Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Učitel jako partner. Odlišný postoj vede děti k samostatnosti

Takzvanou frontální výukou jsme si prošli ve škole skoro všichni. Metoda, při které učitel pracuje se všemi žáky najednou, předává velké množství informací, přičemž žáci zůstávají pasivní, patří mezi nejkritizovanější, přesto stále nejrozšířenější formu výuky. Každý má přitom nadání na něco jiného a nejinak je tomu u dětí. I proto je potřeba ke každému jedinci přistupovat individuálně, nejlépe od jeho raných let. Individualizovaný přístup pomalu proniká i do českého školství, ale zatímco na soukromých školách je tato forma samozřejmostí, ve veřejném školství jde spíše o vzácný přístup hrstky kantorů.

Přestože má jejich práce s dětmi viditelné výsledky, musí často tento postoj obhajovat u vedení škol nebo rodičů. Odlišný přístup k učení, který v mnohých vzbuzuje nedůvěru, protože vybočuje z klasické cesty, je přitom největším přínosem pro zdravý vývoj dítěte. Individualizovaný přístup je vede k větší samostatnosti, více je motivuje, a především pracuje s jejich silnými stránkami. Tato metoda umožňuje každému dítěti, aby se vyvíjelo svým vlastním tempem a vlastní cestou.

„Učitel má vystupovat jako partner, který děti provází jeho studijním životem. Měl by radit a ne pouze kritizovat či rozdávat špatné známky bez toho, aby děti uměly pracovat s chybou, kterou udělaly,“ říká Petra Bakajsová, ředitelka Základní školy Livingston. Podle ní je dnešní školství stále zaměřeno na předávání obrovského množství informací z nejrůznějších oborů a předmětů, přestože děti nechápou jednotlivé souvislosti. V praxi to vypadá tak, že se děti učí jen pro dobré známky, ale skutečné využití pro nově nabyté vědomosti neznají. Individualizovaný přístup nechává ochotu se vzdělávat na přirozené dětské zvídavosti, jejich snaze se něco naučit, a hlavně na jejich přirozeném tempu dané problematice porozumět a vstřebat ji. Děti se mohou podílet na tvorbě individuálních studijních plánů a spolurozhodovat o tempu a obsahu toho, co se budou v daném období učit.

„Popíšu jednu z našich hodin matematiky,” osvětluje Albert Radvan, učitel na prvním stupni. „Struktura naší hodiny je přehledně zaznamenána na tabuli. Poté, co se děti seznámí s novým učivem, rozejdou se ho individuálně procvičovat na různých stanovištích, která jsou odlišena obtížností i typem aktivity. Od skládání karet se správným výsledkem, přes práci v pracovním sešitě, nebo iPady s jednou z mnoha procvičovacích aktivit na Umimematiku. Já a můj tandemový parťák se pak věnujeme těm dětem, které se na tom kterém stanovišti zdrží,” upřesňuje a dodává: “Často se nám stává, že je pro jednotlivé děti učivo příliš jednoduché. Takové pak zaměstnáváme praktickou aplikací. Při měření obsahu a obvodu nechám takové dítě změřit a spočítat, jaké kabely a v jakém rozložení jsou třeba k zasíťování naší třídy nebo jiné místnosti, kterou například ‚potřebujeme‛ přeměnit na studio.”

Podle Radvana mají učitelé v zásobě různé rozpracované projekty a je na jejich představivosti, jak jednotlivce pomocí probraného učiva zapojit do jeho reálné aplikace. Díky tomu má vždy tandemový kolega dost času věnovat se dětem, které potřebují jeho podporu při osvojování si naplánovaného učiva. Praktický přesah lze najít v matematice, vědách i v češtině nebo angličtině. Je však třeba, aby byly děti individuální práci postupně a po krůčcích přivykány už od první třídy. Klíčem k motivaci je smysluplná práce.

Jiný postoj k výuce se osvědčil v loňském i letošním roce, kdy žáci vyměnili školní lavice za domácí gauč a počítače. „Zkušenosti z posledního školního roku nám ukázaly, že změna formy výuky začíná u učitele, který se musí naučit přemýšlet jinak. Přestože je to zpočátku těžké a je potřeba opustit svoji komfortní zónu, zjistí, že vložit důvěru v děti a jejich rodiče se vyplatí. Učitelův pocit, že jsou děti zodpovědné, odevzdávají své úkoly včas a s radostí, je pak k nezaplacení,“ uzavírá Petra Bakajsová.

O ZŠ Livingston
Soukromá Základní škola Livingston v pražských Čakovicích poskytuje studentům vzdělávání od roku 2015. Škola s kapacitou 160 žáků nabízí ucelené devítileté vzdělání ve věkově smíšených třídách. Aplikuje individuální přístup ke každému žákovi s cílem vytvořit dětem respektující, přátelské a bezpečné prostředí, v němž se budou rozvíjet a podpoří v nich přirozenou motivaci, touhu po učení a poznávání nových věcí. Poskytuje dětem vzdělání, které je připraví na život v moderním světě. ZŠ Livingston si zakládá na začlenění moderní výpočetní techniky do výuky, což zužitkovala v době karanténních opatření a uzávěry školy. Investorem a majitelem školy je podnikatel a developer Jaroslav Pokorný s manželkou Evou.

Zdroj a foto: https://www.zslivingston.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *