Mobilní aplikace pomáhá i obětem domácího násilí!

S fyzickým nebo sexuálním násilím od současného nebo bývalého partnera se setkala každá pátá Češka[i]. Výsledky mezinárodního šetření pak ukazují, že domácí násilí významně ovlivňuje pracovní život a kariéru. Obětem domácího násilí a jejich blízkému okolí pomáhá ve Velké Británii aplikace Bright Sky, kterou Nadace Vodafone ČR letos přizpůsobí i pro české uživatele. Zástupcům Policie ČR, Úřadu vlády i dalších expertních organizací ji na Mezinárodní den žen představí v Praze její spoluautor britský policista John Liversidge. Skupina Vodafone navíc celosvětově zavádí interní směrnici proti domácímu násilí, která pomůže obětem z řad zaměstnanců těžké životní chvíle překonat.

Garantem české verze aplikace Bright Sky je centrum pro ženy ROSA, které obětem domácího násilí v Česku pomáhá už od roku 1993. Za posledních 5 let se na organizaci obrátilo osobně přes 8000 žen a prostřednictvím telefonické krizové pomoci téměř 19 000 obětí násilí. Loňské statistiky ukazují, že všechny měly zkušenost s psychickým násilím, 70 % z nich zažilo násilí fyzické. Pětina žen zažila bití v těhotenství.

„Mobilní telefon se v posledních letech proměnil v našeho důvěrníka, kterému svěřujeme detaily osobního života. Proto věříme, že mobilní aplikace Bright Sky bude pro oběti domácího násilí v Česku užitečným rádcem, který jim pomůže vyřešit nelehkou životní situaci efektivněji,“ říká Adriana Dergam, místopředsedkyně správní rady Nadace Vodafone a dodává: „Aplikace Bright Sky dokazuje, že technologie jsou v krizových momentech klíčové. Toho jsou jasným příkladem i aplikace Záchranka nebo Echo, které díky podpoře Nadace Vodafone lidem zvyšují osobní bezpečnost.“

Mobilní aplikace Bright Sky vznikla ve spolupráci s britskou charitativní organizací Hestia a svým uživatelům umožňuje po zadání oblasti, směrovacího čísla nebo momentální polohy vyhledat nejbližší pomoc. Kromě kontaktů nabízí aplikace také krátký dotazník, sloužící ke stanovení míry bezpečnosti ve vztahu, nebo informace o různých formách násilí, o možnostech pomoci, o tom, co je třeba mít na paměti, pokud se oběť rozhodne odejít z nebezpečného vztahu, nebo jak nejlépe pomoci známé osobě, pokud se stane obětí domácího násilí.

Ve Velké Británii existuje aplikace Bright Sky od dubna 2018 a od té doby byla použita více než 40 000krát.

„Pomocí Bright Sky lze také vest záznamy o násilných incidentech, aniž by informace zůstávaly uloženy na použitém zařízení. Uživatelé mohou incidenty dokumentovat formou textových, audio, video nebo fotografických záznamů, které se ukládají do bezpečného digitálního deníku. Ten pak lze využít jako důkazní materiál pro policejní intervenci a stíhání pachatele,“ vysvětluje John Liversidge, bývalý vedoucí inspektor Thames Valley Police, který se na spuštění aplikace podílel ve Velké Británii a tento týden ji představuje českým odborníkům.

„Když ženy potřebují pomoc, často nejsou ve stavu, aby někde něco hledaly. Aplikace s kontakty, kam se ve svém regionu obrátit, bude určitě užitečná. Stejně jako seznámení široké veřejnosti s tím, co je a co není ve vztahu „normální“. Věříme, že Bright Sky bude mít velkou odezvu. Domácí násilí je celospolečenský problém a nemůžeme takové jednání považovat za přijatelné,“ říká Marie Vavroňová, ředitelka organizace ROSA, centrum pro ženy.

Uvedení aplikace Bright Sky na mezinárodní scénu předcházelo deset let práce Nadace Vodafone na vývoji mobilních služeb pro oběti domácího násilí. Součástí byly i technologie jako TecSOS, která pomohla více než 100 000 osobám ohroženým domácím násilím v pěti zemích; Easy Rescue, jíž využilo více než 300 000 žen v Turecku; a linky bezpečí pro oběti genderově podmíněného násilí v Jižní Africe a Keni, které poskytly pomoc více než 300 000 žen v krizové situaci. Kromě Česka a Británie bude aplikace uvedena také v Irsku, Itálii, Maltě, Portugalsku a Rumunsku.

Tématem domácího násilí se ale nezabývají jen státní instituce a neziskové organizace. Relevantní je i pro zaměstnavatele. Jak ukazuje studie agentury Opinium[ii], domácí násilí nepříznivě ovlivnilo kariérní postup 67 % dotazovaných, více než polovina se jich styděla o domácím násilí v práci mluvit a 33 % respondentů uvedlo, že aplikace, kterou si lze stáhnout a pak přes ni kontaktovat pomoc, by pomohla.

Skupina Vodafone jako první celosvětově zavádí směrnici proti domácímu násilí, jejíž součástí je placené volno. V České republice se jedná vůbec o první firmu, která se k tématu takto komplexně staví. „Zaměstnanci Vodafonu vystaveni jakémukoli typu domácího násilí, si budou moci vzít až deset dní placeného volna navíc na právní, lékařskou či poradenskou pomoc. A v krajních případech i na technickou pomoc, třeba na změnu telefonního čísla nebo emailové adresy,“ popisuje detaily interní směrnice Carl Clarke, viceprezident pro lidské zdroje a majetek Vodafone ČR, a dodává: „Další volno nebo možnost pracovat odkudkoli pak budou moci využít ti, co obětem domácího násilí pomáhají. Zároveň připravujeme asistenční program, který našim zaměstnancům umožní využít několik konzultačních hodin u psychologa. Samozřejmostí budou přednášky a školení, které pomohou manažerům projevy domácího násilí lépe rozlišovat a vnímat, a naučí je také na ně správně reagovat.“

Definice domácího násilí (podle manuálu pro manažery Vodafone ČR, březen 2019)
Domácí násilí (označované někdy jako násilí mezi intimními partnery, násilí v rodině či násilí vůči ze strany pečující osoby) je jednorázové či opakované fyzické, verbální, sexuální, citové či psychické násilí a popřípadě také finanční / ekonomické zneužívání či omezování a/nebo stalking (sledování), k němuž dochází v rámci intimního partnerství ze strany jednoho partnera vůči druhému. Domácí násilí s sebou obvykle přináší různé formy omezování, znevýhodňování, vyhrožování a jiného poškozování. Probíhá zpravidla dlouhodobě a často začíná méně výraznými projevy násilí.K domácímu násilí dochází mezi osobami různého či stejného pohlaví, které spolu žijí v intimním vztahu, a to bez ohledu na věk a na to, zda jde o manželský pár a zda spolu dotyčné osoby žijí ve společné domácnosti. Vyskytuje se také mezi rodinnými příslušníky a mezi poskytovateli péče a jejich svěřenci, pokud spolu žijí.

Fyzické násilí: bití, kopání, pálení, tahání za vlasy, napadání nožem či střelnou zbraní či jiné zraňování, které může způsobit i smrt.

Sexuální násilí: jakékoli nucení k sexu, včetně znásilnění.

Omezování psychickými prostředky: systematická snaha podrývat postavení oběti prostřednictvím vyhrožování, zastrašován a ponižování, ale také izolací od možné pomoci a omezováním nezávislosti. Jedná se o psychickou a emoční formu násilí směřující k ovládání a omezování svobody druhé osoby v intimním partnerském vztahu.

Finanční/ekonomické násilí: kontrola financí, kdy pachatel může oběti například odpírat prostředky nutné k zajištění dopravy do práce či k nákupu vhodného pracovního oblečení. Bez finanční nezávislosti může být velmi obtížné odejít ze vztahu, v němž dochází k domácímu násilí.

Sociální násilí: podrývání sebedůvěry a sebehodnocení, někdy doprovázené omezováním interakce s jinými lidmi a narušováním sociální autonomie.

Stalking: stalking zasahuje do pracovního života například tak, že pachatel sleduje oběť cestou z práce a do práce nebo prodlévá u vchodu na pracoviště.

Kyberšikana: mnoho forem omezování, vyhrožování a stalkingu se může odehrávat ve virtuálním světě prostřednictvím emailu, textových zpráv, telefonních vzkazů a podobně.

O Nadaci Vodafone
Nadace Vodafone byla založena v roce 2006 zřizovatelem – společností Vodafone Czech Republic, a. s. Je spolufinancovaná skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic, a. s. Od doby svého založení Nadace Vodafone rozdělila více než 195 milionů korun a podpořila na 500 projektů, čímž se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických inovací se sociálním dopadem.

O aplikaci Bright Sky
Aplikace Bright Sky je součástí portfolia Nadace Vodafone složeného z produktů TecSOS, tj. technologických řešení konektivity určených na pomoc lidem vystaveným domácímu násilí. V minulosti již technologie TecSOS pomohly více než 100 000 zranitelným jedincům v pěti zemích. Tyto speciálně upravené technologie umožňují uživatelům v případě ohrožení rychle a diskrétně kontaktovat policii. Technologie TecSOS byla uvedena do provozu ve Velké Británii v roce 2011 a od té doby ji začalo používat 40 z 43britských policejních jednotek. TecSOS dal pocit většího bezpečí 14 000 britských uživatelů a jen ve Velké Británii byl aktivován více než 1 900krát. Podle hodnocení jedné policejní jednotky se díky TecSOS podařilo zachránit během osmi měsíců sedm životů. Stejná iniciativa funguje také ve Španělsku, kde celý projekt původně vznikl, v Irsku, Německu a Portugalsku.

[i] https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report

[ii] Do výzkumu se zapojilo 4 712 zaměstnaných žen a mužů v devíti zemích (Spojeném království, Německu, Irsku, Turecku, Jižní Africe, Keni, Indii, Itálii a Španělsku).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.