Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Zdraví

Česká srdce ztrácejí rytmus. Lidé nemyslí na prevenci

Obezita, kouření, cukrovka, nedostatek pohybu i vyšší věk dožití jsou příčinami častého výskytu kardiovaskulárních onemocnění v Česku. V evropském srovnání si Česká republika stojí špatně i v četnosti úmrtí na nemoci srdce. Kardiologové proto připomínají lidem, aby mysleli na zdravý životní styl a nepodceňovali ani preventivní vyšetření nejdůležitějšího svalu.

„Vysoká úmrtnost v porovnání s jinými zeměmi EU je daná zejména rizikovými faktory, k nimž česká společnost inklinuje – kouření, špatná dieta, nedostatek pohybu. Dospělý člověk by se měl alespoň 150 minut týdně věnovat aerobní fyzické aktivitě. Víme, že polovina lidí to nedělá,“ uvedl přednosta II. interní kliniky kardiologie a angiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prof. Aleš Linhart.

„Odborná společnost usiluje o co nejlepší organizaci péče, v čemž nás zvláště v některých krajích limituje personální kapacita. Například v Karlovarském kraji je to 1,9 lékaře na sto tisíc obyvatel. Naším aktuálním cílem je například existence regionálních specializovaných center. Zároveň však platí, že prvním krokem k dostupnosti a kvalitě péče je prevence. Ta začíná jednak zodpovědným přístupem každého jedince, a pak také u praktických lékařů,“ dodal prof. Linhart.

Některá onemocnění srdce jsou vrozená a jejich projevům se nelze vyhnout ani zdravým životním stylem, mohou se projevovat zvětšením srdečního svalu, hypertrofií.

„Riziko u vrozených srdečních vad je v tom, že se mohou projevit i neočekávaně, například u aktivních sportovců nebo u lidí, kteří se cítí zcela zdrávi. Proto je nutné na srdce myslet například při pravidelných preventivních prohlídkách,“ podotkl prof. Miloš Táborský, přednosta I. interní kliniky – kardiologické, LF UP a FN Olomouc.

Doporučení, jak se starat o srdce, informace o různých diagnózách i poradenství nabízí lidem Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO). „Snažíme se pomáhat mimo jiné lidem se vzácnými diagnózami, což jsou i různé druhy kardiomyopatií. Umožňujeme jim sdílet zkušenosti, propojujeme je s odborníky, dodáváme jim ucelené a relevantní informace, šíříme osvětu,“ popisuje činnost pacientské organizace její místopředsedkyně Mgr. Kristýna Čillíková.

K lepšímu povědomí o tom, že srdce potřebují pozornost, se rozhodl přispět také houslový virtuóz MgA. Pavel Šporcl. „Život umělce je v mnoha ohledech hektický. S postupujícím věkem vnímám, že je potřeba věnovat větší pozornost tomu, abych nevypadl z rytmu nejen při hraní. Proto mi dává smysl upozorňovat na rizika výskytu srdečních vad a připomínat lidem, že mají myslet na svá srdce,“ míní populární houslista.

Foto: archiv

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *