Mezinárodní studentská konference učí studenty řešit problémy předem

Čtyřdenní konference se koná od 21. do 24. března v Parlamentu České republiky pod záštitou jejího předsedy a následně na Anglo-Americké univerzitě na Malé straně. Je jednou z mnoha světových MUN (Model United Nations) konferencí, které simulují fungování Organizace spojených národů.

Hlavním tématem jsou nedostatky současného světa jeko nefungující komunikace, neochota ke vzájemné spolupráci a kooperaci, despekt k ostatním. Konference si dává za cíl naučit mladé lidi spolu komunikovat a vést dialog, bez ohledu na jejich názor či zaujetí. Studenti se učí diskutovat, nalézat zásadní otázky současného světa, rozpoznávat klíčové problémy a následně je řešit.

Letošního ročníku PORGMUNu se zúčastní téměř 250 delegátů ze zemí po celém světe, jmenovitě z Německa, Španělska, Turecka, a například i Izraele. Studenti společně řeší mezinárodní otázky a debatují o globálních problémech, které se projednávají na zasedáních OSN.

Každý delegát reprezentuje určitou zemi v jednom z 11 výborů. V jednotlivých výborech poté studenti projednávají konkrétní situace odehrávající se v současném světě a navrhují vlastní řešení. S výsledným dokumentem – rezolucí, formulující řešení daného problému, musí souhlasit většina delegátů.

Chceme být schopní řešit globální problémy. K tomu potřebuje člověk umět jasně definovat své názory, prosazovat je a diskutovat o nich tak, aby mu ostatní rozuměli. Politika vyžaduje spoustu schopností a zkušeností, kterým se na konferenci učíme,“ říká hlavní organizátor Šimon Olmer. „Věříme, že svět posuneme dopředu kooperací, ne konkurencí. Proto budujeme širokou globální komunitu mladých, aktivních lidí, kteří se nebojí dialogu a snaží se zasadit o změnu,“ dodává.

Celou událost pořádají žáci pražských gymnázií Nový PORG a PORG Libeň. Organizační tým čítá téměř 40 lidí a příprava akce trvá téměř celý rok. „Máme minimální rozpočet a vše děláme v našem volném čase. Jsme ale přesvědčeni, že děláme dobrou věc. Snažíme se vzbudit vzájemné porozumění, aby spolu lidé lépe vycházeli a společně se zabývali důležitými otázkami naší doby,“ vysvětluje další organizátorka Barbora Lišková.

Foto: PORGMUN

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.