Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

DětiZe života

Soukromé školy se plní dětmi, zbavily se nálepky „pro vyvolené“

Zájem o soukromé školy v Česku roste. Pro rodiče prvňáčků je důležitý menší počet dětí ve třídách a individuální přístup. Na soukromých středních zase studenti hledají moderní vybavení a praktickou výuku, která je připraví „na život“.

Předsudky o nízké kvalitě zaplaceného vzdělání a maturitě „zadarmo“ u dnešních rodičů neobstojí. „V 90. letech jsme zažili roky, kdy první ročník dokončila jen třetina z přijatých studentů. Tehdy si totiž rodiče mysleli, že když dítěti školu platí, nemusí nic dělat a vždycky ‚tu maturitu dostanou‘. Podobných nálepek se snad už soukromé školství zbavilo. Současná generace rodičů v něm naopak hledá kvalitní a efektivní výuku, jsou to rodiče, kteří si zjišťují o školách informace a soukromou školu považují za dobrou investici do budoucnosti dětí. Nechtějí po škole, aby dítě ‚prolezlo‘, ale naopak vyžadují výstupy, co škola studenty naučí a jak je připravuje do praxe,“ uvedl ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT) Martin Vodička.

V poslední dekádě zažívaly střední školy vinou slabších populačních ročníků markantní úbytek studentů, ten se však projevil převážně na státních institucích. Soukromé střední školy zůstaly v počtech studentů stabilní a nyní přijímají do prvních ročníků přibližně stejný počet studentů jako v ještě silných populačních letech 2010/2011.

Tab1: VÝVOJ POČTU NOVĚ PŘIJATÝCH DO 1. ROČNÍKŮ PODLE ZŘIZOVATELE

školní rok 2010/11 2015/16 2020/21 změna za 5 let změna za 10 let
veřejné SŠ 118 346 97 936 98 037 101 (0,1 %) -20 309 (-17,2 %)
soukromé a církevní SŠ 20 528 18 141 20 256 2 115 (11,7 %) -272 (-1,3 %)

Zdroj: ČSÚ

Dnes v Česku připadá na tři veřejné střední školy jedna soukromá (nebo církevní) a přibližně každý pátý nově přijatý uchazeč nastupuje do prvního ročníku na soukromou školu. „Soukromé vzdělávání nabízí alternativu ke konvenčním školám a ve velké míře také užší spojení s ‚okolním světem‘. Například u nás hledají rodiče a studenti specializaci v ICT, s čímž souvisí vysoký počet praktických hodin u počítačů a nadstandardní technologické vybavení, které je pro udržení úrovně výuky zásadní. Většina pedagogů praktických předmětů jsou profesionálové ve svých oborech a dokáží své znalosti, které kontinuálně nabírají ve svých firmách, předávat studentům. To je ohromná výhoda, protože svět informačních technologií se stále překotně vyvíjí a my musíme umět ve stejném tempu studenty seznamovat s novinkami a trendy na trhu,“ míní Martin Vodička, který střední školu se zaměřením na ICT obory zakládal mezi prvními v Česku v roce 1994.

Stejně jako existují rozdíly mezi státními školami, liší se i ty soukromé. Výše školného ale nebývá relevantním měřítkem jejich kvalit. To ukazují především reference stávajících žáků a úspěšnost absolventů při přijímacích řízeních na vysoké školy nebo na trhu práce. „Školné máme nastaveno už 16 let stejně na 19 500 Kč za rok, přičemž student může získat až 7 000 Kč na prospěchovém stipendiu. Zdražovat v tuto chvíli nehodláme, i když patříme k nejlevnějším v Praze, chceme dávat šanci ke studiu všem dětem, které o to stojí. Zájmové kroužky jsou pro studenty zdarma, včetně přípravy na jazykovou zkoušku FCE nebo na řadu profesních certifikátů. Studentům poskytujeme licence ke všem softwarům, které mají v hodinách, a školní hardware mohou běžně využívat i mimo výuku,“ popsal Martin Vodička.

Kvalitu státní i soukromé školy může uchazeči přiblížit také škála volitelných předmětů nebo i nabídka mimoškolních aktivit, které umožňují mladým lidem další rozvoj směrem k budoucímu uplatnění. „Občas se přece jen objeví rodič, který očekává, že dítě bude mít na soukromé škole umetenou cestičku. U nás to ale neplatí. Klademe důraz na úzkou komunikaci student-učitel-rodič a vždy, když se objeví nějaký problém, řešíme jej individuálně. Učitelé jsou studentům také běžně k ruce skrze osobní i on-line konzultační hodiny. Nikoho ale ‚nevodíme za ručičku‘. Studenty vedeme k samostatnosti a každý, kdo u nás vystudoval, to ví. Stejně jako zaměstnavatelé, kteří poptávají naše studenty už od druhých a třetích ročníků na placené brigády. Ve čtvrtém ročníku pak dostávají nabídky dlouhodobé spolupráce, a to i při studiu na vysoké škole,“ dodal Martin Vodička.

Tab2: VÝVOJ POČTU ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL PODLE ZŘIZOVATELE

školní rok 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 meziroční změny (20/21–21/22)
celkem 421 499 420 782 423 821 432 896 446 245 13 349 (3,1 %)
veřejné 353 730 352 835 354 326 360 750 369 815 9 065 (2,5 %)
soukromé 57 686 57 850 59 434 61 854 65 751 3 897 (6,3 %)
církevní 10 083 10 097 10 061 10 292 10 679 387 (3,8 %)

Zdroj: MŠMT

Zdroj a foto: www.sssvt.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *