Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

TechnologieZe života

Lídři byznysu očekávají rychlou obnovu ekonomiky v Evropě

Ačkoliv evropské firmy v reakci na pandemii covid-19 plánují zintenzivnění digitální transformace, zpomalují investice do inovací. To jim může zkomplikovat snahu doběhnout americké a čínské konkurenty.

Podle průzkumu společnosti Accenture až dvě třetiny (66 %) světových lídrů byznysu očekává, že evropský trh se relativně rychle zotaví z ekonomického poklesu způsobeného pandemií covid-19.

Zpráva s názvem „Bold Moves in Tough Times“ obsahuje názory téměř 500 top manažerů z Evropy, Severní Ameriky a asijsko-pacifického regionu napříč 15 sektory byznysu. Report ukazuje, že během dalších 12 měsíců přibližně tři z deseti manažerů očekávají rychlé zotavení evropské ekonomiky a 37 % respondentů očekává pomalejší, ale stále stabilní růst.

Nejoptimističtějším sektorem je farmaceutický a biotechnologický průmysl, kde až 34 % lídrů byznysu očekává zvýšenou poptávku na evropském trhu. Druhým nejoptimističtějším sektorem je oblast komunikace, médií a zábavy, kde 52 % dotazovaných předpokládá rychlé uzdravení segmentu. Následuje pojišťovnictví s 47 % pozitivně naladěných respondentů. Naopak nejpomalejší uzdravení čekají v automobilovém průmyslu (7 %) a v letecké dopravě a cestovním ruchu (12 %).

Nejrychlejší růst očekávají manažeři v Německu, Velké Británii a v severských zemích. Optimistický je také jejich předpoklad, že naroste konkurenceschopnost evropských firem vůči americkým a ještě více vůči čínským konkurentům.

„Sebedůvěra je velmi důležitým faktorem pro růst ekonomiky,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture pro Evropu. „Optimismus evropských firem je jedinečnou příležitostí pro posílení jejich postavení v rámci globální ekonomiky a příležitost dostihnout americkou i asijskou konkurenci. Samozřejmě bude záležet na tom, jak se firmám podaří přetavit optimismus do růstových aktivit. Je důležité, aby se evropské firmy příliš nespoléhaly na státní pomoc, aby nezůstaly v defenzivě a začaly investovat do progresivních inovací.“

Průzkum společnosti Accenture naznačuje, že evropští výkonní manažeři jsou opatrnější v restartu byznysu:

  • Soustřeďují se více na šetření než na investice do inovací: Více než polovina (53 %) evropských respondentů uvedla, že zpomaluje investice do inovací a během následujících 6 měsíců neplánuje zavádět žádné nové inovace. Pro srovnání v Severní Americe zpomaluje investice pouze 33 % společností a v regionu Asie-Pacifik 49 %.
  • Nedostatečně investují do byznysu budoucnosti: V Evropě pouze jedna ze sedmi firem již spustila investice do iniciativ pro oživení byznysu. V regionu Asie-Pacifik je to každá čtvrtá firma a v Severní Americe jedna ze tří.
  • Navzájem méně spolupracují: Evropské firmy ve snaze překonat ekonomické dopady ve srovnání se severoamerickými a asijskými konkurenty navzájem méně spolupracují (46 % v Evropě, 53 % v Severní Americe a 55 % v regionu Asie-Pacifik).

„Evropští lídři se musí začít připravovat na post-covidový svět,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier. „Již dnes musí začít přemýšlet a jednat rozhodně, vyváženě riskovat, a tak si vybudovat dlouhodobou odolnost, obnovit modely růstu a adaptovat se na „never normal“ situaci.“

Zpráva také indikuje kritické oblasti, na které by se evropské firmy měly zaměřit, aby se staly konkurenceschopnější. Ty zahrnují:

  • Zvýšit míru digitální transformace: Firmy, které nejvíce odolaly ekonomickým dopadům pandemie, jsou ty s nejpokročilejšími digitálními schopnostmi. Ty umožňují práci na dálku, přizpůsobení dodavatelského řetězce a adaptaci na nové způsoby prodeje. Evropští podnikatelé si dnes uvědomují potřebu rychlé digitální proměny. Až 63 % respondentů připustilo, že pandemie zrychlí digitální transformaci a využívání cloudových řešení.
  • Tvorbu možností pro zodpovědné spotřebitele: Nákupní zvyklosti spotřebitelů během pandemie, například zodpovědnější přístup k nákupu či přechod k online nákupům, si zákazníci uchovají i po překonání koronakrize. Více než dvě třetiny evropských firem vidí příležitost stavět na spotřebitelské zkušenosti, která odráží sociální a environmentální kritéria.
  • Využít technologie pro obnovu průmyslu: Covid-19 posílil diskusi firem o přesunu jejich průmyslu zpět na domácí trhy. Avšak relokace nemusí být lékem na evropskou průmyslovou renesanci. Pro vybudování průmyslové odolnosti, nových byznys modelů a vytvoření nových zdrojů příjmů musí průmysl využít pokročilé digitální technologie, jakými jsou prediktivní modelování, technologie digitálních dvojčat, edge computing a další.

„Evropa je na křižovatce – její byznys lídři mohou buď pokračovat v dobře známých obchodních a výrobních strategiích, nebo se mohou vydat po nové cestě založené na inovacích a progresivních technologiích a spojit je se silnými evropskými vlastnostmi jako stabilita a solidarita,“ vysvětluje Jean-Marc Ollagnier z Accenture. „I když pandemie covid-19 přinesla potíže, dnes z ní můžeme těžit. Je nyní na Evropě, aby využila této příležitosti a stala se konkurenceschopnější.“

O průzkumu
Do průzkumu bylo zapojeno 478 výkonných ředitelů z 15 zemí napříč 15 obchodními sektory. Průzkum probíhal v květnu 2020 a zahrnoval firmy s ročními příjmy nad 500 milionů USD z následujících sektorů: aerolinky/ turismus/ doprava, automobilový průmysl, bankovní sektor, komunikace/ média/ zábava, chemický průmysl, spotřební zboží, energetika, technologie, průmyslové zboží a vybavení, pojišťovnictví, farmaceutický průmysl a biotechnologie, veřejné služby, maloobchod, softwarové služby v následujících zemí: Austrálie, Belgie, Čína, Francie, Holandsko, Japonsko, Kanada, Lucembursko, Německo, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, USA a Velká Británie.

Zdroj: Accenture, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *