Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

29.10. 2020 si připomínáme Světový den mrtvice

Fibrilace síní neboli česky míhání síní patří v současné době k nejčastějším poruchám srdečního rytmu.2,3 Aktuálně se s fibrilací síní potýká přibližně 6 milionů Evropanů.2 Někteří ji nazývají i epidemií nového tisíciletí, neboť počet pacientů stále roste a do budoucna se očekává až jejich zdvojnásobení.2 Fibrilace síní se může projevovat u každého pacienta jinak, až u 40 % je ale průběh bezpříznakový a o nemoci nemusí vůbec vědět.1 Ačkoliv samotná fibrilace síní nebývá pro pacienty život ohrožující, podstatným nebezpečím je zhruba pětkrát vyšší riziko cévní mozkové příhody čili mrtvice, zapříčinit může i srdeční selhání.2

Fibrilace síní je srdeční arytmií, která se projevuje mimo jiné i nepravidelným nebo rychlým tlukotem srdce.4 Při neléčené fibrilaci síní může dojít ke vzniku sraženiny v srdci, která krevním řečištěm putuje až do mozku, kde zapříčiní zmiňovanou mozkovou mrtvici.5 V České republice je mrtvice jednou z nejčastějších příčin smrti, a proto si 29. října, u příležitosti Světového dne mrtvice, připomínáme důležitost prevence a včasné diagnózy6, 8 a jeden z jejích rizikových faktorů – fibrilaci síní.

Důvody a projevy fibrilace síní
Proč lidé trpí fibrilací síní, není možné jednoznačně říct. Její výskyt se zvyšuje s věkem a nejčastějšími rizikovými faktory kromě věku jsou vysoký krevní tlak, různá onemocnění srdce, nadměrná funkce štítné žlázy, špatná životospráva a dále i stres či psychické napětí.2,4 Projevy jsou potom taktéž velmi rozmanité.

 „Fibrilace síní se může u každého člověka projevovat různě. Nejběžnější je pocit nepravidelného a rychlého srdečního pulzu, zadýchávání, snížená fyzická výkonnost, únava, tlak na hrudi nebo točení hlavy. V mnoha případech ale pacient žádné příznaky nemá a fibrilace síní se odhalí náhodou při vyšetření, které se provádí za jiným účelem. Včasné diagnostikování fibrilace síní je zásadní, protože jedině tak lze předejít nebezpečným následkům, např. mozkové mrtvici,“ vysvětluje doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., z Centra kardiovaskulární péče Neuron Medical v Brně.

Nebezpečné krevní sraženiny
Nebezpečím pro pacienty s fibrilací síní je mozková mrtvice, která patří mezi nejčastější příčiny úmrtí.6, 9 Častým důvodem je přerušení toku krve do některých částí mozku.5 Toto riziko může nastat právě tehdy, pokud pacient trpí fibrilací síní. „Při fibrilaci síní se míhající se srdeční síně nedostatečně vyprazdňují, což může zapříčinit stagnaci krve a vznik krevní sraženiny v levé srdeční síni. Tyto krevní sraženiny mohou být vypuzeny ze srdce do tepenného systému. Pokud ucpou některou mozkovou tepnu, zabrání prokrvení a okysličování postižené části mozku a tím způsobí její odúmrť čili cévní mozkovou příhodu,“ popisuje doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

Důležitost prevence
Dnes již víme, že pacienti s fibrilací síní mají až pětkrát vyšší riziko mozkové mrtvice a předejít tomu lze správnou prevencí.2 Mnoho lidí však při fibrilaci síní není schopno popsat své příznaky, nebo dokonce bývají bezpříznakoví. „Včasné vyšetření u lékaře a provedení elektrokardiografického (EKG) vyšetření jsou zásadní pro včasné odhalení fibrilace síní a prevenci dalších komplikací. U pacientů, u kterých se fibrilace síní vyskytuje pouze záchvatovitě a není přítomna při jednorázovém EKG vyšetření, lze šanci na její záchyt zvýšit dlouhodobější monitorací EKG. Díky tomu může lékař nastavit individuální léčbu a započít snahu o obnovení normálního srdečního rytmu,“ doplňuje doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D.

Podívat se můžete například na webové stránky www.provasesrdce.cz, kde si ověříte, jestli správně fibrilaci síní rozumíte. Nezapomínejte se o své srdce starat, aby se do něj vešlo co nejvíce lásky pro vaše blízké.

Zdroje:

  1. Dimitrios I. Fotiadis. Handbook of Research on Trends in the Diagnosis and Treatment of Chronic Conditions. 2016. ISBN13: 9781466688285. Staženo 11.8.2020, dostupné na https://books.google.com/books?id=BAx4CgAAQBAJ&pg=PA201&lpg=PA201&dq=af+40%25+not+diagnosed&source=bl&ots=IZlnvx6ySx&sig=ACfU3U2-UtsLo-xrdNpj0qXE5owk6t-o9Q&hl=cs&sa=X&ved=2ahUKEwjt0rnT24TqAhXR-qQKHUIADZMQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=af%2040%25%20not%20diagnosed&f=false
  2. Čihák R, et al. Doporučené postupy u pacientů s fibrilací síní. Cor at Vasa 2011; 53 (Suppl 1).
  3. Neužil P. Fibrilace síní – nejčastější srdeční arytmie. Nemocnice na Homolce. Staženo dne 26.10.2020. Dostupné z: https://www.homolka.cz/nase-oddeleni/11635-kardiovaskularni-program/11635-kardiologie-kar/11697-nase-sluzby/fibrilace-sini-nejcastejsi-srdecni-arytmie/
  4. Co je fibrilace/flutter síní. FN Hradec Králové. Staženo dne 26.10.2020. Dostupné z: https://www.fnhk.cz/kch/fibrilace-sini/co-je-fibrilace-flutter-sini
  5. Fibrilace síní. FN Brno. Staženo dne 26.10.2020. Dostupné z: https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/interni-kardiologicka-klinika/fibrilace-sini/t5071
  6. Světový den mrtvice. ZZMV. Staženo dne 26.10.2020, dostupné z: https://www.zzmv.cz/svetovy-den-mrtvice
  7. Kautzner J. Fibrilace síní. IKEM. Staženo dne 26.10.2020, dostupné z : https://www.ikem.cz/cs/fibrilace-sini/a-436/#
  8. World Stroke Association. World Stroke Day. Staženo dne 26.10.2020. Dostupné z https://www.stroke.org/en/about-the-american-stroke-association/world-stroke-day
  9. GBD 2016 Stroke Collaborators. Lancet Neurol Actions. 2019 May;18(5):439-458. doi: 10.1016/S1474-4422(19)30034-1. Epub 2019 Mar 11. Staženo 11.8.2020, dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6494974/

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *