Magistrát vytipoval rezervní místa pro covid+ pacienty s lehčím průběhem

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví vyčlenil magistrát lůžka pro klienty pobytových služeb s onemocněním covid-19, kteří mají mírný nebo bezpříznakový průběh onemocnění. Některé z těchto kapacit mohou být využity i pro jiné pacienty, kteří potřebují následnou péči. Praha tak chce být připravena na situaci, kdy by fakultní nemocnice potřebovaly uvolnit rychle se zaplňující akutní lůžka a ve státních nemocnicích by chyběly kapacity následné péče. Mezi vytipovanými místy jsou nyní prostory Městské nemocnice následné péče ve Vysočanech, jedno patro Domova pro seniory Zahradní město a jeden prázdný pavilon Psychiatrické nemocnice Bohnice.

“Praha má nejvíce nakažených a musíme počítat se situací, kdy by se akutní lůžka v nemocnicích zřizovaných státem zaplnila. Pro tento případ jsme připravili nové prostory pro pacienty s lehčím průběhem onemocnění a pro následnou péči. O možnostech jsem informoval členy Ústředního krizového štábu, stejně jako jsme je požádali o pomoc se zajištěním personálu, který zatím pro nové prostory nemáme,” řekl primátor Zdeněk Hřib.

Lůžka vyčleněná na základě mimořádného opatření ze dne 24. dubna 2020 mají sloužit pro klienty domovů pro seniory, kteří mají lehčí průběh nebo se z onemocnění zotavují. Státní nemocnice je během první vlny na jaře nepřijímaly, jak ale upozornilo vedení Prahy, v domovech pro seniory není možné zajistit dostatečná karanténní opatření. Některé vytipované kapacity mohou být využity i pro jiné pacienty, kteří již nepotřebují akutní lůžkovou péči, avšak s ohledem na jejich zdravotní stav je stále není možné propustit do domácího ošetřování.

Mezi místy vytipovanými pro tento účel, jsou nyní prostory Městské nemocnice následné péče ve Vysočanech, jedno patro Domova pro seniory Zahradní město a jeden prázdný pavilon Psychiatrické nemocnice Bohnice.

“Nejdříve by měly být vyčerpány všechny možnosti ve zdravotním sektoru. Až následně by přicházelo v úvahu využití kapacity zařízení sociálních služeb. Pokud by k jejich využití došlo, bude se jednat pouze o místa, v nichž je možné zajistit vlastní vchod a oddělené provozy. Na prvním místě pro nás bude vždy zajištění bezpečí stávajících klientů a personálu služby,” popsala radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

V Prahou zřizované Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech se v těchto měsících rekonstruují tři z pěti pater a pro následnou péči o covid+ pacienty je připravená vyčlenit část postupně uvolňovaných kapacit. Vedle toho má hlavní město pronajatý nevyužívaný pavilon v Psychiatrické nemocnici Bohnice, kde se o prázdninách uskutečnilo celostátní cvičení Českého červeného kříže ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. města Prahy a místo se plně osvědčilo pro přijetí covid+ pacientů.

Součástí návrhu povinně vyčleněných lůžek je také jedno patro nově zrekonstruovaného objektu Domova pro seniory Zahradní město, kde z celkových pěti pater jsou standardní sociální službou aktuálně obsazena jen dvě. V jednom z volných pater se nyní připravuje nouzová odlehčovací služba pro seniory, kteří přijdou o péči, protože rodina nebo pracovníci služby budou muset do karantény či izolace. Poslední patro je rezervní. Objekt má dva vchody na úrovni přízemí, resp. třetího patra, a možnost vyčlenit jeden výtah výhradně pro covid+ provoz. Díky tomuto stavebnímu oddělení nehrozí žádné křížení cest a infikování čistých provozů, tj. vlastního domova a plánové nouzové odlehčovací služby.

“Vše samozřejmě budeme konzultovat s pražskou hygienou. Bez detailního plánu na zajištění bezpečnosti klientů Domova a bez souhlasu hygieny prostory nemůžeme poskytnout,” doplnila Milena Johnová.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy, foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.