Nový pohled na technologické trendy pro rok 2020

Aktualizovaný pohled na technologické trendy, které společnost Accenture vytyčila ve své studii Technology Vision pro rok 2020

Při zveřejnění zprávy Accenture Technology Vision 2020 počátkem tohoto roku covid-19 ještě nebyl globální pandemií. Nyní je to největší výzva, které svět čelí za několik desetiletí. V řádu několika měsíců změnil životy lidí v bezprecedentním měřítku, ovlivnil všechna odvětví a změnil vývoj firem. Inovace však pandemie nezpomalila – urychluje je v nevídaném měřítku.

„Aktualizovaná Accenture Technology Vision ukazuje, jak se mění hodnoty lidí a modely digitálních technologií, které se stále méně potkávají. Tato nerovnováha – když se hodnoty firem míjejí s hodnotami lidí – představuje „technologický střet“. Covid-19 tento problém nezastínil, naopak jej prohloubil. Nyní je klíčové, aby firmy přemýšlely o tom, jak překonat současnou nejistotu,“ říká Adam Leščišin, Danubia Region Technology Advisory Lead, Accenture.

Jak to teď zvládnout
V současné době není ještě zřejmý úplný rozsah dopadu covidu-19 na naše životy, globální ekonomiku i jednotlivé podniky. Ale už se stal mimořádným katalyzátorem změn. Otázka na firmy zní: jak rychle dokážete jednat? S ohledem na tuto novou realitu Accenture reviduje trendy pro rok 2020 a zkoumá, jak ovlivní lidi a podnikání ve světě po covidu.

Personalizace zatím nechává zákazníka trochu mimo hru. Firmy budou potřebovat její nový model, kde je zákazník opravdu v centru dění. Covid-19 změnil roli a význam digitálních zkušeností v životě lidí a firmy budou potřebovat agilnější strategie zapojení, pokud chtějí prosperovat.

Lidé se mění a v krátkodobém horizontu by měly podniky aktualizovat své personalizační strategie, aby udržely krok. Potřebují rychle oživit chápání potřeb a přání jednotlivých zákazníků a opustit zažité stereotypy. Ti, kteří dají lidem možnost, aby řídily své digitální zážitky, budou první, kdo pochopí jejich nové potřeby a přání.

Z dlouhodobého hlediska se digitální zkušenosti změní. Roste poptávka po skutečně sdílených digitálních zkušenostech a digitálních komunitách. Firmy již začínají budovat personalizované, interaktivní a sdílené virtuální komunity, které mají předpoklady dlouhodobě prosperovat.

Tento trend sleduje, jak firmy podporují spolupráci mezi lidmi a AI. Nyní by AI měla být ještě vyšší prioritou a podpořit schopnosti lidské pracovní síly.

Krátkodobé využití je jasné: pracovní síly zoufale potřebují posílení. Spolupráce člověk-umělá inteligence již hraje roli například v závodě o nalezení vakcíny proti covidu-19. Mimo lékařskou oblast pandemie přináší nová omezení a výzvy, které systémy AI mohou pomoci překonat a zbudovat tak podstatně pružnější firemní strukturu.

Dlouhodobě nám covid-19 umožní vidět spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí v lepším světle a zmírnit tak obavy lidí z technologií. Globální studie společnosti Accenture z roku 2019 zaměřená na umělou inteligenci zjistila, že jednou z největších překážek v rozšiřování technologií je jejich nedostatečné přijetí zaměstnanci. Pokud se firmám podaří vysvětlit jim výhody, které spolupráce s AI přinese, otevře jim to nové možnosti budoucího rozvoje firmy i pracovní síly.

  • Roboti všude kolem nás

„Žádný trend nebyl v poslední době tak výrazný, jako roboti kolem nás. S tím, jak se sociální distancování stává novou normou, se roboti přesunují do nových a nekontrolovaných prostředí v mnoha odvětvích. Důvod je jasný – hledají se nová, bezkontaktní řešení,“ dodává Adam Leščišin z Accenture.

V krátkodobém horizontu přebírali roboti během pandemie nové úkoly a role. Připojili se k našim pracovníkům v první linii a pomáhají v boji proti viru. Firmám pak pomáhají k vyšším obratům a současně demonstrují nové možnosti použití. Pandemie tedy ukazuje roboty v nejlepším světle, a na to se nezapomíná.

Z dlouhodobého hlediska bude robotický ekosystém rychlejší. Pandemie posiluje roli robotiky a automatizace. Vzpomeňte si, jak 4G sítě rostly v souladu s rostoucí popularitou chytrých telefonů. Roboti, zařízení IoT a 5G na tom budou podobně.

  • Dilema chytrých věcí

Dilema chytrých věcí ukazuje, jakým problémům musí firmy čelit, když se chytré produkty neustále mění. Teď ale covid-19 zvyšuje potřebu těchto inteligentních a aktualizovatelných produktů, které mají velký potenciál, a to i pro veřejné zdraví.

V krátkodobém horizontu se chytrá zařízení stávají nástroji v boji proti covid-19. Chytrá zařízení mohou pomoci identifikovat příznaky, sledovat pacienta a dodávat cenné údaje o zdraví, které mohou pomoci zachránit životy. Mnoho robotických zařízení bylo rychle aktualizováno nebo znovu použito a pomohlo k bezpečnému distancování ve veřejných prostorách. Tam, kde dříve mohlo zavádění takovýchto zařízení vadit, jsou nyní vítána.

Dlouhodobě však musí mít firmy na paměti hrozbu možného budoucího odporu. Mnoho lidí se totiž obává, že by jejich data mohla být v budoucnu zneužita.

  • Inovační DNA

V Inovační DNA firem lze pozorovat tři různé oblasti inovací: vyspělé digitální technologie, vědecký pokrok a vznikající technologie DARQ (distribuované účetní knihy, umělá inteligence, rozšířená realita a kvantové zpracování). S tím, že firmy se budou členit podle způsobu, jakým slučují a kombinují zdánlivě oddělené strategie ze všech těchto oblastí. To stále platí, ale covid-19 vychýlil rovnováhu a urychlil posun DARQ technologií.

Nyní procházejí ekosystémy inovačním zátěžovým testem. Covid-19 tlačí firmy, aby spolupracovaly novými způsoby a vytvářely inovace v rámci celého ekosystému. Města například spolupracují s hotely s cílem ubytovat obyvatele bez domova a zastavit šíření viru v přeplněných útulcích. Pandemie nutí podniky zvážit a otestovat mnoho nových partnerství a možností. Partnerství, produkty a služby, které dnes podniky vytvářejí, mají potenciál definovat podnikání a technologie pro nadcházející roky.

Pravidla týkající se inovací už nebudou v dlouhodobém měřítku nikdy stejná. Svět se mění rychleji, než kdokoli očekával, a podniky musí být flexibilnější než kdy jindy. Mnoho lídrů propojuje nové inovační strategie a vytváří nová partnerství, aby jim pomohla rychle k úspěchu.

Trendy dnes
Covid-19 učinil trendy technologických vizí relevantnějšími a naléhavějšími než dříve. Aby organizace dokázaly čelit těmto výzvám, budou se muset inovovat a znovu definovat. Lidé jsou více než kdy jindy závislí na technologiích. Na tom, jak rychle a odpovědně je podniky zavádějí, záleží více než kdy jindy. Žijeme v nebývalém čase a míříme do rychle se měnící budoucnosti.  Technologické trendy takmohou pomoci nastavit kurz.

Zdroj: www.accenture.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *