Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Bydlení

Zaměřeno na střechy: Jak zateplit dvouplášťovou střešní konstrukci?

Dvouplášťové střechy jsou střešní konstrukce, které hrají klíčovou roli při ochraně budov před nepřízní počasí a udržování příjemné vnitřní teploty. Správná izolace těchto střech je důležitým krokem k zajištění efektivního využívání energie a dlouhé životnosti budovy. Na co je důležité při jejich zateplování pamatovat poradí odborníci ze společnosti URSA.

Dvouplášťové střechy jsou běžné u mnoha typů budov – najdeme je jak na rodinných domech, tak i na těch panelových, u nichž se horní plášť někdy doplňuje dodatečně v případě nedostatečného těsnění a zatékání přes původní střešní konstrukci. Jak již samotný název napovídá, dvouplášťové větrané střechy se skládají ze dvou vrstev. Horní plášť (také vnější střešní plášť) slouží jako první obrana proti vnějším živlům. Chrání tak konstrukci střechy před poškozením a znehodnocením. Dolní plášť (vnitřní střešní plášť) funguje jako izolační vrstva, která pomáhá udržovat stálou teplotu uvnitř budovy, a zabraňuje pronikání vlhkosti z interiéru do střešní konstrukce. Mezi těmito plášti je odvětrávaná vzduchová mezera, která umožňuje účinné větrání a regulaci vlhkosti. Jedná se o prostor, který může být neprůlezný, průlezný nebo průchozí.

Dejte pozor na výšku větrané mezery
Zateplení obecně zlepšuje energetickou účinnost budovy tím, že snižuje tepelné ztráty a udržuje stabilní teplotu uvnitř, což také výrazně snižuje náklady na vytápění a chlazení. „Při izolaci dvouplášťové střechy je však důležitým aspektem také ochrana konstrukce pod tepelnou izolací. V případě, že je strop posledního podlaží dřevěný, izolace pomáhá střešním trámům a nosníkům odolávat vlhkosti, plísním a hnilobě, čímž se prodlužuje jejich životnost a snižují dodatečné náklady na případné opravy,“ vysvětluje Ing. arch. Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora minerálních izolací.

Než se ale do zateplování střechy pustíte, je důležité nejprve důkladně zkontrolovat stávající konstrukci, zejména u dřevěných střech, zda není napadena vlhkostí, plísněmi nebo dřevokaznými houbami. Pro určení maximální tloušťky izolace je poté nutné zjistit výšku nasávacích a odvětrávacích otvorů nad podlahou izolované konstrukce. „Izolační vrstva by neměla zakrývat ani nasávací, ani odvětrávací otvory, aby se zajistilo rovnoměrné provětrávání meziplášťového prostoru, a nedocházelo tak k problémům s kondenzací, odkapáváním vody na spodní plášť a degradaci střešní konstrukce,“ dodává Vojancová. Výšku větrané mezery upravuje technická norma ČSN 73 1901, případně ji posoudí projektant.

Dále je třeba pohlídat tepelný odpor horního pláště. Pokud je jeho hodnota nízká, může dojít ke kondenzaci vodní páry na spodní straně horního pláště. Součinitel prostupu tepla horního pláště by měl dosahovat hodnoty 1,5–2,7 W/m2 K.

Výška větrané mezery dle ČSN 73 1901 pro krytiny s vysokým difuzním odporem:

Sklon vzduchové vrstvy Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry prostupující do střešní konstrukce (mm), při délce vzduchové vrstvy do 10 m* Nejmenší tloušťka větrané vzduchové vrstvy, určené pro odvod vodní páry prostupující do střešní konstrukce (mm) i k odvedení vody do konstrukce při realizaci, při délce vzduchové vrstvy do 10 m* Poměr plochy přiváděcích, resp. odváděcích otvorů k ploše větrané střechy
< 5° 100 250 1/100
5°–25° 60 150 1/200
25°–45° 40 100 1/300
> 4 40 60 1/400

Zdroj: https://www.technicke-normy-csn.cz/csn-73-1901-731901-222984.html

Vzdálenost přiváděcích a odváděcích otvorů by neměla být delší než 15 m. Na každý metr délky větrané vzduchové vrstvy přesahující 10 m se zvětšuje min. tloušťka vzduchové vrstvy o 10 %. Normová dimenze větrané vzduchové mezery platí pro střechy s tepelně-izolační vrstvou navrženou do úrovně doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. V ostatních případech  by mělo být větrání navrženo a posouzeno samostatným výpočtem.

Rychlé a kvalitní zateplení díky foukané izolaci
Pro zateplení dvouplášťových střech je ideálním materiálem foukaná minerální izolace, která vyplní i špatně přístupná místa, čímž se minimalizuje riziko vzniku tepelných mostů. U průlezných a průchozích střech je totiž formátování rolovaných či deskových izolací na místě velmi pracné a vyžaduje velkou preciznost zhotovitelské firmy. U neprůlezných střech je pak foukaná izolace prakticky jedinou možností, jak konstrukci zateplit. „Mohu doporučit například foukanou minerální izolaci URSA Pure Floc, která má vynikající tepelné i akustické vlastnosti, a navíc je čistě přírodní, neobsahuje formaldehyd ani další škodlivé látky, je přirozeně nehořlavá, rozměrově stálá, nehnije ani se nerozkládá,“ říká Tereza Vojancová a doplňuje, že by majitelé neměli zapomínat, že k instalaci foukané minerální izolace je ale zapotřebí speciální foukací stroj, proto je vhodné obrátit se na firmu, která má pro tuto práci potřebné vybavení a zkušenosti.

Zdroj a foto: www.ursa.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *