Jak své silné stránky zúročit na trhu práce?

Každý člověk má své silné stránky. Dobře si je uvědomovat a rozvíjet, to ale dokáží jen někteří. Vybrat si profesi v souladu se svými talenty je přitom základním kamenem spokojenosti v práci.

„Pokud chce člověk ze sebe vydat to nejlepší a zároveň se věnovat práci, která mu dělá radost, měl by začít rozpoznáním svých talentů a silných stránek. Uvědomit si své talenty a naučit se je veřejně komunikovat, ať už na sociálních sítích, na pracovních pohovorech, nebo osobně s kolegy či spolužáky, to je základním odrazovým můstkem v osobním i pracovním rozvoji,“ řekla kariérová poradkyně projektu Samsung Tvoje šance #futureskills Petra Drahoňovská.

V bezmála ročním programu pro mladé Čechy a Slováky je využití vlastních silných stránek jednou ze stěžejních „dovedností budoucnosti“. „Cílem projektu je, aby studenti jednou dělali práci, která je bude bavit a naplňovat. Využijí-li k tomu své talenty a silné stránky, práce jim půjde s lehkostí a dosáhnou dobrých výsledků,“ míní Zuzana Mravík Zelenická, manažerka CSR programů společnosti Samsung, která je iniciátorem projektu.

KROK 1: UVĚDOMIT SI SVÉ TALENTY
Líp než jakékoli testy či rozhovory s psychologem ukáže silné stránky praxe. Není však nutné hnát se jen za silnými stránkami. Stejně důležité je poznat i činnosti, které člověku nejdou nebo se v nich necítí dobře. „Je skvělé, když nejen mladí lidé zkouší různé koníčky. Zejména v mladším věku je v pořádku, když některé záliby opouští a začínají nové. Ve chvíli, kdy najdou tu pravou aktivitu, určitě u ní sami dobrovolně zůstanou. Pokud student váhá, jaký způsob práce mu bude vyhovovat, může vyzkoušet víc brigád, různě dobrovolničit, může sám zkusit vlastní projekt, zkrátka zjistit, které aktivity mu jdou samy, což bývají právě silné stránky,“ podotkla poradkyně.

KROK 2: UMĚT O SVÝCH PLUSECH MLUVIT
Uchazeče o práci personalisté často podrobují tzv. behaviorálnímu rozhovoru. Ten vychází z předpokladu, že budoucí chování člověka lze předjímat na základě jeho chování v minulosti. Na tom, jak kandidát popíše nějakou starší událost, své reakce, řešení a výsledky, závisí jeho celkový obraz schopností a kompetencí. „Pokud si myslíte, že jste komunikativní, dobře, ale popište mi případ, kdy to bylo opravdu vidět, co jste v něm řešili, jak jste reagovali – díky tomu mohu získat reálnější obrázek o tom, jak v pracovním prostředí fungujete. Se studenty v projektu jsme hned v úvodu chtěli pojmenovat jejich silné stránky. Klíčové byly moje otevřené otázky: co, kdy, kde, proč, jak. Tím byli nuceni popisovat konkrétní situace ve větších detailech a neklouzat jen po povrchu obecných frází,“ zdůraznila Petra Drahoňovská.

KROK 3: PREZENTOVAT SVÉ TALENTY VEŘEJNĚ
Devět studentů v programu si své silné stránky potvrzuje neustále, například v realizaci vlastních společensky prospěšných projektů. „Aby dosáhli co nejlepších výsledků, v tříčlenných týmech každý zastává roli právě na základě svých silných stránek – někdo je rozený manažer a vede tým, jiný si zakládá na detailu a kreativitě, tak má na starosti komunikaci a marketing, další má silně rozvinuté logické a analytické myšlení, tak řídí technickou stránku projektu,“ vyjmenovala Zuzana Mravík Zelenická.

KROK 4: VÝBĚR STUDIA ČI PRÁCE, CO DÁVÁ SMYSL
Uvědomit si své silné stránky pomáhá lidem v jakémkoli věku činit další rozhodnutí ohledně své kariéry. Jde o celoživotní proces sebepoznávání, a co nás bavilo dřív, nemusí platit dnes. „Lidé, kteří jsou přirozeně inteligentní či jinak zruční, se dokáží naučit pracovní postupy a být mezi kolegy v dané aktivitě i úspěšní, ale celkově je ta konkrétní činnost netěší. Někdy i ve zralém věku, s novým kontextem, novou prací, nečekanou situací vyvstanou talenty, které byly dosud skryty, protože člověk neměl, jak je rozvinout. Identifikovat své silné stránky, mluvit o nich maximálně konkrétně, se zdravým sebevědomím a zúročit je na trhu práce se učíme celý život,“ uvedla Petra Drahoňovská.

Zdroj: SAMSUNG TVOJE ŠANCE #FUTURESKILLS, tvojesancefutureskills

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.