Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

10 důvodů pro odběr pupečníkové krve

Odběr pupečníkové krve při porodu představuje nejen unikátní okamžik spojený s narozením nového života, ale i vstup do fascinujícího světa léčby budoucnosti. Tato procedura umožňuje zachytit vzácný zdroj buněk obsažených v pupečníkové krvi, které mají jedinečnou schopnost transformace do různých buněčných typů. Tyto kmenové buňky se staly klíčovým prvkem v moderní medicíně, slibujícím revoluční terapeutické možnosti. Pupečníková krev může být využita při léčbě různých onemocnění. Její potenciál pro regeneraci tkání a orgánů, snížené riziko odmítnutí při transplantacích a perspektiva na individuální léčbu jsou aspekty, které představují léčebnou naději pro pacienty. Někteří rodiče si volí uložit pupečníkovou krev v specializovaných bankách, aby zajistili dostupnost tohoto cenného zdroje pro svou rodinu v případě potřeby. Odběr pupečníkové krve tak nese nejen momentální radost z nového života, ale i perspektivu léčby budoucnosti.

Pupečníková krev je bohatá na krvetvorné kmenové buňky a další cenné složky. Nachází se v pupečníku a v placentárních cévách, které propojují plod s matkou během těhotenství, zajišťujícími přenos živin, kyslíku a dalších důležitých látek z matky na plod. Pupečníková krev je důležitá zejména proto, že obsahuje nejmladší kmenové buňky, které lze získat. Tyto buňky jsou klíčové během vývoje plodu, přispívají k jeho růstu a správnému vývoji a po narození dítěte představují potenciální léčebný nástroj pro různá onemocnění. To je důvod proč se pupečníková krev stala předmětem zájmu vědy.

Rodiče mají tu možnost rozhodnout se a získat pro své dítě o kapku jistější budoucnost, a to uchováním pupečníkové krve pro možné budoucí léčebné využití.  Odběr pupečníkové krve má několik potenciálních pozitivních aspektů, které mohou rodiče motivovat k této volbě. Jaké to jsou?

  1. Reálné využití při léčbě mnoha závažných onemocnění – Pupečníková krev obsahuje kmenové buňky, které mají schopnost se diferencovat do různých typů buněk v těle. Tyto buňky mohou být v budoucnu využity k léčbě vážných onemocnění, například hematoonkologická onemocnění, jako jsou leukémie, lymfomy nebo myelomy, rovněž určité typy poruchy imunity.  Kromě toho se ukazuje i možnost využití pupečníkové krve v regenerativní medicíně, při léčbě dětské mozkové obrny, mozkové mrtvici nebo určitých typech poruch autistického spektra, diabetes, neurologických poruch a dalších nemocích. V současnosti se spektrum těchto onemocnění rovněž zkoumá v rámci mnoha klinických studií, takže v příštích letech se může diametrálně rozšířit.
  2. Možné využití i pro sourozence – Odběr pupečníkové krve může být užitečný v případě, že je potřeba transplantace kmenových buněk pro sourozence nebo i jiné členy rodiny. Pokud je v době těhotenství v rodině dítě, které může být léčeno transplantací krvetvorných kmenových buněk, rodiče mohou využít tzv. indikovaný odběr. tzn. že miminku, které se má právě narodit, odeberou pupečníkovou krev bezplatně právě proto, že existuje vysoká pravděpodobnost, že se v krátké době použije u staršího sourozence.
  3. Kompatibilita pro autologní transplantace – Jedná se o léčební metodu, při které se provádí přenos vlastních krvetvorných buněk nemocného. Krvetvorné kmenové buňky z pupečníkové krve jsou geneticky kompatibilní s novorozencem, což znamená, že jsou ideální pro autologní transplantace, kde jsou buňky využity pro léčbu samotného jedince.
  4. Snížení rizika odmítnutí transplantátu – V případě, že je k transplantaci krvetvorných kmenových buněk zapotřebí buňky od dárce (ideálním dárcem je sourozenec), je menší pravděpodobnost odmítnutí transplantátu pupečníkové krve versus kostní dřeně. V kontextu transplantací přináší tedy menší riziko odmítnutí.
  5. Bezbolestný proces – Odběr pupečníkové krve je bezbolestný a bezpečný pro matku i novorozence, probíhá v rámci standardního porodního procesu.
  6. Pomůže i desítky let po odběru – Buňky, které jsou odebrány při porodu a následně zamraženy, nestárnou a neexpirují. Jsou odebrány při porodu, kdy mají výjimečné vlastnosti, které jsou zachované po celý čas zamrazení.
  7. Okamžitá dostupnost v případě potřeby – pupečníkovou krev je možné vydat na použití v krátkém čase, není potřebné plánovat a realizovat odběr.
  8. Možnost využití v experimentální léčbě – buňky z pupečníkové krve mohou být využity i v experimentálních léčebných metodách a klinických studiích, což může poskytnout pacientovi další možnosti léčby.
  9. Příležitost využití v léčbě neznámých onemocnění – S rozvojem vědy a medicíny může být pupečníková krev v budoucnu klíčovým zdrojem pro léčbu onemocnění, která v současné době nemají dostupnou léčbu.
  10. Jediná možnost odběru – Při porodu. A to je dar pro dítě na celý život.

I přesto, že uchování pupečníkové krve může být finančně náročné, může představovat život zachraňující investici a naději pro léčbu mnohých nemocí. Pupečníková krev představuje dar pro budoucnost a možnost poskytnout dětem a rodině cestu k léčbě v případě potřeby.

Zdroj a foto: Cord Blood Center CZ 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *