První suchou továrnu skupiny L’Oréal najdete v Burgosu ve Španělsku

Výrobní závod v Burgosu (Španělsko), který se specializuje na profesionální vlasové produkty, je první suchou továrnou skupiny L’Oréal. Odtud pocházejí všechny výrobky profesionální vlasové kosmetiky i některé pleťové krémy, dodávané na český trh.

Závod Burgos je v provozu od roku 1971 a dnes patří k jednomu z nejpříkladnějších závodů Skupiny L’Oréal z hlediska ochrany životního prostředí. Dosažení cíle, tj. mít do roku 2015 neutrální uhlíkovou stopu, zahrnovalo využití různých zdrojů obnovitelné energie, přičemž hlavní z nich představovalo zařízení na biomasu, instalované v září roku 2014.

Díky zařízení „trigeneration“, jež poskytuje závodu tři typy energie – vytápění, chlazení a elektrickou energii – splňuje všechny energetické požadavky na výrobu a balení svých výrobků.

Výchozím materiálem je téměř 12 000 tun dřevěného odpadu, dodávaného lesy a pilařskými provozy regionu Kastilie a León. Jako doplněk k energii z dřevěného odpadu využívá L’Oréal další zdroj čisté energie, jímž je slunce. Španělsko je země s téměř celoročním slunečním svitem, díky tomu použití fotovoltaických panelů pomohlo závodu stát se v roce 2015 uhlíkově neutrálním.

Burgos – optimalizovaná spotřeba vody a její recyklace, zdroj: L´Oréal

Spotřeba vody: ani kapka nazmar
Španělský závod je od roku 2015 vybaven recyklační stanicí pro tekutý odpad. V důsledku recyklace vody, používané ve výrobě, se Burgos stal první „suchou továrnou“ skupiny L’Oréal, produkující v roce 2017 nulu tekutého odpadu. Sto procent vody použité v průmyslových procesech je vyčištěno a poté recyklováno v místní uzavřené smyčce.

V L’Oréal používáme termín „suchá továrna“ k označení závodu, kde spotřebováváme vodu pouze jako součást složení produktů (např. voda jako surovina) nebo pro lidskou potřebu (např. voda k uvaření kávy). To znamená, že 100 % vody, použité v průmyslových procesech, což znamená např. čištění nádrží, je poté čištěno a znovu použito pro jiné procesy, např. pro chlazení nebo mytí dalších typů zařízení.

L´Oréal továrna v Burgosu, autor: Paco Santamaria

Ukažme si příklad na šamponu
Tento produkt vzniká kombinací různých účinných látek ve velké nádrži. Po dokončení se šampon plní do lahví. Nádrž zůstává prázdná s minimálními zbytky výrobku, ale přesto se musí před další dávkou vyčistit. Jedině takto můžeme dodržet naše přísné normy týkající se kvality a bezpečnosti. Nádrž je tedy vystříkána a sterilizována. Použitá oplachová voda je díky moderním technologiím upravena a může být znovu použita díky uzavřené smyčce, což omezuje dopad závodu na životní prostředí.

V dnešní době má skupina L’Oréal tři suché továrny: Burgos ve Španělsku, Vorsino v Rusku a Settimo Torinese v Itálii. Cílem zůstává opětovné využití vody při každé možné příležitosti. Optimalizace efektivity vody ve stávajících procesech znamená základ jakéhokoli zlepšení, ale tím, že budeme pokračovat dál a budeme znovu přepracovávat naše vodní cykly, můžeme vyvinout mnohem výraznější pozitivní dopad.

Zavázali jsme se k poklesu spotřeby vody o 60 % na hotový výrobek do roku 2020 (v porovnání s rokem 2005) prostřednictvím našeho udržitelného závazku „Sharing Beauty With All“. Jak se blížíme k tomuto cíli, stále více našich závodů se stane suchými továrnami.

L´Oréal výroba – Burgos, autor: Paco Santamaria

Zdroj:  L´Oréal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.