Nechte se okouzlit adventem v Salcburku

Salcburk je jako stvořený pro pohádkovou atmosféru nejtajemnějšího období v roce! Adventní trhy, pořady na téma lidové obyčeje a adventní koncerty nadchnou a okouzlí každého, kdo navštíví Mozartovo město v tomto předvánočním čase.

Salcburský „Ježíškův trh“: světově proslulý adventní trh
Koncem listopadu přichází advent do Salcburku a to znamená, že v Mozartově městě začíná mimořádně krásné období. Vánočně vyzdobené město se rozzáří tisíci světel, vůně horkých kaštanů a svařeného vína proniká do všech uliček a zákoutí Starého Města.

Toulky Salcburkem během adventu jsou velkým zážitkem. Zvláště inspirativní jsou pak návštěvy adventních trhů. Největším a nejslavnějším je Ježíškův trh na Rezidenčním a Chrámovém náměstí. Tento historický trh patří k nejkrásnějším svého druhu na světě. Mimořádné kouzlo má také adventní trh na nádvoří zámku v Hellbrunnu. Za návštěvu stojí i další adventní trhy, z nichž má každý svou osobitou atmosféru: na Mirabellském náměstí u Mirabellské zahrady, v průchozím vnitřním dvoře a v zahradě tradičního hostince Sternbräu.

Adventní pořady: lidové obyčeje a hudba
Od konce listopadu až do začátku ledna ovládají dění v Salcburku a Salcbursku hordy hrůzu nahánějících krampusů a percht v kožiších, opásaných řetězy s kravskými zvonci a umně vyřezávanými, leč děsivými maskami na hlavách. Tento vskutku drsný obyčej má v Rakousku velmi dlouhou tradici. Kromě toho vábí předvánoční Salcburk i jinými pořady, které naopak navozují klidnou a mírumilovnou atmosféru. Zde je na prvním místě třeba uvést Salcburské adventní zpěvy a také nejznámější vánoční píseň na světě „Tichá noc, Svatá noc!“, která se zrodila v Salcbursku a po jejíž stopách je možné se vydat.

Adventní výstavy
Advent v Salcburku je kulturní zážitek! Kromě adventních trhů, koncertů a pořadů na téma lidové obyčeje jsou tu i výstavy. Sbírky Vánočního muzea na Mozartově náměstí jsou přístupné celoročně, další vánoční výstavy pak uvádějí Muzeum hraček a DomQuartier. Nezapomínejme však ani na nejrůznější výstavy umělecky cenných betlémů.

Salcburský Ježíškův trh
Jeden z nejkrásnějších a nejstarších vánočních trhů v Evropě na Dom a Residenzplatz. Pořádá se v srdci Starého Města, světového kulturního dědictví, na náměstí před Salcburským chrámem a na Rezidenčním náměstí. Sborové zpěvy, vánoční koledy, pastýřské hry, vyprávění příběhů…to vše se prolíná s veselým hemžením na trhu a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru pohody a rozjímavé nálady.

Historie Ježíškova trhu v Salcburku
Počátky slavného salcburského vánočního trhu sahají podle historických pramenů až do pozdního 15. století. Již tehdy se na náměstí před chrámem v historickém centru města pravidelně pořádal trh nazvaný „Tandlmarkt“, kde se nabízelo k prodeji nejrůznější zboží. V 17. století se mu pak začalo říkat “Nikolaimarkt” (Mikulášský trh). Vždy dva týdny před a dva týdny po svátku sv. Mikuláše 6. prosince se na tomto náměstí stavěly stánky se zbožím všeho druhu: od lahůdek přes hračky až po nejrozmanitější vetešnické harampádí. Mikulášský trh patřil v té době spolu s trhy ve Vídni, v Paříži, v Amsterdamu a v Norimberku k nejslavnějším na našem kontinentě. Od roku 1903 až k počátku 30. let minulého století se vánoční trh prostorově omezil jen na chrámové arkády.

Jedinečný vánoční trh v jedinečných kulisách
Salcburský Ježíškův trh se v té podobě, jak ho známe dnes, koná od roku 1974. Od té doby se trh každoročně otevírá ve čtvrtek před první adventní nedělí a jeho brány se zavírají 26. prosince. Akt otevírání trhu je vždy provázen slavnostním ceremoniálem. Tisíce světel pak září svým teplým světlem do bílého zimního podvečera, z různých koutů zaznívají tóny vánočních koled, vzduchem se šíří neodolatelná vůně pečených kaštanů a jablek, punče a svařeného vína, vanilky a skořice. Tradiční dřevěné stánky nabízejí vše, nač si člověk v tomto předvánočním čase pomyslí: od ručně vyráběných ozdob na stromeček přes regionální lahůdky od místních sedláků až po umělecké předměty z dílen lidových řemeslníků. Ježíškův trh je magnetem pro návštěvníky ze široka daleka. Milují ho však velice i samotní Salcburčané. Je místem setkávání s přáteli a místem odpočinku po práci. Nenapodobitelnou atmosféru trhu umocňují barokní pamětihodnosti kolem něj a dvojí hvězdné nebe nad ním – jedno skutečné a jedno světelné.

Pořady na salcburském Ježíškově trhu
Ježíškův trh, to není jen 100 tradičních prodejních stánků s bohatou nabídkou vánočního zboží. Bohatá nabídka čeká na návštěvníky i v podobě kulturního programu, jehož součástí jsou vánoční přečítání pro děti, divoké čertovské reje, sborové zpěvy, návštěva Ježíška, salcburští trubači aj.

  • „Zpívej s námi“ při sborových zpěvech – každé úterý, 18-20 hod.
  • Koncert tradičních salcburských trubačů – vždy ve čtvrtek a v sobotu, 18.30 hod.
  • Návštěva Ježíška a andělů – každou sobotu, 15.30 hod.
  • Předčítání pro děti s Ježíškem – každou středu, 16 hod.

Hellbrunnské adventní okouzlení
Před více než deseti lety se začal na nádvoří zámku Hellbrunn pořádat mimořádně malebný vánoční trh. Pestrý rámcový program, romantická atmosféra zámeckého areálu a předvánoční idyla na jihu Mozartova města lákají zejména rodiny s dětmi.

Adventní nálada na zámeckém nádvoří
Od poloviny listopadu vytváří nádvoří zámku Hellbrunn romantickou kulisu jednoho z nejkrásnějších adventních trhů v Salcburku, jemuž se právem říká „Hellbrunnské adventní okouzlení“. 700 jehličnanů je ověšeno 10000 koulemi a světelnými řetězy. Podél příjezdové cesty jsou umístěny hořící pochodně. Okna hlavní fasády zámku zdobí obří adventní kalendář. Když se začne stmívat a s oblohy se tiše snášejí sněhové vločky, zavládne zde nostalgická a vskutku okouzlující atmosféra.

Zimní Vodní hrátky a vánoční anděl
Návštěvníci se procházejí mezi stánky a obchůdky s vánočními lahůdkami a výrobky uměleckých řemeslníků. Od roku 2016 je pro ně i v zimě přístupný areál hellbrunnských Vodních hrátek. Cesta, která vede od amfiteátru kolem barokních jeskyní až k rybníku Sternweiher, tone v tajemném světle svítilen. Od téhož roku mohou návštěvníci obdivovat také osm metrů vysokého vánočního anděla, stojícího na hrázi rybníka v zámeckém parku. Dopadá na něj zářivé světlo reflektorů a vítr vyráběný obřím větrníkem z něj vytvářejí dynamicky působící skulpturu s vlajícími šaty.

Hellbrunnské adventní okouzlení pro rozzářené dětské oči
Pro děti je připravený speciální program. V dětské dílně mohou vyrábět vánoční dárky, v pekárně si upečou vlastní cukroví, u táboráku budou poslouchat vánoční pohádky a v malé zoologické zahradě se mohou nechat povozit na ponících. Kromě toho zde čekají na pohlazení malá domácí zvířátka. Na vánoční poště pak mohou děti odevzdávat své dopisy Ježíškovi. V mystickém Světě krampusů, který vytvořil folklórní spolek Anifských krampusů, se děti seznámí s originálními maskami, kostýmy a celou historií tohoto pohanského lidového obyčeje.

Zoologická zahrada se stává součástí adventního trhu
V salcburské zoologické zahradě se v zimním období vydávají návštěvníci nejen na zajímavou cestu do světa zvířat. V letošním roce se celý areál zoologické zahrady stane i součástí okouzlujícího adventního trhu. Různá stanoviště mezi jednotlivými výběhy poskytnou informace o tradičních vánočních zvycích a obyčejích v zemích, odkud zvířata pocházejí.

Slavnostní rámcový program
Kromě alpských kulinářských specialit a tradičních uměleckých výrobků se mohou návštěvníci těšit na sborové zpěvy vánočních koled a lidových písní, tradiční trubače a ukázky místních lidových obyčejů.

TIP: každou středu od 15 hodin živá hudba v Adventní kavárně!

Čerti, perchty, krampusové
Už jsou tady… zachraň se, kdo můžeš! Pochody percht mají v Rakousku dlouhou tradici a velkou oblibu. Rohaté nestvůry se strašlivými tvářemi ovládají celé Staré Město. Do kovového zvuku kravských zvonů, které mají za úkol zahnat zimu, se mísí ustrašený křik dětí i dospělých.

Jen pro silné nervy: nástup krampusů a percht v Salcburku
Náhle se v uličkách Salcburku strhne velký pokřik. Není však třeba propadat hned panice. To se jen kolem prohnala chvílemi dupající, chvílemi tančící smečka percht, hrůzostrašně vypadajících chlupatých bytostí se strašlivými tvářemi, obrovskými rohy, kravskými zvonci upevněnými kolem pasu a mohutnými biči, které svírají ve svých drápech. Nepleťte si je však s našimi čerty. Perchty jsou v podstatě dobří duchové, kteří mají za úkol svým ohyzdným zjevem zastrašit zimu a přivolat jaro. Tento prastarý zvyk má svůj původ v pohanských dobách. Svůj divoký rej provozují tyto bytosti zejména na počátku adventu. Patří stejně neoddělitelně k Salcburku jako Ježíškův trh a Salcburské adventní zpěvy.

Krampus není perchta
Pozor: nezaměňovat! Krampus je v podstatě náš starý dobrý čert. Prostě pekelník jaksepatří, jehož hlavní náplní práce je doprovázet 6. prosince Mikuláše, který chodí do rodin a rozdává dětem nadílku. Těm hodným samozřejmě. Nu, a protože děti bývají někdy hodné a jindy zase zlobivé, potřebuje čerta k tomu, aby je trošku usměrnil. Ten zachrastí řetězem, pohrozí metlou a ukáže pytel, v němž je odnese do pekla…, a jak panečku potom děti poslouchají! Krampus dostal jméno až z Itálie. Získal ho díky svým obrovským drápům. „Grampa“ totiž v italštině znamená „dráp“. Nejstarší záznamy o mikulášských nadílkách ve střední Evropě pocházejí ze 13. a 14. století.

Perchty nejsou krampusové
Věčný boj dobra se zlem je základem tradice percht v Salcbursku. Tento obyčej z dob pohanských neztratil během věků nic ze svého půvabu. Za ledových zimních nocí táhne paní Perchta (také nazývaná Berchta), bájná postava z germánské mytologie, se svou armádou napříč celým alpským krajem. Přináší zemi a jejímu lidu požehnání a příslib plodnosti a bohaté úrody v příštím roce. Pilným a přičinlivým se od paní Perchty dostane odměny, líní peciválové pak neuniknou její trestající ruce. Tato postava se zjevuje ve dvojí podobě: jednou jako štěstí přinášející krásná a světlá bytost a vzápětí jako ohyzdný a trestající démon. Protikladný charakter této postavy symbolizuje dualismus dobra a zla a je ztělesňován v podobě „krásných“ a „šeredných“ percht. Perchtovské masky, jimž se také říká „larvy“, svědčí o vysoké řemeslné a umělecké úrovni salcburských lidových řezbářů.

Perchty se objevují za drsných studených nocí mezi Vánocemi a Novým rokem. Tato tradice má svůj původ v Gasteinu a přilehlých údolích. Každé údolí má ty své, kteří se od sebe odlišují vzhledem i posláním. Ke krásným perchtám patří Zrcadlové perchty a Tresteři ze Stuhlfeldenu. Zvláštním druhem šeredných percht jsou Zobákové perchty z Rauriského údolí. V roce 1837 se dokonce předvedly císaři Ferdinandovi I. Od roku 2011 jsou gasteinské perchty na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

V průběhu 20. století se rozdíly mezi krampusy a perchtami stále více zmenšovaly. Postupně vznikla i jakási hybridní forma „krampusových percht“. V salcburských oblastech a obcích začaly vznikat folklórní spolky s vlastními skupinami („pasy“). Mají své specifické kostýmy, které si dávají zhotovit u místních lidových řemeslníků, a pořádají své vlastní akce. Dnes je v Salcbursku přes 200 pasů.

Stále velmi živé lidové obyčeje
Podle legendy je ve skupině percht jen jedna pravá, která se pozná podle určitého nepatrného odlišení od ostatních. A tak se každý divák intenzivně snaží, třebaže z bezpečné vzdálenosti, tento malý detail co nejdříve objevit. Ať se mu to podaří nebo ne, stejně bude mít za rok zase příležitost zúčastnit se tohoto hrůzostrašného představení a obdivovat fantastické masky krampusů, percht a dalších divých stvoření tak, jak je uvedla do života bujná lidská fantazie. Třeba se mu za rok tu pravou perchtu konečně podaří objevit.

Tip redakce: Salcburské noky (německy Salzburger Nockerln)
jsou spolu s Mozartovými koulemi nejznámější sladká pochoutka ze Salzburgu. Podává se jako dezert po hlavním jídle. Recept na desert údajně vynalezla Salome Alt, metresa salcburského knížete-arcibiskupa Wolfa Dietricha von Raitenau. Tvar měl představovat zasněžené salcburské vrchy. Podle tradice jde o vrchy Mönchsberg, Kapuzinerberg a Gaisberg.

Z pěti bílků se ušlehá tuhý sníh, do nějž se zašlehají tři lžíce moučkového cukru. Poté se přidají tři žloutky a jedna lžíce hladké mouky. Materiál se opatrně promíchá tak, aby byly ještě v hmotě patrné stopy žloutků v podobě pruhů. Z těsta se vytvoří tři až čtyři noky pyramidovitého tvaru, které se vloží do předehřáté zapékací mísy vymazané máslem. Noky se pečou krátce (asi 10 minut) v mírně rozehřáté (na 170 C°) troubě; v poslední třetině pečení se do misky ze strany nalijí asi dvě lžíce mléka s vanilkovým cukrem. Po vyjmutí z trouby se noky popráší vanilkovým cukrem a ihned podávají – pochoutka se musí konzumovat ještě horká, jinak nadýchané těsto „spadne“. Podává se spolu s malinovým nebo brusinkovým kompotem. Obdobný recept najdete na: http://www.kamkam.eu/chutovka/5/salzburgske-nokerle

Zdroj a foto: https://www.salzburg.info/cs, http://www.kamkam.eu/, wikipedie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.