Některá vítězství jsou bez medaile, protože je to o prsa!

Na závod s rakovinou prsu se v naší zemi každý rok vydává 7 400 lidí.2 Nejčastěji jsou to ženy: mámy, partnerky, babičky. Karcinom prsu je v České republice nejčastějším zhoubným onemocněním u žen.1 Netýká se však jen jich samotných – rodiny žen ihned po zjištění diagnózy začínají sledovat závod s časem. Závod, ve kterém je důležité mít před nemocí náskok. Na boj s nemocí jako takovou je sice každá žena sama, ale pokud má oporu v rodině, může léčbu zvládat mnohem lépe.

O léčbě a také prognóze rozhoduje stanovení typu a stadia onemocnění. Protože moderní medicína rozeznává více druhů rakoviny prsu, dává pacientkám vyšší šance na vítězství v boji s nádorovým bujením díky možnosti přizpůsobit léčbu konkrétní pacientce. Čím dřív se nemoc odhalí, tím větší náskok žena získává. 80 % žen, které jsou diagnostikovány v časném stadiu, má vyšší šanci nemoc porazit.3 Ostatních 20 % žen přichází k lékaři s rakovinou prsu v pokročilém stadiu, díky cílené terapii však lze jejich život alespoň významně prodloužit.3

Ani nejzkušenější lékař nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organismu na léčbu. Stejně jako v jiných závodech je proto důležité se nevzdávat, i když se možná cíl zdá v nedohlednu. Každá pacientka by se měla o svou nemoc aktivně zajímat, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s nádorovým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem a dalšími specialisty určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. „Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a stanovení rozsahu onemocnění. Podle toho se léčba přizpůsobuje na míru každé pacientce,” upřesňuje doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Partneři a tátové se také dostávají do nelehké situace, kdy by měli být oporou své ženě i dětem. Tímto rakovina prsu zásadně ovlivní nejen samotnou ženu-pacientku, ale všechny členy rodiny. „Není dobré před problémem utíkat, ale řešit ho společně. Všem mužům bych poradil, aby zůstali se svými partnerkami a podporovali je. Vztah pak bude mnohem silnější a pouto větší,“ líčí osobní zkušenost Jiří Halamka, který je partnerem pacientky Petry Svobodové. Jejich příběh začal v roce 2015. Pouze měsíc a půl po seznámení Petře diagnostikovali rakovinu prsu. Přestože to nebylo jednoduché, nemoc posílila nově vznikající vztah a nyní se oba partneři těší na společnou budoucnost. Celý příběh můžete zhlédnout na portálu MojeMedicina.cz

Biotechnologická společnost Roche se věnuje výzkumu a vývoji léčivých přípravků a diagnostických metod, ale kromě toho také dlouhodobě a systematicky podporuje pacientky s karcinomem prsu a vzdělává veřejnost v oblasti medicíny. „Měsíc říjen je každoročně celosvětově věnován osvětě zaměřené na rakovinu prsu. Společnost Roche při této příležitosti připravila pro veřejnost interaktivní kvíz, v němž si návštěvníci portálu MojeMedicina.cz mohou ověřit své znalosti o rakovině prsu, dále mohou zhlédnout zajímavé příběhy mladých pacientek nebo si prohlédnout infografiku, jak detailně vypadá cesta pacientky od sdělení diagnózy k léčbě,“ popsal MUDr. Jiří Pešina, ředitel oddělení komunikace společnosti Roche.

Zdroj: Roche a www.mojemedicina.cz 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.