Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiSport

Konec malých vodníků v Čechách? Nenechme zaniknout tradici dětské plavecké výuky!

Nežijeme u moře, přesto máme vysokou plaveckou gramotnost a špičkovou úroveň výuky plavání. Tak tomu alespoň bylo, než vypukla pandemie. Nyní, po roce uzavření bazénů, vyslovují odborníci oprávněné obavy, že vyroste generace dětí, které nebudou umět dobře plavat a chovat se bezpečně u vody. Následky mohou být velmi smutné.

„Současný předlouhý výpadek výuky v plaveckých školách, které nemohou fungovat od března minulého roku, bude rozhodně znát. Může vyrůst generace dětí, která základy toho, jak se bezpečně chovat u vody, nedostane. Potřebné informace mohou dětem vštípit rodiče, ale ne každý si je vědom toho, jak umí být voda zrádná, a jak se u vody bezpečně a ohleduplně pohybovat. Je až překvapující, jak velká plavecká negramotnost je právě u rodičů. Až jedna třetina z nich se zároveň s dítětem teprve učí ponořit, vydechnout do vody, orientovat se pod ní, učí se i pravidlům, jak se u vody chovat a jak se bezpečně pohybovat. A také, jak předejít krizové situaci. A pokud k ní dojde, jak ji s úspěchem řešit,“ upozorňuje Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík, který funguje od roku 1988, kdy byl průkopníkem v metodice kojeneckého plavání. Dnes provozuje několik bazénů, a kromě plavání pro nejmenší nabízí kvalitní plaveckou školu pro starší děti, plavání pro těhotné, aqua-aerobic a zábavné i vzdělávací aktivity pro rodiče. Nic z toho ale už téměř rok neprobíhá.

Blíží se čas vodních hrátek – buďte ve střehu!

Při výuce v plavecké škole si děti ve vodním prostředí především hrají, ale přitom se nevědomky učí základní plavecké dovednosti, a hlavně jednotlivé prvky záchrany a sebezáchrany. Učí se poznat, kdy ještě mají dostatek sil doplavat ke břehu, a kdy už to nezvládnou. Učí se plavat v plavkách, ale zkouší si i plavání v oblečení. Učí se odhadovat hloubku a poznávat plavecké i neplavecké pomůcky – které se potopí, které je udrží nad vodou, a které je vynesou, což jim v případě potřeby může zachránit život.

„V době, kdy velmi často bývá součástí domů vestavěný bazén nebo zahradní plastový bazének, je opravdu nezbytné dbát na prevenci. Zároveň se blíží tábory, otevření oblíbených aquaparků, možná výlety k moři. Na rodiče můžeme v současné době jen apelovat, aby mysleli na to, že voda umí být dobrý kamarád, ale jen za dodržování přesně stanovených pravidel. Rodiče by se neměli nechat uchlácholit ani tím, že, pokud jejich děti chodily před uzavřením bazénů do plaveckých kurzů, vše vědí a umí. Bazény jsou už rok zavřené, za tu dobu se dá hodně zapomenout,“ varuje Štěpánka Štrougalová z Baby Clubu Juklík.

Uděláme maximum, ale jsme za hranicí svých možností

Bazény, stejně jako všechna další sportoviště, zavřely hned v počátcích koronavirové pandemie. Prakticky bez kompenzací, bez jakékoliv možnosti alespoň trochu fungovat.

V České republice komerčně vlastní či provozuje bazény pro plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku nebo bazénová centra přes tisíc subjektů a na různé formy úvazku v nich pracuje více než 17 tisíc zaměstnanců. Tito provozovatelé bazénů, klubů a škol se museli spolehnout na různé Covid programy, které se však ukázaly být ve většině případů zcela nepoužitelné. Navíc tento sektor je nucen vynakládat finanční i materiální zdroje na krytí fixních nákladů i bez provozu. Mnohé z technologií bazénů je nutné udržovat v provozu i po dobu odstávky.

„Současná situace je naprostou zkázou pro rozsáhlý obor plavání pro malé děti a na ně navazující plavecké školy a kluby. Výuka plavání je proces dlouhodobý. V České republice jsme ho měli dobře zvládnutý. Díky tomu se každému – ať už ve škole, školce či v dětském klubu – plavecké výchovy dostalo. Výsledkem byl dlouhodobě klesající trend utonutí dětí, který je u nás nejčastější příčinou náhodného úmrtí u dětí. Moc bychom si všichni přáli, aby tento klesající trend dále pokračoval. I proto jsme se rozhodli zřídit transparentní účet a využít tak nabízenou pomoc a podporu od svých klientů a přátel. Vynasnažíme se všemi prostředky a nápady, abychom situaci ustáli a plavali dál,“ vzkazuje majitelka a zakladatelka Baby Clubu Juklík Štěpánka Štrougalová.

V současné době je pro podporu Juklíku založen transparentní účet číslo: 238140468/0600 (MONETA Money Bank).

Zdroj a foto: www.juklik.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *