Peněžitá pomoc v mateřství alias PPM, máte na ní nárok?

Otázkám v poradně se věnuje Mgr. Iveta Novotná.  Iveta Novotná je ředitelkou programu VašeVýživné.cz, který pomáhá rodičům samoživitelům získat alimenty, které potřebují pro své děti. Krok po kroku je vede celým procesem vymáhání. Za služby advokáta, popřípadě exekutora nic neplatí, a to ani v případě neúspěšného vymáhání.

Co je to peněžitá pomoc v mateřství (PPM)?
Peněžitá pomoc v mateřství slouží jako náhrada mzdy nebo platu během mateřské dovolené. Mateřská dovolená a peněžitá dávka spolu sice souvisejí, ale přesto je lepší je odlišovat. Mateřskou dovolenou poskytuje maminkám zaměstnavatel – maximálně po dobu osmadvaceti týdnů (případně 37 týdnů, když se narodí dvojčata nebo vícerčata), peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou rodičům vyplácí stát na základě nemocenského pojištění. Nástup na PPM je individuální – je možné si jej určit samostatně, a to v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Jedná se o jednu z dávek nemocenského pojištění, jejíž vyplácení a nárok na její zisk upravuje zákon o nemocenském pojištění. Tato dávka náleží zaměstnancům a OSVČ, kteří se po stanovenou dobu dobrovolně účastní nemocenského pojištění.

Kde PPM získat?
„Žádanku o peněžitou pomoc v mateřství vždy vystavuje gynekolog. Předepsaný formulář od lékaře pak budoucí matka odevzdá svému zaměstnavateli, kteří ji odesílají příslušnému úřadu OSSZ,“ vysvětluje Iveta Novotná a dodává: „Požádat o tuto pomoc mohou také muži, kteří pak ovšem musí okresní správě sociálního zabezpečení doložit písemnou dohodu uzavřenou s matkou dítěte, že dítě převzali do své péče.“

Jaké jsou podmínky nároku PPM?
• Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.
• Nebo trvání ochranné lhůty z dřívějšího pojištění v době nástupu na PPM. Ochranná lhůta se počítá u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství a činí tolik dní, kolik trvalo poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dní.
• Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.
• Do doby účasti na nemocenském pojištění se započítává doba studia na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole považovaná za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění, jestliže toto studium bylo úspěšně ukončeno.

Pro OSVČ:
• Účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM.
• Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období 1 roku před nástupem na PPM.
• Zároveň účast na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech.

Jaká je výše PPM?
„Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí za kalendářní dny a jedná se o 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu, který se vypočítává z hrubé mzdy z posledního zaměstnání za posledních 12 měsíců. Pokud poslední zaměstnání trvalo kratší dobu, než je zmiňovaných dvanáct měsíců, vypočítává se z celkové délky zaměstnání,“ říká Novotná.

Zdroj: VašeVýživné.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.