Letošní ocenění „L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě“ si nově odnesly tři nadané vědkyně

13. ročník projektu „L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě“ zná své vítězky. Na slavnostním vyhlášení v prostorách Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze získaly ocenění v hodnotě 600 000 Kč dohromady tři talentované vědkyně. Porotu nejvíce zaujaly projekty z oblasti částicové fyziky, toxikologie a mikrobiologie.

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 40 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty posuzovány odbornou porotou, složenou ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L’Oréal, jich postoupilo 13. Oproti předchozím ročníkům se soutěžilo pouze v jedné věkové kategorii: do 40 let.

Vítězky 13. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě:

  • RNDr. Hedvika Kadlecová, Ph.D. – zkoumá procesy v kvantovém vakuu pro návrh experimentů s PW lasery, které mohou měřit kvantové částicové procesy ve vesmíru.
  • pplk. doc. PharmDr. Jana Žďárová Karasová, Ph.D. – zkoumá nosičový systém využitelný v léčbě Alzheimerovi nemoci, který souvisí se schopností nových molekul prostupovat do mozku.
  • Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. – zkoumá potenciál diagnostiky a léčby nádorového onemocnění prostřednictvím fluorescenčních konjugátů přírodních látek.

„Hlavním cílem tohoto jedinečného programu je podpořit mladé vědkyně již od začátku jejich kariéry. Právě v tomto období mohou mladé vědkyně odradit případné počáteční neúspěchy od dalšího úsilí v jejich odborné činnosti. České republice byl program poprvé představen v roce 2006 a od tohoto roku ocenil již 32 vědkyň. Společnost L’Oréal by tímto způsobem ráda motivovala další generace mladých dívek, které zatím třeba jen zvažují vědeckou kariéru a jejichž nadání naše země potřebuje,“ uvedl generální ředitel L’Oréal Česká republika Tomáš Hruška.

Socioložka Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR dlouhodobě upozorňuje na nízké zastoupení žen mezi výzkumníky. V mezinárodním srovnání se v mnoha ukazatelích řadíme na poslední místo mezi zeměmi Evropské unie. Podle monitorovací zprávy Národního kontaktního centra – gender a věda pracovalo ve vědeckém prostředí v roce 2017 v České republice pouze 26,8 % žen a jejich zastoupení rok od roku klesá. „Bohužel u nás neumíme využívat potenciálu a talentu vzdělaných žen. To s sebou nese velké ekonomické ztráty, především nám ale mohou chybět nápady a přístupy, které ženy díky své odlišné životní zkušenosti a potřebám přinášejí, což má dopad i na náš inovační potenciál,“ domnívá se Linková.

Největší podíl výzkumníků v České republice působí v technických (37,1 %) a přírodních vědách (30,5 %). Avšak zastoupení žen v těchto oborech je velice nízké. V technických vědách působilo v roce 2017 jenom 13,2 % vědkyň a v přírodních vědách 25,1 %.  Nejvyrovnanější zastoupení mají ženy již dlouhodobě mezi výzkumníky v lékařských vědách. V roce 2017 zde ženy představovaly 48,2 %.

Rozhodování ve vědě zůstává i nadále převážně v rukou mužů. V čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje, jako jsou grantové agentury, Rada vysokých škol apod., bychom našli jen 14,1 % žen, přičemž v rozhodovacích, kontrolních a strategických orgánech těchto institucí působí 23,3 % z nich.

Zdroj a foto: L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.