Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Ze života

Praha podpoří adiktologické služby, na léčení závislostí poskytne desítky milionů korun

Pražští radní odsouhlasili neinvestiční dotace organizacím, které poskytují adiktologické služby. V letošním roce je hlavní město podpoří částkou 84 599 950 Kč. Podpořeny tak budou organizace poskytující léčbu, terénní a poradenské programy a další služby pro uživatele návykových látek. Poskytnutí dotací musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Lidé se závislostmi představují bez pomoci riziko nejen sami sobě, ale často i svému okolí. Naší snahou je zdravotní, sociální a další rizika spojená s užíváním návykových látek minimalizovat, a to na všech úrovních. Schválené dotace míří jak na terénní programy či poradenské služby, tak na ambulantní a substituční léčbu, ale také na doléčovací programy a začlenění lidí se závislostmi do společnosti. Kromě jiného se tím snažíme posílit bezpečné prostředí v Praze,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Adiktologické služby jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog. Zahrnují také jejich léčbu a snahu o začlenění do společnosti. Smyslem je rovněž u těchto lidí minimalizovat zdravotní, sociální a jiná rizika spojená s užíváním návykových látek.

Žadateli o dotace jsou neziskové nevládní organizace, pražské městské části či jiné právnické osoby působící v oblasti adiktologie. Díky dotaci budou podpořeny tyto typy služeb: kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní léčba, substituční léčba, stacionární programy, rezidenční péče v terapeutických komunitách, doléčovací programy (včetně chráněného bydlení a chráněných pracovních programů), služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě, detoxikace, detoxifikace, krátkodobá a střednědobá lůžková péče a projekty zaměřené na výzkumy a studie v oblasti evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb, či chování uživatelů návykových látek a patologických hráčů, které nepodléhají povinnosti certifikace.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *