Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Rakovina děložního čípku: Smažeme ji z mapy ČR?

V rámci programu pražského kongresu Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO 2021) proběhla diskuse o stavu plánů na vymýcení viru HPV v populaci ještě v této generaci. Odborníci včetně představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského parlamentu hodnotili pokroky a další výzvy v prevenci rakoviny děložního čípku – nejčastějšího onkologického onemocnění, které je s infekcí HPV spojeno, a které lze prostřednictvím prevence téměř vymýtit.

Výzvu k vytvoření globální strategie pro urychlení eliminace rakoviny děložního čípku vyhlásila WHO v roce 2018 a s její realizací se začalo v listopadu 2020. Cílem této iniciativy je dosažení světa bez rakoviny děložního čípku. V praxi to znamená dosáhnout ve všech zemích světa míry incidence rakoviny děložního čípku menší než 4 případy na 100 000 žen.

Program stojí na třech pilířích, díky kterým má být již v roce 2030 dosaženo těchto cílů:

 • Alespoň 90 % žen se zachyceným onemocněním děložního čípku (s předrakovinovým stavem i invazivním karcinomem) bude adekvátně léčeno
 • Alespoň 90 % dívek ve věku 15 let bude naočkováno proti HPV (lidskému papilomaviru), původci drtivé většiny případů rakoviny děložního čípku
 • Alespoň 70 % dospělých žen ve věku 35 let a opakovaně ve věku 45 let bude testováno vysoce precizními a průkaznými metodami

Kromě těchto tří kontrolních cílů je pro rok 2030 stanoven i cíl udržitelného rozvoje programu. Jde o dosažení 30% snížení globální úmrtnosti v důsledku karcinomu děložního čípku.

Situace v České republice
V České republice jsou dostupné všechny výše uvedené formy prevence rakoviny děložního čípku. Rychlost, se kterou čeští lékaři a zákonodárci zavádí programy na eliminaci tohoto onemocnění, je srovnatelná s vyspělými státy. Přesto je výskyt rakoviny děložního čípku a počet žen, které této nemoci každoročně podlehnou, stále vysoký. Téměř každý den na toto onemocnění v ČR zemře jedna žena. Na vině je nedostatečné využití všech forem dostupné prevence. V současnosti je naočkováno 60 % dívek a 30 % chlapců. Gynekologické prevence se každoročně účastní 60 % žen. HPV testy hrazené ze zdravotního pojištění jsou ženám ve věku 35 a 45 let k dispozici od letošního roku.

„Rakovině děložního čípku lze ve většině případů zcela předejít prevencí. Všechny doporučené preventivní programy jsou v ČR hrazené ze zdravotního pojištění, přesto často nejsou veřejností dostatečně využity. Klíčová je především účast žen na gynekologické prevenci, kdy můžeme včas zachytit počáteční stádia onemocnění. Pokročilá stádia rakoviny děložního čípku jsou ve většině případů diagnostikována právě u těch žen, které prevenci opomíjejí. Očkováním proti HPV lze zamezit rozvoji HPV onemocnění a pomocí HPV testu lépe identifikovat ženy s vyšším rizikem rozvoje rakoviny děložního čípku. Doporučuji všem ženám, aby tyto formy prevence využily a chránily tak své zdraví,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a mluvčí HPV College.

Jaké jsou možnosti prevence
Očkování proti HPV
Očkování proti HPV je nejefektivnější forma prevence rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění u žen i mužů. Vakcinace před zahájením sexuálního života zamezí rozvoji většiny případů HPV onemocnění.

Očkovat proti HPV se mohou dívky i chlapci, ženy i muži. Využitím vakcinace lze výrazně snížit riziko rozvoje rakoviny děložního čípku a dalších onemocnění žen i mužů, které souvisí s infekcí HPV (rakovina vulvy, vaginy, penisu, análního otvoru, genitální bradavice, rakovina v oblasti hlavy a krku, papilomy v dýchacích cestách).

V České republice je očkování proti HPV pro třináctileté dívky a chlapce hrazené ze zdravotního pojištění. Na výběr jsou tři vakcíny. Bivalentní vakcína, která chrání proti nejméně typům HPV (16 a 18), je plně hrazena. Na vakcíny, které chrání proti více typům HPV (a tedy proti širší škále případů HPV onemocnění) je doplatek.

 • Bivalentní vakcína Cervarix chrání proti HPV typům 16 a 18, které způsobují zhruba 70 % případů rakoviny děložního čípku a dalších nádorů v anogenitální oblasti.
 • Kvadrivalentní vakcína Gardasil chrání navíc proti HPV 6 a 11, které způsobují téměř všechny případy genitálních bradavic.
 • Nejmodernější nonavalentní vakcína Gardasil 9 chrání kromě HPV typům 16, 18, 6 a 11 navíc i proti dalším vysoce rizikovým typům, tedy poskytuje ochranu proti cca 90 % případů rakoviny děložního čípku a dalších zhoubných onemocnění.

Očkování proti HPV přináší výrazný zdravotní benefit i pro sexuálně aktivní ženy a muže. Očkování u nich zabrání infekci dalšími typy HPV a opakované infekci.

Screening rakoviny děložního čípku
Screening karcinomu děložního čípku je systém, pomocí kterého lze zachytit onemocnění v jeho časných stádiích. Karcinomy, které jsou způsobeny infekcí HPV, se vyvíjejí z přednádorových změn buněk.

U nejčastějšího HPV karcinomu – rakoviny děložního čípku – lze tato počáteční stádia odhalit pomocí stěru z děložního čípku v rámci preventivní gynekologické prohlídky, kterou má každá žena v ČR jednou ročně hrazenou ze zdravotního pojištění. Děložní čípek je snadno dostupný, a tak je možné provádět jeho dlouhodobé sledování. To je založeno na pravidelných stěrech buněk z hrdla děložního. Jedná se o nebolestivý odběr, který provádí gynekolog. Cytologické vyšetření buněk (vyšetření pod mikroskopem) z děložního čípku včas ukáže počínající přednádorové změny.

Ostatní HPV karcinomy bohužel nejde takto brzy dobře odhalit, screening k jejich včasnému odhalení není v ČR ani jinde ve světe zaveden. Jedinou účinnou prevencí proti těmto ostatním HPV onemocněním je očkování.

HPV test
HPV test je moderní metodou, která zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce, jejichž přetrvání v organismu může vést k rozvoji rakoviny děložního čípku. Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možno přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou. Na rozdíl od tradiční cytologie tento test umožňuje zjistit přítomnost infekce HPV dříve, než mohou být pozorovány přednádorové nebo nádorové změny na buňkách děložního čípku v důsledku infekce.

HPV testací si ženy mohou zpřesnit vlastní riziko rozvoje tohoto onemocnění a společně s gynekologem zvolit nejvhodnější způsob péče. Od roku 2021 má každá žena ve věku 35 let a 45 let hrazený HPV test ze zdravotního pojištění. Ostatní ženy si mohou test uhradit samy.

HPV College vyzývá k využití všech dostupných forem prevence
Očkování proti HPV a možnost otestovat se na vysoce rizikové typy HPV přinesly do prevence rakoviny děložního čípku zcela nové možnosti, jak se proti této chorobě bránit. Aby byl využit potenciál těchto forem prevence, je důležité docházet na pravidelné gynekologické prohlídky. Pokud maximálně využijeme všech těchto možností, můžeme se dočkat vymýcení rakoviny děložního čípku – onemocnění, které napadá ženy nejčastěji v produktivním věku, a představuje pro ně i jejich rodiny enormní zdravotní, ale také psychickou a ekonomickou zátěž. Využitím dostupných forem prevence máme jedinečnou šanci zabránit mnoha zbytečným úmrtím.

Výsledky v reálné praxi, aneb prevence opravdu funguje
Důkazem, že tento princip funguje, je situace v Austrálii – jedné z prvních zemí na světě, která v roce 2007 zavedla plošný program HPV očkování pro dívky. Austrálie v roce 2013 do programu přidala také očkování chlapců. Oba tyto programy mají dlouhodobě vysokou proočkovanost a od roku 2018 používají nonavalentní vakcínu proti HPV. Společně s očkováním probíhá paralelně screeningový program.

Za předpokladu udržení screeningu a stávajícího vakcinačního programu s vysokou mírou proočkovanosti nonavalentní vakcínou u obou pohlaví, by země dosáhla incidence rakoviny děložního hrdla 1 případ na 100 000 žen do roku 2066 a úmrtnost dosáhne této hodnoty již v roce 2034.

Eliminační programy přijímají další světové i evropské země. Například Švédsko chce být první zemí která eliminuje výskyt nádorů spojených s HPV, počínaje rakovinou děložního čípku, do roku 2025.

Rakovina děložního čípku se může stát vzácným onemocněním i v České republice
Pro plošný efekt, který by vedl až k eliminaci HPV onemocnění v ČR, je zapotřebí výrazně zvýšit proočkovanost až k 90 % (cíle, jaké ukládá EU a WHO) a volit očkování s nejširší ochranou proti jednotlivým HPV.

„Eliminaci rakoviny děložního čípku nebrání v ČR žádné nepřekonatelné skutečnosti. Vše záleží na dostatečné osvětě a ochotě veřejnosti účastnit se preventivních programů. Tomu často brání nedostatečná znalost souvislosti infekce HPV s rozvojem rakoviny a antivakcinační kampaně. Účast žen na gynekologické prevenci se neustále zlepšuje, ale stále je velké množství zejména starších žen, které se domnívají, že již na gynekologické prohlídky nemusí chodit. Právě u těch žen, které je neabsolvují, je největší výskyt karcinomů v pokročilých stádiích“ dodává MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

HPV College doporučuje

 • Nechte své děti očkovat proti HPV. Ochráníte je proti rakovině děložního čípku a dalším HPV asociovaným chorobám v budoucnu.

Tip – Pokud zvolíte nonavalentní vakcínu, ochráníte své děti proti 90 % případů rakoviny děložního čípku, dalším typům rakoviny v anogenitální oblasti a 99 % případů genitálních bradavic, nejčastějšímu sexuálně přenosnému onemocnění. Tato vakcína přináší nejširší ochranu a největší zdravotní i ekonomické benefity.

 • Informujte se u svého gynekologa nebo praktického lékaře o benefitech očkování proti HPV pro vás nebo vaše blízké, kteří jsou již sexuálně aktivní.
  Tip – Vakcína proti HPV je určena i pro muže. Očkováním zamezí přenosu HPV infekce na svou partnerku a zároveň chrání sami sebe před rakovinou penisu, rakovinou análního otvoru a genitálním bradavicím.
 • Choďte na pravidelné gynekologické prohlídky. Je to spolehlivý způsob, jak včas odhalit počáteční stádia rakoviny děložního čípku.
  Tip – Zeptejte se své maminky a babičky, kdy byly na gynekologické prevenci. Starší ženy se často domnívají, že gynekologa již nepotřebují. Opak je pravdou. Právě ony jsou ohroženy pokročilými stádii onemocnění.
 • Požádejte svého gynekologa o HPV test a upřesněte si vaše individuální riziko rozvoje rakoviny děložního čípku. Pokud je vám 35 nebo 45 let, máte jej hrazený ze zdravotního pojištění.
  Tip – Pokud jste HPV pozitivní, poraďte se se svým lékařem, jak podpořit organismus, aby se s infekcí HPV vyrovnal.
 • Neodkládejte návštěvu lékaře a nestyďte se. HPV nesouvisí s promiskuitou, setká se s ním 80 % z nás. Důležité je vaše potíže řešit včas a chránit zdraví své i partnerů.
  Tip – Obrátit se můžete na gynekologa, praktického lékaře, dermatovenerologa, urologa nebo lékaře ORL.
 • Informace čerpejte z ověřených zdrojů. Kolem HPV panuje řada mýtů, obav a nepřesných informací, které brání využití všech dostupných forem prevence. Stejně jako nedostatečná znalost souvislosti infekce HPV s rozvojem rakoviny.
  Tip – Rádi vám poradíme v naší online poradně na hpv-college.cz
 • Neobávejte se vakcín proti HPV. Všechny tři vakcíny prokázaly účinnost a bezpečnost v rozsáhlých klinických studiích i v praxi.
  Tip – Více informací o očkování najdete na hpv-ockovani.cz

O HPV College
Znalost problematiky je základem prevence
HPV onemocnění představují pro pacienty i lékaře značnou zdravotní, sociální i ekonomickou zátěž. O rizicích a možnostech ochrany proti HPV onemocněním však mnoho lidí nemá dostatečné informace. Znalost problematiky je přitom pro účinnou prevenci nezbytná. Proto HPV College již více než 10 let soustavně edukuje laickou i odbornou veřejnost a motivuje tak k aktivní účasti v preventivních programech.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *