Tojesenzace.cz

Tak trochu bulvární web nejen o českých celebritách, ale i o všech radostech, které život nabízí – lásce, jídle či cestování!

Cestování

Poznejte slovenské dědictví UNESCO a vydejte se na výlet k našim sousedům!

Podle Úmluvy o ochraně světového dědictví, která vstoupila v platnost v roce 1972, jsou každoročně připisovány unikátní památky a přírodní celky na prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Slovensko k této smlouvě přistoupilo ještě v době existence Československa, do dnešního dne má na seznamu celkem sedm zápisů.

Spišský hrad
Spišské podhradí

1. Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel s. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými freskami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními i gotickými budovami. Nachází se v něm expozice zbraní.

Kostolík Ducha Svätého Žehra
Kostolík Ducha Svätého Žehra
Kostolík Ducha Svätého Žehra
Kostolík Ducha Svätého Žehra
Kostolík Ducha Svätého Žehra
Bazilika minor sv. Jakuba

V roce 2009 byla ke Spišskému hradu přiřazena i Levoča, středověké královské město, resp. jeho historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzácným gotickým dřevěným křídlovým oltářem Mistra Pavla.

Vlkolínec

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěnými tradičními budovami, v které dodnes žijí lidé. Jedná se o příklad zachované lidové architektury v národním parku Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok.

Banská Štiavca

3. Banská Štiavnica (1993) je bývalé královské báňské město, významné centrum historické těžby zlata a stříbra v Evropě. Město bylo důležitým centrem těžby zlata a dalších drahých kovů. V roce 1762 zde byla založena první technická univerzita v Evropě zaměřenou na hornictví. Hornickou minulost připomínají zpřístupněné štoly, muzeum v přírodě, umělé vodní nádrže – tajchy, historická Klopačka, která svolávala horníky do práce a řada dalších památek.

Bardějov

4. Město Bardejov (2000) se nachází na severovýchodě Slovenska a na seznam UNESCO je zapsána jeho historická část s kostolem sv. Egídia, městskou radnicí, židovským suburbiem a měšťanskými domy, které jsou umístněné na čtvercovém náměstí. Jedná se o původní opevněné středověké měst, které je vystavěné v renesančním a barokovém slohu.

Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša Ruská Bystrá
Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša Ruská Bystrá
Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša Ruská Bystrá

5. Dřevěné kostelíky (2008). Celkem osm vzácných dřevěných kostelíků patří pod ochranu UNESCO: římsko-katolické kostelíky v Hervartově a Tvrdošíně, evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kostelíky východního obřadu v Bodružalu, Ladomírové a Ruské Bystré. Řada dalších už je na Listině čekatelů a o zápis ke světovému dědictví usiluje.

Domica
Dobšinská ľadová jaskyňa
Gombasecká jaskyňa
Krásnohorská jaskyňa

6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na území jihovýchodního Slovenska ukrývá nádherný podzemský svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní Ochtínska aragonitová jeskyně, Gombasecká, Dobšinská ledová jeskyně a mnohé další.

Bukovský prales
Tomašovský výhľad
Morské oko, Vihorlatský prales

7. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpat a jiných regionů Evropy.  Patří sem především chráněné lokality Stužica, Rožek a Havešová v národním parku Poloniny a prales na Vihorlatu.

Slovenský čekatelé na zápis ke světovému dědictví
Podle oficiálních údajů UNESCO v Paříži (www.whc.unesco.org/tentativelists) je v současné době na Listině čekatelů na zápis ke světovému dědictví celkem 1686 míst ve 177 zemích. Slovensko má podáno celkem 13 nominací.

Do kategorie společných československých nominací patří archeologické naleziště opevněného slovanské osídlení Velká Morava – na české straně Mikulčice, na slovenské Kopčany s kostelíkem sv. Margherity.

Do kategorie přírodních krás usilují o zápis Vysoké Tatry, dunajská přírodní a kulturní krajina, gejzír v Herlanech.

Nominaci na zápis ke světovému dědictví mají podanou rovněž Košice, resp. historické jádro města, řada dalších dřevěných kostelíků na Gemeru a Abovu, památník Chatama Sófera v Bratislavě, největšího židovského učence 19. století.

Dále by se ráda připojila k již vyhlášeným římským památkám v řadě zemí pod názvem Limes Romanus další podobná archeologická místa na Slovensku, jako opevnění vojenského tábora Gerulata z období římské říše mezi prvním a čtvrtým stoletím nebo předsunutý tábor Kelemantia v Iži na břehu Dunaje. Nejnovější údaj – tzv. Dunajský Limes (společná nominace. Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa) byla předána Centru světového dědictví v Paříži v únoru 2018.

Nominaci unikátního protitureckého pevnostního komplexu v Komárně, který chránil oblast soutoku Váhu s Dunajem; připravilo Slovensko společně s Maďarskem. Pevnost se postupně rozšiřovala mezi 14. a 19. stoletím (právě Stará pevnost byla součásti tehdejšího obranného systému Limes Romanus). Díky svým rozměrům patří mezi největší pevnostní systémy na světě.

O zápis usiluje také Tokajská vinařská oblast na jižních svazích vrchů Zemplína, jejíž historie podle archeologických nálezů sahá až o sedmnáct století nazpět do minulosti.

Nehmotné dědictví Slovenska

  1. fujara (2005)
  2. terchovská muzika (2013)
  3. gajdošská kultura (2015)
  4. loutkářství (2016 – společně s Českou republikou)
  5. horehronský vícehlasy zpěv (2017)

Projekt Poznej světové dědictví UNESCO
Projekt „Poznej světové dědictví UNESCO“ připomíná nejširší české veřejnosti světové památky a přírodní celky z prestižního seznamu UNESCO. Projekt je dlouhodobý, letos vstupuje do 16. ročníku, Snaží se fotografickými výstavami propojit zajímavým způsobem ochranu přírody a památek s udržitelným cestovním ruchem. Každým rokem se kolekce fotografií obměňuje, vždy představuje určité celky, nejčastěji země. Letos je jedním z partnerů Slovensko.

Výstava je putovní, stěhuje se od dubna do konce října po městech České republiky, v létě bývá pravidelně na hradech a zámcích, letos bude v červnu a v července na hradě Bouzov. Všude je vstup zdarma a navíc mají návštěvníci k dispozici bohatě vybavený informační materiál. Odhadujeme roční návštěvnost kolem 50 000 lidí. Výstava se koná pod záštitou České komise pro UNESCO. Více informací na: www.unesco-mediain.cz

Autorkou projektu je RNDr. Milena Blažková
Absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha, s bohatými zkušenostmi cestovatelskými (expedice Virunga, východní Afrika, studijní pobyty v Číně pro publikaci Setkání s Čínou, pobyt v USA a Kanadě, Austrálii a Novém Zélandu, cesta do Indonésie za památkami UNESCO. Pravidelné cesty po světě a publikování k projektu Poznej světové dědictví UNESCO. Zastupuje Českou republiku v mezinárodní Asociaci novinářů světového dědictví UNESCO AJP v Paříži. Od roku 2011 je členkou České komise pro UNESCO.

Slovenský fotograf Dionýz Dugas
Pan Dugas je dlouhodobým spolupracovníkem projektu Poznej světové dědictví UNESCO. Celý život fotografie Slovensko, má na svém kontě přes čtyřicet knih: připomeňme monografii Severní Spiš, Pieniny, Chodníkmi Slovenského raja, Prešov, Dřevěné perly Karpat, Prešovské biskupstvo, Tatranský národný park, Duchovné Slovensko a další. Věnuje se též fotografování a publikování léčivých rostlin. Pro projekt „Poznej světové dědictví UNESCO“ kromě Slovenska fotografoval též památky UNESCO Indonésie.

Zdroj: Košice región turizmus, www.slovakia.travel

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *