tak spínání záložního elektrického ohřevu na minimum.

TIP: Daikin Altherma 3 H HT
Tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 H HT je výjimečné zejména díky speciálnímu kompresoru. Vyspělý kompresor s plynulou regulací výkonu je navržen speciálně pro vytápění, dodává vodu o teplotě 70 °C i při venkovní teplotě -15 °C. Čerpadlo tak dokáže nahradit tradiční kotel a umožňuje připojení na stávající topné rozvody bez nutnosti jakýchkoliv dalších změn vytápěcího systému. Díky tomu je Altherma 3 H HT vhodná nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Dalším specifikem je skutečnost, že dokáže pracovat i v extrémních mrazech. Dostatečný topný výkon a ohřev teplé vody totiž zajistí i při venkovních teplotách vzduchu do -28 °C!

Energie z vody či země
Obecně vyšší účinnost než typy čerpající energii ze vzduchu nabízejí tepelná čerpadla využívající vodu. Vodní zdroje, kterými může být studna nebo potok, bývají ale u rodinných domů obvykle hůře dostupné, podléhají náročnému schvalování a také instalace je o něco náročnější. Téměř neměnnou účinnost v průběhu celého roku pak nabízejí typy země/voda. Jsou však výrazně technicky i finančně náročnější na instalaci, ale třeba i na venkovní prostor. Využívají totiž plošné zemní kolektory nebo vrty do země. Odebíráním energie pod povrchem země je nicméně zajištěna vysoká spolehlivost geotermálních čerpadel i v nejchladnějších klimatických podmínkách, neboť teplota pod zemí zůstává stabilní po celý rok.

TIP: Daikin Altherma 3 Geo
Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 Geo pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody nabízí poměrně snadnou a rychlou instalaci a díky plynulé regulaci výkonu již od 1 kW zajistí vašemu domu konstantně nízké náklady na energie bez ohledu na venkovní teploty či panující roční období. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody jsou integrovány v jedné vnitřní jednotce, která vyžaduje méně než 1 m2 užitné plochy.

Jak využít dotace
Pokud stavíte nebo rekonstruujete a uvažujete o tepelném čerpadle, neváhejte. Čas na získání dotace je jen do konce roku. Výše příspěvku na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj může dosáhnout až 127 500 Kč. Ceny základních řešení v případě tepelného čerpadla vzduch-vzduch začínají už na částkách kolem 200 tisíc korun a návratnost investice je v průměru sedm let.

Seznam výrobků Daikin, na které se dotace vztahují, najdete na www.daikin.cz. Na tepelná čerpadla přitom společnost poskytuje záruku 7 let.

Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.
Daikin je významným evropským výrobcem klimatizací, tepelných čerpadel a chladicích zařízení s přibližně 7 600 zaměstnanci v celé Evropě a 10 hlavními výrobními závody (v Belgii, České republice, Německu, Itálii, Turecku a ve Velké Británii).

Díky více než 90letým zkušenostem s vývojem a výrobou technologií vytápění a chlazení je společnost Daikin lídrem na trhu v oblasti klimatizací i tepelných čerpadel. Daikin VRV a Daikin Altherma jsou nejprodávanější systémy tepelných čerpadel v Evropě a dodnes je dodáno přes 500 000 systémů.

V České republice společnost Daikin vyrábí a prostřednictvím svých obchodních partnerů dodává tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to jak pro bytové domy, tak pro komerční sféru i pro průmyslové aplikace.

Zdroj a foto: www.daikin.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.