Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

ZdravíZe života

Díky nové léčbě mohou vést pacientky kvalitní život

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Třetině žen se nemoc vrátí, často bohužel v posledním – metastatickém – stadiu. Rakovina se v metastatickém stadiu šíří po těle a postihuje další orgány. Nejčastěji jsou to plíce, játra, kosti a mozek.

Metastatické stadium rakoviny prsu se bohužel nedá vyléčit. Díky léčbě lze průběh onemocnění zastavit a zlepšit jeho kvalitu pomocí odstranění obtíží z metastáz. Zásluhou obrovského pokroku v medicíně se tak z metastatické rakoviny prsu v podstatě stává chronické onemocnění. Hlavním cílem lékařů je prodloužit pacientkám život. Průměrná doba přežití pacientek je 4 a více let, v závislosti na typu nádoru.

„Snažila jsem se o nemoci nepřemýšlet a zvládat vše, co jsem dělala do doby, než mi pan doktor sdělil diagnózu,“ říká devětatřicetiletá pacientka. „Na rakovinu prsu mi přišli až ve fázi metastáz. Byl to hrozný šok.“ „Do svých čtyřiceti šesti let jsem vedla naprosto obyčejný a klidný život. Pracovala jsem jako účetní a vychovávala dvě dospívající děti. Když mi paní doktorka oznámila výsledky vyšetření, nesesypala jsem se. Až jsem překvapila sama sebe. V duchu jsem si jenom neustále opakovala, že příležitostí zhroutit se a brečet bude ještě spousta, ale nijak mi to nepomůže,“ vypráví pacientka s metastatickou rakovinou prsu Simona.

Není pouze jeden druh rakoviny prsu
U karcinomu prsu se rozděluje několik typů nádoru. Největší skupinou (přes 70 %) pacientek jsou pacientky s hormonálně pozitivním typem nádoru (tzv. HR+, HER2-). U hormonálně pozitivních nádorů receptory nádorové buňky reagují na přísun ženských hormonů. Ty potom působí na nádorovou buňku jako růstový faktor.  Dalším typem jsou nádory, u nichž receptory nádorové buňky reagují na přísun růstových faktorů (HER2+). Na tyto receptory se mohou vázat různé růstové faktory, které potom urychlují dělení nádorových buněk a růst samotného nádoru. Nejvíce agresivní typ nádoru bývá spjatý s dědičným výskytem mutací v BRCA1 genu, vzácněji i BRCA2.

Nová léčba pomáhá udržet kvalitu života
Pro pacientky s hormonálně závislým nádorem je základem léčby hormonální terapie, díky které je možné mít nemoc na dlouhou dobu pod kontrolou. V případě metastáz se však lékaři často obávají pomalého nástupu účinku této léčby a volí raději chemoterapii, která ale pro organizmus pacientek představuje mnohem větší zátěž a přináší více nežádoucích účinků. Dnes přichází nové možnosti v podobě cílené léčby, která je dobře snášená, podle ESMO (Evropská společnost pro lékařskou onkologii) má skvělý bezpečnostní profil a má vysokou protinádorovou účinnost.

Jedná se o cílenou léčbu blokující enzymy CDK 4/6, které způsobují růst nádoru. Podle výsledků klinických studií může tato léčba v průměru zásadně oddálit další postup nemoci a prodloužit přežití nemocných, a to při velmi dobré kvalitě života. Udržení kvality života bývá pro pacientky klíčové. Mohou se starat o rodinu, věnovat se běžným činnostem, leckteré z nich pokračují v zaměstnání. Za objev enzymů CDK 4/6 (cyklin dependentní kinázy), které jsou zodpovědné za růst nádorových buněk, získala trojice vědců ze Spojených států amerických a Velké Británie v roce 2001 Nobelovu cenu. Tato nová cílená léčba pro pacientky s hormonálně závislým nádorem je v řadě evropských zemí již hrazena ze zdravotního pojištění a na celém světě jí bylo léčeno více než 50 000 pacientek. Jedná se o lék s účinnou látkou palbociclib. V České republice zatím léčba není hrazena ze zdravotního pojištění, v současné době probíhá řízení o stanovení ceny a úhrady. Pokud však revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na základě individuální žádosti posoudí, že se pro pacientku jedná o jedinou možnou léčbu, je možné tento přípravek hradit již nyní – podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

13. říjen je Mezinárodním dnem metastatické rakoviny prsu
Happeningem na Vyšehradě vyjádřily pacientské organizace podporu pacientkám s metastatickou rakovinou prsu. Evropská koalice proti rakovině prsu Europa Donna připomíná 13. říjen jako Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu „Hlas pacientek“ se k tomuto dni poprvé připojila a 13. října 2017 uspořádala v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem akce bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí.

Rakovina prsu je nejčastějším onkologickým onemocněním u žen. Současné možnosti moderní onkologické léčby, šíření povědomí o prevenci i včasná diagnostika přispěly k tomu, že mnoho žen s rakovinou prsu v raném stádiu dosáhne na dlouhodobou remisi onemocnění či je lze dokonce považovat za vyléčené. Podle statistik se ale skoro 30 % žen rakovina prsu vrátí, bohužel již v posledním – metastatickém – stádiu. V metastatickém stadiu se nádor z prsu rozšíří i do dalších orgánů.

Podle Národního onkologického registru se v České republice s metastatickou formou rakoviny prsu v roce 2017 léčí cca 3370 žen. Díky novým možnostem léčby dochází k prodlužování kvalitního života pacientek a můžeme tak mluvit o chronickém onemocnění. Nezávislá platforma Hlas pacientek se snaží upozorňovat na potřeby a přání pacientek, mnohdy nazývaných „neviditelné ženy“.

„Snahou platformy Hlas pacientek je pomoci ženám s metastatickou rakovinou prsu. Chceme, aby měly k dispozici všechny potřebné informace z oblasti léčebné, psychologické i sociální sféry. Chceme je podpořit, aby mohly žít svůj běžný život co nejlépe a nejkvalitněji,“ říká Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, organizace, která zastřešuje 47 pacientských organizací z celé České republiky.

Happening k Mezinárodnímu dni metastatické rakoviny prsu proběhl v parku na Vyšehradě, na území Královské a knížecí akropole. „Vyšehrad je magickým místem, kde se potkávají pověsti, historie i současnost. Jsou zde stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti. Je místem pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. Právě zde, podle pověsti, věštila bájná kněžna Libuše Praze slávu. Libuše byla silnou ženou. Stejně tak silnými ženami jsou i pacientky s metastatickou rakovinou prsu,“ doplňuje Eva Knappová.

Nezávislá platforma Hlas pacientek vznikla v květnu 2017 pod patronací Ústavu lékového průvodce, z.ú. a jejími zakládajícími organizacemi jsou: Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s., Amelie, z.s., Dialog Jessenius, o.p.s., a Onko Unie, o.p.s. Cílem platformy je podporovat pacientky s metastatickou rakovinou prsu ve třech základních oblastech – léčebné, psychologické a sociální.

Zdroj: ONKO Unie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *